Cifereca tera aud-radiofonio (DAB+) chefe konsidere al Malsupra Saksujo, Bremeno kaj Hamburgo (stato: 2017-05-01)

Westphoenizier
May 19, 2017 · 5 min read
Aktualigo (2020-04-27): Post 2017-05-01 aperis pluraj novaj DAB+-radioprogramoj kaj ech nova DAB+-multipleksoro en Bremen. Jen miaj aktualaj preferoj.

Enkonduko

“Digital Audio Broadcasting” (DAB) signifas ciferecan teran aud-radiofonion (“digitaler terrestrischer Hör-Rundfunk“; DAB+: nuna versio). Figurajho 1 montras ekzemplajn ricev-aparatojn (ekzistas ankau stereofoniaj instalajhoj provizitaj per DAB+-ricevilo).

Figurajho 1: Maldekstre: poshformata DAB+-radio Albrecht DR 70; prezo: ch. 40 EUR; sen DAB+-bildprezento (“DAB+-’Slideshow’“); dekstre: smartfono LG Stylus 2 kun DAB+-funkcikapablo (inkluzive DAB+-bildprezenton); prezo: ch. 200 EUR

Kelkaj faktoj pri DAB+:

 • Temas pri normo pri ciferecaj teraj*)dissendado kaj ricevado de aud-radiofonio.
  *) Chi-kuntekste "tere" signifas: per antenoj kaj krome sen satelitoj kaj sen kablo- au interretligo.
 • Frekvencoj: 174,928 ghis 239,200 MHz (= kanaloj 5A — 13F).
 • Atingodistanco: simila al tiu de analoga frekvencmodulada radiofonio (“FM“/“UKW“), tamen che draste malpli da sendopovumo.
 • Disvastigho: En pluraj landoj (chefe Europaj) kaj interalie Australio, tamen interalie ne en Usono.
 • Disvastigho en Germanujo: Vendighis 8,244 milionoj da DAB(+)-radioj de 2008 ghis Junio 2016; 21% de la novaj autoj estas provizitaj per DAB+ (fonto).
 • En 2017 Norvegujo komplete malshaltas iom-post-iome sian FM-radiofonion favore al DAB+ (“#FMexit”).
 • Eblas dissendi per nur unu frekvenco (ekz. 178,352 MHz = kanalo 5C) plurajn staciojn, ekz. la aktuale 13 staciojn de la germana federacia multipleksoro (“Bundesmux“).
 • DAB+-bildprezento (DAB+-“Slideshow“, DAB+-“Diaschau“) montras kelkajn aldonajn informojn, ekzemple novajhojn, veterprognozon, ilustrajhon de la aktuale audigata muziko k. s.; atentu, ke por tio chi ne chiuj aparatoj estas kapablaj.
  Ekzemplojn montras figurajhoj 1 kaj 2.
Figurajho 2: Pliaj ekzemploj de DAB+-bildprezentoj

Ne DAB+: retradio (“Internetradio“)

 • Retradio estas ankau cifereca, sed ghi ne estas DAB+; retradio postulas retkonekton (kontraste al DAB+).
 • En certa senco retradio ne estas radiofonio (“Rundfunk“, “broadcast”, “radiodiffusion”).
 • Kialo: Por esti tia, devas esti tiel, ke la ricevantoj ne estu individue difinitaj; per la komputila adreso ili tamen estas tiaj; interreta plurelsendado (“multicast”) ne estas konsiderata chi-kuntekste.
 • Konsumo je datumoj en elsendfluo: ch. po 1 GB por 20 horoj.
 • Krome: Radiofonia signalo chiam estas cheesta; retradio nur post startigo je la elsendfluo fare de la ricevonto.
 • Helmut G. Bauer: “La interreto estas plia grava disvastigvojo aldone al la tera dissendo. Ni bezonas teran dissendon en aud-radiofonio daure. Chiatempe kaj chie devas esti ebla tio, ricevi radion senkoste”; fonto: registrita intervjuo.
 • Markus Kühn: "La imago, ke hodiaua 14-jarulo, kiu estas kutiminta havi la tutan mondon en sia smartfono, estontece achetos aparaton, per kiu li povos auskulti 20 programojn, kiujn li ne elektis mem, al mi montrighas, koncedite, malfacila"; fonto: intervjuo.

La federacia multipleksoro en Germanujo

Fine de 2016 estas 110 sendiloj por la federacia multipleksoro 5C. Tabelo 1 montras la diversajn gradojn de provizo; jen kompilajho tenata aktuala (ankau pri aliaj DAB+-multipleksoroj):

Tabelo 1: Provizo je Germanujo per la federacia multipleksoro (kanalo 5C); fonto

Dua federacia multipleksoro estas planata (fonto).

