Monika Trojanová
Aug 13, 2017 · 4 min read

Přednášky vás pořádně naspeedují, takže mezi nimi vzniká spousta nápadů a projektů. Přesně to se stalo Adamu Marčanovi, který během WebExpo kývl na projekt Naučmese. Stačilo potkat správného člověka na správném místě.

Na WebExpo 2011 si plácli Jan Tinka a Adam Marčan. Vznikla tak česká vzdělávací platforma Naučmese, díky které se naučíte péct chleba, potápět se na nádech nebo třeba spravovat sociální sítě. Zeptali jsme se, co pro Adama znamená WebExpo a na co nejraději vzpomíná.

Adame, jako webdesignér jsi WebExpo navštívil několikrát. Která přednáška ti nejvíc utkvěla?

Pamatuju si na Aarrona Waltera z Mailchimpu, kterému se tleskalo ve stoje. Hodně mě namotivoval John Vanhara, který vyprávěl o podnikání v USA. Svou přednáškou zavřel větou VŠECHNO JDE. Odcházel jsem z ní naprosto nadšený, když v tom ke mně přišel kamarád Honza Tinka. Povídal mi o nějakém svém nápadu na vzdělávací projekt. Jak jsme byli v tu chvíli nakopnutí, je vidět i na fotce.

Nadchla tě Honzova myšlenka spustit takový český SkillShare?

Spíš jsem byl po celém WebExpo nadšený a řekl jsem něco jako “No tak já ti to teda nakóduju.” (smích) Ten večer jsem ještě vůbec nechytal tu velkou ideu Naučmese, která se z projektu vyvinula.

Kdy ti tedy došlo, že se projekt rozroste a s jakou myšlenkou?

Asi po pár měsících, když se na kurz přihlásili první lidi. Objevovaly se pozitivní zpětné vazby, nové projekty a příběhy. Díky Naučmese se potkali třeba Matouš Vinš a Petr Novák, kteří se společně pustili do TravelBible. Nebo tě potěší, že se na kurzu skamarádí dvě účastnice — jedna druhou učí anglicky, ta ji za to ostříhá. To jsou ty momenty, kdy ti dojde, jak velký přesah má Naučmese.

Jaký přesah měly návštěvy WebExpo pro tebe?

Hodně mě formovaly, obsah byl pokaždé super. Naučil jsem se spoustu věcí, třeba jak zjednodušovat uživatelké rozhraní formulářů, jak komunikovat na webu, dělat responzivní web a tak. Seznámil jsem se tu s pár lidmi, kteří se nakonec zapojili do Naučmese.

WebExpo mě dost ovlivnilo i přes mého kamaráda Lukáše Plíhala, tehdejšího ideologa konference. Bydleli jsme spolu a často se o WebExpu bavili. A samozřejmě, tahle konference i Lukáš měli velký vliv na vznik Naučmese.

Úplně v počátku, v roce 2012 jste ho prezentovali na Startup Show na WebExpo. Jakou budoucnost vám tu před pěti lety prorokovali?

V porotě seděl John Vanhara, Rasťa Turek, Petr Ocásek… a zpochybňovali byznys fungování projektu, že s cenou 250 Kč za kurz to nevydělá na výplatu ani pár lidem. Naučmese tehdy existovalo 5 měsíců a byli jsme na to tři. Teď, po pěti letech, je nás 6 a třem z nás Naučmese plně řeší živobytí.

Jasně, že s tímhle formátem neuděláš takový obrat, jako má Miton nebo Rohlík.cz. Za tu dobu jsme se posunuli my i naši lektoři. Průměrná cena kurzu je teď 700 Kč, výjimkou nejsou kurzy za dva nebo tři tisíce. Takže postupně rosteme.

Není pak paradoxní, že vás hned zpočátku chtěla koupit velká firma?

Spíš jsme se jen oťukávali, než že by nám dali konkrétní cenovou nabídku

A teď jste k prodeji?

(usmívá se) Ta otázka mi přijde jako takové to: „Když někdo skočí do kolejiště, skočíš tam pro něj?” To nevíš, dokud se to nestane. Naučmese miluju a jsem vděčný, že můžu dělat na projektu, který dává smysl a velmi mě osobně přesahuje. Takže na prodej nejsme.

Takže jsi z webdesignu přesedlal na full-time pozici “Naučmesáka pro všechno”? :)

To zas ne, ale když máš malou firmu, tak tu a tam děláš i věci, které by šly normálně mimo tebe. Nabíjí mě loajalita a vztahy s lektory i účastníky (komunitou), které kolem Naučmese potkávám už několik let.

Stejně jako sestřičky a učitelky dělají svou práci, spíš proto naplnění z práce než pro peníze, tak i mně pomáhá vidět za e-maily ty reálné lidi a jejich příběhy — to mi pomáhá vidět v mé práci smysl.

WebExpo

Glimpse behind the scenes of preparations for the conference WebExpo 2018 (Prague, September 21-22, 2018)

Monika Trojanová

Written by

Copy, tedy jsem.

WebExpo

WebExpo

Glimpse behind the scenes of preparations for the conference WebExpo 2018 (Prague, September 21-22, 2018)

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade