Byznys jako nikdy předtím: 3 osobnosti, které mění pohled na řízení

Monika Trojanová
Jul 25, 2017 · 5 min read

Zaujměte návštěvníky webu, své zaměstnance i investory.

Jak vtáhnout zákazníky do hry? Může fungovat firma, kde zaměstnanci nemají popis práce? A jak zvládnout různá stádia investic do vaší firmy?

Na tyto otázky dostanete odpověď čtvrtý zářijový víkend. Na WebExpo 2017 totiž dorazí několik kapacit, které dokázaly nevídané jako manažeři a nebo podnikatelé. Který z nich vám rozvíří myšlenky?

Scott Gould

Zdroj: engageforsuccess.org/show-175-can-learn-engagement-handshake

„Zainteresovaný zákazník nebo člen komunity je o 300% cennější ročně než jeden průměrný.” To je motto Scotta Goulda, který engagement přirovnává k potřesení rukou. Vy a vaše služba jste první, kdo podává pravici a zve druhou stranu k zapojení… jenže jak ji pozvat, aby ruku s nadšením přijala?

Scott Gould se léta zabývá způsoby, jak vtáhnout zákazníka/komunitu/zaměstnance do společné komunikace. Například zlepšuje maily, rozpovídává fanoušky na Facebooku a eventy mění v must-see události.

A dělá to zjevně dobře. Po jeho přednáškách, článcích nebo kurzu Changing by Engaging přistihnete sami sebe, jak vás témata sama vcucla. Scott zkrátka dokáže povýšit engagement na vědu i umění.

K byznysu přitom přišel oklikou. Původně vystudoval anglickou literaturu, pracoval jako vývojář, televizní producent, pastor-dobrovolník nebo mentor. Na Twitteru se mj. přiznal, že miluje devadesátky. Ať už jeho nadšení sdílíte nebo ne, těšte se na vtažení do jeho přednášky!

Přednáška: The Engagement Advantage: unearthing the simple process behind how engagement works

Přemýšlíte, jak zaháčkovat své návštěvníky a přitom si bezradností okousáváte všechny tužky? Nejste v tom sami. Řada firem ví, co jejich zákazníci chtějí, ale ztrácí se v tom, jak pojmout engagement na svém webu. Až na Scotta.

Během 16 let práce objevil jednoduchý proces, kterým můžete použít při vytváření své strategie. Scott si návod nenechá pro sebe a poradí, jak engagement nastavit strategicky a s rostoucí tendencí — a návštěvníci se mohli přetrhnout vás kontaktovat!

Sami uznáte, že engagement není jen marketingový buzzword a že se dá na vašich stránkách jednoduše aplikovat. A taky ubydou otisky zubů na vašich propiskách.

Shirley Baumer

Zdroj: www.crunchbase.com/person/shirley-baumer

Padá vám na hlavu vagón úkolů, všichni po vás něco chtějí a nedejbože, když se něco začne sypat! Shirley Baumer to zná moc dobře. Pracuje totiž jako produktová manažerka v punkovém start-upu dapulse, který vyvíjí stejnojmenný vizuální nástroj pro manažery. Sami svůj organizační systém používají a očividně jim funguje na jedničku.

Shirley zasluhuje bludišťáka za skvěle zvládnutý time-management a dobré srdce. Kromě manažerského toolu spoluvyvíjí mobilního virtuálního asistenta Steps&, který pomáhá lidem během rehabilitací.

Její přednáška o projektovém řízení patří mezi byznysové must-hear na letošním WebExpo.

Přednáška: Show me where to go, not how to get there

Ve firmě dapulse pracuje přes 60 lidí a nikdo z nich nemá pevně daný popis práce. Zní vám to jako totální startupový chaos? Jenže ono to funguje! Shirley nám popíše, jak se pracuje v transparentním prostředí, co to přináší firmě a každému zaměstnanci a jestli se v tomhle systému dá ukočírovat banda lidí (a jestli je to vůbec třeba).

Ve své přednášce se opře o palčivá témata jako ego nebo osobní nasazení. Volnější přístup k týmové práci ale pořádně naboostuje kreativitu! Shirley povypráví, jak tento systém posouvá lidi dopředu osobně i profesně a jak se zájmem noří do zdánlivě nudných projektů.

Přednáška vás tutově dovede k zamyšlení nad vaší firmou. I když se do podobného modelu nepustíte, jen samotná představa ujasní dost věcí. Třeba kdo je silný/slabý článek týmu a jestli svoboda nepřináší lepší řešení než jasně vytyčené mantinely.

Jakub Nešetřil

Zdroj: byznys.ihned.cz/c1-62750820-pred-americkymi-investory-se-nebojte-byt-arogantni-rika-sef-firmy-apiary

Co všechno se dá stihnout za deset let? Jakub Nešetřil ten čas strávil poctivou vývojařinou, která se mu letos projevila na bankovním účtu devítinulovou částkou.

Nejprve pracoval pro GoodData jako vývojář a manažer vývojářů. Pak spoluzaložil s Janem Moravcem start-up Apiary, který vyvíjí nástroje pro práci s API. Že jim to jde na výbornou, svědčily tučné investice a také zájem amerického kolosu Oracle. Ten letos Apiary koupil za „pár“ miliard korun.

Jakub teď vede jeden tým v Praze a druhý v San Francisku. Nadále se prý utvrzuje v tom, že práce na dálku nemá bez osobního setkání šťávu. „Přes všechny technologické pokroky jsem velmi skeptický ke schůzování přes Skype, protože to jsou výměny strukturované. Nenahradí to, že spolu zajdete na oběd, chvilku si povídáte o pivu, chvilku o ženských, chvilku o politice a chvilku o produktu,“ řekl v rozhovoru pro Lupa.cz.

Trvá stále na svém názoru? Zeptejte se ho po přednášce. Kde jinde než na baru u piva.

Přednáška: Fundraising fundamentals: how angel round, seed round and Series A differ

O prodeji Apiary všichni četli s otevřenou pusou… a teď nám ji Jakub otevře znovu! Než se stihnete zeptat, nabídne odpovědi na všechna co/kde/kdy/jak o riskantním kapitálu.

Jakub se nijak netají tím, že od začátku počítal s možným krachem, přesto do toho s Janem Moravcem šli. Do firmy Apiary pak investovaly různé typy investorů. Jak se vyjednává na americké půdě, aby na vás nešetřili? Nakoukněte pod sanfranciskou pokličku!

Do diáře si zapište 22. — 23. září. Na konferenci WebExpo dorazí i Vladimir Vulić, Saskia Videler nebo Markéta Kabátová.

Už máte lístek? Kupte ho teď o tisícovku levnějc

Těšíte se? Máte otázky nebo připomínky? Pište si s námi na Twitteru.

Monika Trojanová

Written by

Copy, tedy jsem.

WebExpo

WebExpo

Glimpse behind the scenes of preparations for the conference WebExpo 2018 (Prague, September 21-22, 2018)

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade