Vuoden digipalvelu 2021: AINO — työkalu auttaa lähisuhdeväkivaltaa kokevia

Lähisuhdeväkivalta on valitettavan yleinen ilmiö. Maailmanlaajuisesti lähisuhdeväkivalta on jo pandemia. Se on ollut lisääntymässä jo muutaman vuoden ajan, eivätkä palvelut pysy perässä. Avun hankkiminen on vaikeaa, mm. häpeä, vaikeus nähdä omaa tilannetta jopa tilanteen vakavuuden vähättely sekä tiedon puute ovat monelle esteenä avun hankkimiselle. Ohjelmisto ja e-business ry valitsi AINOn vuoden 2021 digipalveluksi.

Katja Kytölä, Tiina Vuorikoski, Anna Juusela ja Ellimari Kortman. Kuva: Edgar Muller.

Kaksi suomalaista yritystä yhdisti voimansa ja kehittää nyt tekoälytyökalua auttamaan lähisuhdeväkivallan uhreja. We Encourage ja Suomen ensimmäinen yksityinen lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö Hyvinpitely Oy kehittää yhteistyössä AINO- keinoälytyökalua lähisuhdeväkivallan uhrien käyttöön ja tueksi. AINO auttaa parisuhteessa väkivaltaa kokevia antamalla tietoa, tukea ja ohjeistusta. AINOn ensimmäinen testiversio julkaistiin testattavaksi Suomessa kesäkuussa 2021 (erityiskiitoksemme GetJenny yritykselle, joka mahdollisti meille AINOn kokeiluversion lanseerauksen tarjoamalla alustan käyttöömme veloituksetta). Kokeiluversion avulla testataan väkivallan kartoittamista ja kerätään asiakkaiden palautetta. Olemmekin jo saaneet upeaa ja kannustavaa palautetta!

AINO on vielä kehitteillä kattavammaksi, keskustelevaksi työkaluksi. Seuraavaa versiota varten kehitämme keskustelevaa ominaisuutta, joka tarjoaa psykososiaalista tukea ja ohjausta. AINOa kehitetään psykologien ja terapeuttien kanssa ja olemme haastatelleet lukuisia väkivallasta selvinneitä taataksemme käyttäjien tarpeiden ja toiveiden huomioimisen.

Pyrimme vastaamaan siihen valtavaan tarpeeseen, jota julkiset palvelut eivät pysty täyttämään. On jokaisen etu, että väkivaltaan puututaan ja siitä irtautumiseen ja toipumiseen tarjotaan ammattitaitoista tukea”, sanoo väkivaltatyön asiantuntija Katja Kytölä, yksi Hyvinpitelyn perustajista ja We Encouragen kumppaneista.

Kehitteillä oleva keinoälytyökalu tulee arvioimaan väkivallan riskiä, auttaa laatimaan turvasuunnitelmaa, auttaa tunnistamaan väkivaltaa, ohjaa tarvittaessa turvakotiin ja antaa myös terapeuttista tukea. Joskus on helpompi kääntyä sovelluksen puoleen, kuin hakea hyvin eristäytyneestä tilanteestaan käsin ulkopuolista apua. Myös häpeä usein estää kokijaa kertomasta tilanteestaan toiselle ihmiselle. Korona-aika on entisestään lisännyt kodeissa tapahtuvia väkivaltarikoksia. Poliisi arvioi saavansa tietoonsa noin 10 % tapauksista. Kyseessä on piilo- ja sarjarikollisuus.

Ensimmäinen asiakkuus löytyi Felm Suomen Lähetysseuran kautta Tansaniasta, jossa AINO-työkalua kehitetään yhteistyössä paikallisten alan ammattilaisten kanssa. Kokeiluun myönnettiin Fingo Powerbankin rahoitusta ja jatkorahoitusta saatiin Sveitsin Tansanian Suurlähetystöstä. AINO- työkalusta ollaan oltu kiinnostuneita useammassa EU-maassa — näiden maiden paikallisiin tarpeisiin ja kieliin räätälöitynä. AINO on tällä hetkellä käytettävissä suomeksi, englanniksi, ruotsiksi ja swahiliksi. Selkokielinen versio on työn alla.

Mitä AINO pitää sisällään?

AINOn testiversiota pääsee käyttämään mm. Hyvinpitelyn sekä Narsimi.info sivuilla ja tietysti aino.encourage.fi sivustolla.

AINOn avulla voi kartoittaa oman suhteensa tilaa Hyvinpitelyn terapeuttien luomalla testillä. Kysely auttaa kartoittamaan erilaisten kysymysten avulla sitä, onko parisuhteessa mahdollisesti väkivaltaa tai sen uhkaa. AINOn avulla voi myös tutustua siihen, miten tunnistaa henkistä, seksuaalista tai taloudellista väkivaltaa.

Kartoituksen lisäksi AINOsta löytyy kattavasti tietoa mm. miten ja miksi kerätä todisteita väkivallasta, ohjeistus rikosilmoituksen tekemisestä poliisille sekä lähestymiskiellosta. AINO myös ohjeistaa miten toimia, jos on kokenut väkivaltaa ja mikä on turvasuunnitelma. AINO myös ohjeistaa miten toimia, jos haluaa irtautua suhteesta.

AINOsta löytyy tietoa eri väkivallan muodoista sekä väkivallan syklistä. Väkivalta harvoin on kertaluontoista. Useimmiten väkivalta alkaa vaivihkaa henkisellä väkivallalla, kontrolloimisella ja etenkin aluksi sitä on vaikea tunnistaa. AINOon on lisätty myös hyödyllisiä yhteystietoja, jonne kokija voi olla yhteydessä.

Yksi tärkeimmistä toiveista väkivallasta selviytyneiltä olivat selviytyjien tarinat. Olemme lisänneet myös niitä AINOon ja keräämme jatkuvasti uusia kokemuksia.

Työmme jatkuu ja mikäli kaikki sujuu kuten toivomme saamme keskustelevan AINOn kokeiluun vuoden 2022 aikana.

--

--

AinoAid™ is designed as a first step for victims of domestic violence seeking help. Anonymous chat helps overcome the shame they feel, learn the level of seriousness of their situation for the most suitable action they can take. Test Aino at www.encourage.fi

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
We Encourage

We Encourage

44 Followers

We Encourage is on a mission to empower women and girls under oppression. WE develops a customizable AI tool to help victims of domestic abuse.