Monika Trojanová
Jul 24, 2017 · 4 min read

Tři vývojářské špičky přijedou přednášet do Prahy. Bude to fenomenální!

Jeden utekl od jazzu k programování, druhý hacknul GitHub ještě před dvacítkou, třetí vymyslel javascriptovou “balíkovou” mačetu. A právě tyto tři programátorské špičky dorazí na letošní WebExpo.

Mike Amundsen

zdroj: www.youtube.com/watch?v=ZpL73Qg2m08

Vystudoval hudební teorii a skladbu a měl nakročeno k tomu stát se profesorem. V 80. letech ho ale začaly fascinovat domácí počítače a pustil se do programování. Právě při stavbě webových API Mike uplatňuje svou mimořádně vyvinutou logiku a systematičnost. Přiznává, že má tendence přistupovat k návrhu systémů podobně jako k vytvoření hudební skladby.

Aplikace je jako skladba. Je ovlivněna tím, kdo se objeví, co chtějí dělat (nebo hrát) a jak každý spolupracuje s druhým. Web je velmi podobný jedné velké improvizaci,“ řekl v rozhovoru pro Data2crm.com

Mikeova parketa jsou zkrátka veškeré výzvy spojené s API. Jezdí světa kraj, aby přednášel a vyučoval v rámci API Academy. Ta pomáhá především soukromému sektoru s postupy navrhování, implementace a údržby rozhraní API.

Letos máme konečně šanci se s Mikem setkat na WebExpo. Po přednášce se s vámi rád pobaví o designu systémů, sociologii nebo jeho oblíbeném jazzu. Na baru taky zjistíte, jestli pije vodku svého jmenovce.

Přednáška: Dreams, Lies, and the Autonomous Web

Vytváříme autonomní operační systémy, které zvládnou téměř cokoliv. Předání dat mezi systémy ale vázne, přitom v přírodě běžně funguje komunikace jimi napříč. Tak proč by to nešlo i u webů?

Mike má mimořádný přesah do všech souvisejících oborů, nasává nejnovější poznatky ze sociálních věd, teorie komunikace a designu systémů. Mike nám nastíní budoucí model počítačové vědy, který přímo počítá se záměrnými odchylkami. Díky tomu se interakce s ostatními systémy stane efektivnější. Pohoda jazz.

Egor Homakov

Bylo mu čerstvých 19 let, když hacknul Rails na GitHub. Způsobil tím slušný poprask a nabídky práce se pochopitelně jen hrnuly. Egor pak působil jako programátor v Ruby v několika startupech a naplno vrhnul do bezpečnosti webů. Přes 5 let konzultuje pro americkou firmu Sakurity, která hledá bezpečnostní díry na webech. Skrz naskrz “vyšetřili” třeba Uber, Wordpress nebo AirBnB.

Při auditování objevil neprůstřelný model, který posílí bezpečnost webů jako nikdy předtím. Proč a jak používat SecureLogin, vám poví letos v Praze. Jsme si jistí, že se těší. Kromě objevování bugů je totiž nadšený do cestování, piva a bitcoinů.

Přednáška: SecureLogin: usable and secure authentication

Ověřování heslem už dávno není bezpečné. A kromě toho zdržuje uživatelé od konverze na webu. Egor proto vyvinul decentralizovaný autentifikační protokol. Klasické ověřování oproti němu vypadá jako otevřené dveře pro hackery.

Egor nastíní, jak funguje SecureLogin, jak pomůže vašim uživatelům a proč si na něm hackeři nesmlsnou. Mimochodem, protokol můžete používat už dneska a zadarmo na svém webu.

Juho Vepsäläinen

zdroj: www.youtube.com/watch?v=1niBVCLfAGI

Juho pomáhá programátorům prosekat se Javascriptovou džunglí — jeho mačetou se stala technologie Webpack, která vytváří javascriptové balíčky z modulárního kódu pro použití v prohlížeči. V roce 2014 začali Webpack používat frontenďáci Instagramu, a tak si na něj posvítili i další velké projekty. Letos si ho osvojil třeba Wordpress.

Během dvou let se jeho firma SurviveJS vyšplhala mezi uznávané vývojářské kapacity. Juho se také rozhodl pomoct komunitě a vydal knihy právě o Webpacku and Reactu. Vcelku bujará kariéra s sebou nese úspěchy i nepříjemné chyby, o čemž Juho živě povypráví na WebExpo.

Přednáška: From a Freelancer to a Business Owner — Case SurviveJS

Tohle bude pořádná motivačka, nejen pro malé ryby ve vývojářském rybníčku! Juho popíše svou cestu od role dodavatele k úloze majitele. Rozpovídá se o tom, jak vybudoval vlastní byznys v technickém oboru. Že podnikání narostlo během posledních dvou let, se prý stalo trochu mimoděk.

Zazní také užitečné tipy, jak naleznout vlastní strategii k růstu v technickém i byznysovém světě.

Až mu půjdete poděkovat po přednášce, měli byste vědět dvě věci — Juho nemusí pivo (na rozdíl od Egora), ani stisk ruky alá leklá ryba.

Do diáře si zapište 22. — 23. září! Na konferenci WebExpo dorazí i Avi Itzkovitch, Anton Repponen a Irene Pereyra nebo Tomas Della Vedova.

Už máte lístek? Kupte ho teď o tisícovku levnějc

Těšíte se? Máte otázky nebo připomínky? Pište si s námi na Twitteru.

WebExpo

Glimpse behind the scenes of preparations for the conference WebExpo 2018 (Prague, September 21-22, 2018)

Monika Trojanová

Written by

Copy, tedy jsem.

WebExpo

WebExpo

Glimpse behind the scenes of preparations for the conference WebExpo 2018 (Prague, September 21-22, 2018)

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade