Rajojen asettaminen — Rakkauttako?

On helppoa sanoa “kyllä”, koska silloin voi kokea tulevansa hyväksytyksi. Vanhemmille, olemalla kiltti lapsi. Tekemällä kaiken, kuten he haluavat. Ystäville, päästäksemme mukaan. Kumppanille, suhteesta kiinnipitämisen turvaamiseksi. Työnantajalle, varmistaaksemme työpaikan jatkuvuuden ja mahdollisen etenemisen. Lapsille, yrittäessämme välttää erimielisyyksiä.

“Kyllä” lupauksen hetkellä sanomme myös “Ei” monelle muulle asialle. Omille tarpeillemme ja tunteillemme. Terveen itsetunnon vahvistamiselle. Rakastavan ja hyväksyvän sosiaalisen piirin rakentamiselle. Hyvinvoivan ja menestyvän työyhteisön kehittämiselle. Tasapainoiselle kasvuympäristölle lapsillemme.

Rajat luovat turvallisuutta ja eheitä ihmissuhteita. Rajojen asettaminen vaatii ymmärrystä niiden merkityksestä itselleen ja muille. Rajojen selkeä sanoitus vaatii myös rohkeutta sekä määrätietoista toistamista, jotta saamme niistä itsellemme toiminta- ja käyttäytymismalleja elämänhallinnan sekä terveellisten ihmissuhteiden rakentamiseksi.

Itsetuntemuksen kautta omien rajojen asettaminen ja niiden viestiminen kanssaihmiselle ei ole helppoa. Jotkut ehkä eivät kestä muutosta ja lopettavat kanssakäymisen. Ehkä, koska eivät enää hyödy yhteydenpidosta. Jotkut taas saattavat alkuun ihmetellä, mutta ehkä sisimmissään tai jopa julkisesti ihailevat positiivista muutosta. Rohkeutta tai vahvuutta, jonka havaitsevat. Jotkut saattavat testata rajanvedon kestävyyttä. Yhä uudelleen ja uudelleen. Heitäkin tarvitsemme. Testaajat auttavat meitä harjoittelemaan ja vahvistamaan uusia käyttäytymismalleja ja ymmärtäväiset tukijat auttavat meitä etenemään harjoittelijoista mestareiksi.

Rajojen asettaminen ei ole itsekkyyttä tai itsekeskeisyyttä. Rajojen asettaminen on itsemme arvostamista ja rakkautta itseämme kohtaan. Rajojen asettaminen on rakkautta läheisiämme kohtaan.

Meillä kaikilla on omat tapamme vahvistaa päätöstä muutoksesta ja sen käytäntöön viemisestä. Joillekin toimivat voimabiisit. Voisiko Mari Rantasilan uudella albumilla oleva “Raja” toimia sinulle voimabiisinä tai inspiraationa tehdä elämästäsi ja läheistesi elämästä parempi?

--

--

AinoAid™ is designed as a first step for victims of domestic violence seeking help. Anonymous chat helps overcome the shame they feel, learn the level of seriousness of their situation for the most suitable action they can take. Test Aino at www.encourage.fi

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
We Encourage

We Encourage is on a mission to empower women and girls under oppression. WE develops a customizable AI tool to help victims of domestic abuse.