Akademi-Konsulteja respondo pri “meteologi’”: Kial mia pravigo estus alia

Enkonduko

La Akademia Konsultejo respondis — koncize dirite per “NE” — mian demandon, chu la uzado de la neoficiala “meteologi’” sinonime al la oficiala “meteorologi’” estas kontrau-Fundamenta (detaloj).

Por la respondo mi dankas, kaj pri tiu “NE” mi konsentas, sed: La pravigo ne estas akceptebla. Sekvas detaloj kaj krome en la fino miaj pravigo kaj konkludo.

De mi komentita Konsulteja respondo-pravigo

Konsultejo: “NE, uzi alian formon por la nocio, por kiu jam ekzistas formo oficiala, principe NE kontraŭas la Fundamenton. La Antauparolo al la Fundamento ech priskribas kiel tio povas okazi.
 
http://www.akademio-de-esperanto.org/fundamento/antauparolo.html

Mi: Pri formo nova la oka alineo de la Antauparolo specifas:

“Se ia autoritata centra institucio trovos, ke tiu au alia vorto au regulo en nia lingvo estas tro neoportuna, ghi ne devos forigi au shanghi la diritan formon, sed ghi povos proponi formon novan, kiun ghi rekomendos uzadi paralele kun la formo malnova.” El tio chi sekvas, ke ne chiu homo, sed sole autoritata centra institucio povas sankcii formon novan. (Mi nun ne parolas pri internaciaj vortoj, kies uzadon chiuokaze permesas Regulo 15.)

Konsultejo: “Tiel, ekzemple, en reala uzado la fundamentan ‘rezultato’ preskau tute anstatauis la nova, intertempe jam oficialigita, formo ‘rezulto’.”

Mi: La ekzemplo “rezult’” estas miselektita, char ghi kontraste al “meteologi’” estas oficiala.

Konsultejo: “Ni komprenas la kialon, pro kiu oni volus eviti la vorton ‘meteorologio’: pro historia konfuzo ghi estas etimologie ligita al la vorto ‘meteoro’, kaj oni volus preventi eventualan miskomprenon per enkonduko de la formo ‘meteologio’.”

Mi: Eble tiu kialo estas prava. Sed al uzonto je “meteologi’” ghi ne permesas ignori la supre cititan specifon de la Antauparolo.

Konsultejo: “Tamen la reala lingvouzado ofte ignoras au detruas kabinetajn ideojn. Ni ne jughas, ni simple konstatas, ke la lingvo ne chiam sekvas spekulativajn doktrinojn. En tiu chi stadio, ne estas klare, kiel evoluos la efektiva vortouzado.”

Mi: La supre citita specifo de la Antauparolo kaj tion chi klariga “nav’/ship’”-respondo de Zamenhof estas nek kabinetaj ideoj nek spekulativaj doktrinoj, sed de Zamenhof saghe difinitaj rimedoj, por garantii la stabilecon de Esperanto.

Konsultejo: “Rilate la ideon trakti la formon ‘meteologio’ kiel kunmetajhon, ni alighas al la opinio de nia kolego Marc Bavant, kiun vi citas en via demando.”

Mi: Tio chi estas kontraudiro al la Akademi(-Sekci)a raporto trovebla en

http://www.akademio-de-esperanto.org/verkoj/faka_lingvo_raporto20110415.pdf .

Kaj kia estus mia respondo, se “mi estus la Konsultejo”?

Mi respondus jene, se “mi estus la Konsultejo”: — — Uzado de la ne oficiala “meteologi’” sinonime al la oficiala “meteorologi’” ne estas kontrau-Fundamenta pro jeno:

La Konsultejo alighas al la jam en la demando detale priskribita eblo rigardi “meteologi’” kiel kunmeton el “mete’”, “o” kaj “logi’”. — Mi opinias tian respondon klara, komprenebla, kohera kun la por Esperanto valida normaro kaj ne kontraudira al antaua Akademi-Sekcia komuniko, se koncerne ghin oni neglektas la de nur unu Sekciano apartan opinion (kiu lau mi cetere estas refutebla). Cetere: Se lau la Konsultejo ne eblas rigardi “meteologi’” kiel la supre menciitan kunmeton, tiam la Konsultejo devas konsekvence prijughi la diritan uzadon kiel kontrau-Fundamentan, dum la Akademio prie ne estas deklarinta toleron.

Konkludo

Pri la “NE” en la respondo de la Konsultejo mi konsentas, sed ne pri ties pravigo. Akceptebla estus pravigo konsistanta el tio, ke la Konsultejo alighas al la jam en la demando detale priskribita eblo rigardi “meteologi’” kiel kunmeton el “mete’”, “o” kaj “logi’”.

Precipe pro la malperfektajhoj en la fakta Konsulteja respondo montritaj tiu-forume*) mi demandas:

Chu estas shanco, ke la Konsultejo revizias sian respondon? Lau mi tia revizio fare de la Konsultejo meritus plenan respekton.

*) Interalie en mesaghoj

groups.yahoo.com/group/AdE-diskuto/message/12330 ,
 groups.yahoo.com/group/AdE-diskuto/message/12338 kaj
 groups.yahoo.com/group/AdE-diskuto/message/12345 .Tabelo 1 montras la kvin plej freshajn pepojn de mi (la apo Medium ghin eble ne montras komplete).

Tabelo 1: La kvin plej freshaj pepoj de mi