Akademiano vidas teatrajhon en la jura interpreto de nia gramatiko

En la forumo “Konsultejo” de “lernu!” Akademiano Harri Laine mesaghis: “A. Kueck, kies formale jura interpreto de nia gramatiko estas tute aparta teatrajho au, chu mi diru, tute aparta jugheja proceso, kie Kueck sola estas jughisto en la Supera Kortumo.”

Anstatau akceli la ghustajn komprenon kaj interpreton de la por Esperanto valida normo en forumo de lernantoj tie membro de la Akademio nomas tion teatrajho.

Kion fari?

Origine publikgita en http://www.ipernity.com/blog/55667/711917.

Miaj pepoj| La pepoj de Reagoj al AdE-faroj

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.