WeGroup
Published in

WeGroup

Twee manieren om via Louise gemakkelijk voertuiggegevens op te vragen

Op 23 december 2020 trad het - door de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) uitgevaardigde - besluit in werking waarin de opzoekingen van voertuiggegevens op basis van nummerplaten worden verboden. In navolging daarvan ontwikkelden we bij WeGroup twee alternatieven om een optimale gebruikerservaring voor jouw kantoor en klanten te blijven garanderen.

Louise’s voertuig database

Gedurende twee jaar heeft WeGroup gewerkt aan wat is uitgegroeid tot een van de meest performante databanken voor voertuiggegevens in de markt.

Via de Toolkit binnen het Louise platform kunnen kantoormedewerkers in enkele klikken alle informatie van een bepaald voertuig opvragen, op basis van het merk en model. Daarbij beperkt het systeem zich niet enkel tot de noodzakelijke gegevens voor inschrijving of tarifering, maar wordt ook heel wat bijkomende informatie weergegeven. Zo kan Louise de gebruiker vertellen hoeveel de belasting op inverkeerstelling (BIV) of de jaarlijkse verkeersbelastingen bedragen, of als een voertuig al dan niet aan de Europese emissiestandaard voldoet.

Naast het uitvoeren van deze opzoekingen binnen het Louise platform, kan de module ook worden opengesteld via een link op de website van de makelaar. Op die manier kan een klant makkelijk zijn of haar (toekomstig) voertuig opzoeken, en er vervolgens een offerte voor aanvragen.

Opzoeking via chassisnummer

Naast het opzoeken van voertuiggegevens via de databank van Louise, kan alle gewenste informatie ook worden teruggevonden via het chassisnummer, of ‘VIN nummer’ van het voertuig.

Eveneens in de Toolkit vinden gebruikers de VIN-zoekbalk. Hierin kan het chassisnummer worden overgenomen om vervolgens in enkele seconden alle voertuiggegevens en bijkomende informatie terug te vinden.

WeGroup blijft uiteraard ontwikkelen om naast de bestaande oplossingen het opvragen en gebruiken van informatie te versimpelen en versnellen.

De Toolkit en beide opzoek methodes voor voertuiggegevens zijn beschikbaar in het Louise platform van WeGroup. Heb je vragen of opmerkingen over deze functionaliteiten of onze technologie, aarzel dan zeker niet om contact met ons op te nemen.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store