Help?! Ik wil mijn woning verhuren!

Robin Vangenechten
Apr 1 · 4 min read

Relax, het is normaal dat je niet helemaal op de hoogte bent. Er zijn namelijk een aantal belangrijke aspecten om je woning ‘verhuurklaar’ te krijgen. Maar wees gerust, deze eenvoudige gids schept een duidelijk beeld wat de 5 belangrijkste stappen zijn die je moet nemen om jezelf een echte ‘Huisbaas’ te noemen.

#1 Enkel het beste is goed genoeg

Niemand wil in een pand met problemen wonen. Daarom moet de woning aan enkele minimale kwaliteitseisen voldoen die opgesteld zijn volgens de Vlaamse Wooncode (Decreet van 15 juli 1997). Deze kwaliteitseisen hebben betrekking op het vlak van veiligheid, gezondheid en gesteldheid van de woning. De belangrijkste zijn:

· Geen vochtproblemen · Mogelijkheid tot verluchting en natuurlijke verlichting · Veilig aangebrachte elektrische- en gasinstallaties · Verplichte rookmelders per verdieping

Conformiteitsattest

Deze eisen kunnen ondersteund worden door een conformiteitsattest. Dit attest is geen verhuurvergunning en voorlopig niet verplicht bij het verhuren van een woning*. Maar aan de hand van dit attest kan je wel aantonen dat de woning voldoet aan de kwaliteitsnormen.

* Met uitzondering van gemeentes die het via een gemeentelijk reglement huverplichten

#2 Energieprestatiecertificaat (EPC)

Vandaag de dag is het belangrijk om zuinig om te springen met je energieverbruik. Dit is bij huurwoningen niet anders. Om je woning publiekelijk te huur te stellen, is een energieprestatiecertificaat verplicht. Deze informeert mogelijke huurders over hoe energiezuinig je woning is aan de hand van een energiescore, die verplicht vermeld moet worden in advertenties. Een EPC kan je bekomen door een energiedeskundige type A de nodige vaststellingen te laten doen tijdens een bezoek, wat ongeveer een halve dag in beslag neemt. Bovendien blijft het EPC 10 jaar geldig.

Let op: Bij het afsluiten van een huurovereenkomst, moet er steeds een kopie van het EPC toegevoegd worden.

#3 Huurcontract opstellen

Een huurcontract zelfstandig opstellen kan een heel gedoe zijn. Gelukkig zijn er online via huurdersbonden, verhuurdersbonden, Wonen Vlaanderen en zelfs Test Aankoop modelhuurcontracten te vinden. Deze zijn handig aangezien ze rekening houden met het Vlaams Woninghuurdecreet, zodat je enkel je eigen belangen (bv. huurprijs, termijn, waarborg, etc.) moet aanvullen. Met een modelhuurcontract kan je gerust zijn dat je wettelijk in orde bent.

Huurprijs

Een huurprijs kan nog steeds vrij bepaald worden, maar je wilt de huurprijs van je woning natuurlijk niet overschatten of het wordt moeilijker om huurders te vinden. Eens de huurprijs voor een bepaalde termijn bepaald is, kan deze hooguit jaarlijks geïndexeerd worden.

Naast de huurprijs moet er in het huurcontract een correct beeld worden gegeven van de kosten en lasten. Deze omvatten alle vaste kosten die de verhuurder aanrekent. Dus variabele kosten zoals water, gas en elektriciteit worden hier niet in opgenomen.

Hoewel het niet verplicht is, vragen de meeste verhuurders een huurwaarborg. Wat aan te raden is om je in te dekken tegen mogelijke tegenslagen met je huurder. In Vlaanderen kan deze tot 3 maanden huur oplopen, terwijl deze in Brussel en Wallonië slechts 2 maanden bedragen.

Gedetailleerde plaatsbeschrijving

Bij de start van het huurcontract is het verplicht om een gedetailleerde plaatsbeschrijving van de huurwoning op te maken en toe te voegen aan het huurcontract. Dit kan zowel door verhuurder en huurder als door een expert worden opgesteld. Op het einde van de huur moet de huurder de woning in dezelfde staat teruggeven zoals op deze op de plaatsbeschrijving werd vastgesteld. Zo kan de verhuurder zich indekken tegen mogelijke schade.

Registratie van het huurcontract

De verhuurder is verplicht het huurcontract te laten registreren. Dit is gratis en kan op 2 verschillende manieren; enerzijds bij het plaatselijk kantoor Rechtszekerheid waar de woning gelegen is, anderzijds via de onlinetoepassing van de overheid, MyRent.

De exacte wijzigingen in het Vlaams Woninghuurdecreet kunnen hier nog eens nagegaan worden.

#4 Het zekere voor het onzekere

Een verzekering is in sommige gevallen aangeraden en zelfs verplicht. Het is aan jou, als eigenaar, namelijk verplicht om je eigendom op brand- en waterschade te verzekeren. Dit is verplicht omdat je als verhuurder ook aansprakelijk kan zijn voor een brand, bv. door een gebrekkige elektriciteitsinstallatie. Deze verzekering is ook verplicht voor huurders.

Daarnaast kan het interessant zijn om een huurgarantie verzekering aan te gaan. Wanneer je gaandeweg niet meer zeker bent of je huurders altijd in staat zullen zijn om hun huur te betalen, kan je je huurinkomsten veiligstellen. Dit hoeft uiteraard geen stukken van mensen te kosten en valt heel snel hier te berekenen.

#5 Wie zoekt, die vindt!

Nu is je woning ‘verhuurklaar’! Maar is niemand op de hoogte.. Om je woning in kaart te brengen heb je uiteraard foto’s nodig. Elke kandidaat-huurder beslist in luttele seconden of een pand hem/haar aanspreekt. Daarom is het belangrijk om duidelijke foto’s te nemen. Enkele richtlijnen;

· Leg het pand vast met maximaal aan daglicht · Een proper en leegstaand huis is het aantrekkelijkst · Maak vooral genoeg foto’s zodat je hele pand kan tentoonstellen

Naast aantrekkelijke foto’s is het belangrijk om de voordelen van je woning uit te spelen. Uiteraard is de prijs een belangrijke factor bij kandidaat-huurders, alsook de locatie, ligging en nabijgelegen voorzieningen.

Dan rest je enkel het adverteren van je pand op allerlei websites die gespecialiseerd zijn in vastgoed of via je sociaal netwerk aan te spreken.

Proficiat, nu kan je je een echte huisbaas noemen!

WeGroup

We #insure the future

6