Kevin Leyssens van TheLedger.be @ Infosessie van www.theargonauts.be over leertraject Digital Transformation in London 22–25 oktober.

een infosessie over Digital Transformation met enkele boeiende sprekers die dit thema benaderen vanuit 3 verschillende invalshoeken:

Kevin Leyssens van The Ledger zal ons onderdompelen in de wereld van “blockchain”. Wat is nu eigenlijk “ blockchain” en wat kan het voor je business betekenen?

Jan Dheedene, Co-founder van D!NK licht toe hoe digitale tools je kunnen helpen om de productiviteit en effectiviteit van je sales & marketingteam te verhogen.

Peter Verstraeten, ondernemer en oprichter van Proceedix en Iristick, vertelt hoe augmented reality een revolutie zal veroorzaken in de manier waarop we complexe taken uitvoeren door middel van smartglasses en remote guidance.

Tom Lefevere, UX designer bij Pàu digital competence center en Lead Argonaut, licht het programma toe van ons leertraject naar Londen rond digitale transformatie van 22 to 25 oktober.

Na de presentaties is er nog een Q&A sessie met de sprekers en kan er gezellig nagepraat worden met een panoramisch uitzicht over Antwerpen.

Hopelijk zien we jullie daar!

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-infosessie-digital-transformation-35806609533

www.theargonauts.be
www.theledger.be

Like what you read? Give Filip Francken a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.