Bonvenon!

Jen la @Medium-ejo de Andreas (@imnej7 en Medium kaj Tvitero).

Jen pepoj pri Rechtenfleth aktualighantaj automate per Integromat (sed ne tre ofte):

Jen lau openweathermap.org la vetero en Rechtenfleth (aktualigho per Integromat):

Por ekhavi veter-informojn pri ankau aliaj lokoj eblas uzi tiun Guglo-tabelon (Tabelo 1 estas enkorpigajho farita lau tiu artikolo de Sheetsu.com kaj en apo Medium eble montrata ne komplete):

Tabelo 1: Enkorpigajho de la Guglo-tabelo por ekhavi veter-informojn

Tabelo 2 montras la kvin plej freshajn pepojn de mi (en apo Medium eble montrataj ne komplete).

Tabelo 2: La kvin plej freshaj pepoj de mi

Tabelo 3 montras ekstrakton el la porshipira veterprognozo surbaze de la “BBC Shipping Forecast” (en apo Medium eble montrataj ne komplete).

Tabelo 3: Ekstrakto el la porshipira veterprognozo surbaze de la “BBC Shipping Forecast”

Like what you read? Give Westphoenizier a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.