Germana federacia multipleksoro: sendiloj en Bremeno, Hamburgo kaj Malsupra Saksujo

Jen listo:

 • Bremeno / Walle
 • Hamburgo / Heinrich-Hertz-Turm
 • Hamburgo / Moorfleet
 • Brunsviko / Broitzem
 • Brunsviko / Drachenberg
 • Göttingen / Bovenden
 • Hanovro / Telemax
 • Osnabrück / Schleptruger Egge
 • Sibbesse (Hildesheim)
 • Visselhövede
 • Aurich
 • Cuxhaven
 • Lingen
 • Schiffdorf

La germana federacia multipleksoro: stacioj sub publika legho

Jen listo:

 • Deutschlandfunk
 • Deutschlandfunk Kultur
 • Deutschlandfunk Nova
 • Dokumente & Debatten (ne estas programo, sed transsendkanalo)

Rimarkigo: Iom tikle estas, ke disvastigado per DAB+ kaj/au retradio komplete anstatauis la dissendadon per tradiciaj mez- kaj longondo. Tiam sufiche for ekstere de Germanujo oni ‒ che mankantaj interretkonekto kaj persatelita ricevo ‒ ne plu povas auskulti germanlingvan elsendon de germana publik-legha radiostacio.

La germana federacia multipleksoro: stacioj privataj

Jen listo:

 • Schlagerparadies
 • Absolut relax
 • ENERGY
 • ERF Plus
 • Schwarzwaldradio
 • Klassik Radio
 • Radio Horeb
 • Radio BOB!
 • sunshine live

Regionoj en Malsupra Saksujo kaj Hamburgo provizataj per ghia federacilanda multipleksoro

Tiuj mapoj (Malsupra Saksujo, Hamburgo) montras la koncernajn regionojn (stato: Majo 2017). Jen listo de la sendiloj:

 • Brunsviko / Drachenberg
 • Hanovro / Telemax
 • Steinkimmen
 • Visselhövede
 • Hamburgo / Heinrich-Hertz-Turm
 • Hamburgo / Moorfleet
 • Aurich
 • Damme
 • Osnabrück

Planata por 2017 fare de NDR:

 • Göttingen
 • Lingen

La federacilandaj multipleksoroj de Hamburgo kaj Malsupra Saksujo

Stacioj sub publika legho estas:

 • NDR 1 Niedersachsen (en Hamburgo: NDR 90,3)
 • NDR 2
 • NDR Kultur
 • NDR Info
 • NDR Info Spezial
 • NJoy
 • NDR Blue
 • NDR Plus

Radiostacioj privataj trovighas en plia Hamburga multipleksoro (11C; startigita en Junio 2015; sendilo: Hamburgo / Heinrich-Hertz-Turm):

 • 80s80s
 • Antenne-Sylt
 • ERF Pop
 • lulu.fm
 • MegaRadio
 • Radio Paradiso
 • Hamburger Lokalradio
 • R.SH
 • Radio Hamburg HH
 • Radio Hamburg Zwei HH

La federacilanda multipleksoro de Bremeno

En tiu chi multipleksoro (kanalo 7B) estas ghis nun nur sub-publik-leghaj radiostacioj, nome jenaj (sendiloj: Bremeno / Walle kaj krome ekde 2017–02–03 Schiffdorf [apud Bremerhaven]):

 • Bremen Eins
 • Nordwestradio
 • Bremen Vier
 • Bremen Next
 • KiRaKa (“Kinderradiokanal“)
 • COSMO (nova nomo de Funkhaus Europa)
 • NDR Info / Bremen 5 (“Parlamentswelle”)

Jen kion en Malsupra Saksujo, Bremeno kaj Hamburgo la auskultanto “gajnas” per DAB+ kompare kun FM

Sekvas ne kompleta listo:

 • Ricevo sen bruo, sed ‒ okaze de tro malforta signalo ‒: intermitoj au nenio.
 • Programoj de certaj temoj, ekz.
  - marveterraportoj (NDR Info Spezial, Dok & Deb)
  - sportraportado (NDR Info Spezial)
  - debatoj, ankau parlamentaj (NDR Info Spezial, Dok & Deb)
  - “ARD-Infonacht” (NDR Info Spezial)
  - televidaj konversacirondoj (nur sono; Dok & Deb)
  - furorkantoj germanaj (Radio Schlagerparadies, NDR Plus)
  - furorkantoj germanaj, anglaj, francaj, hispanaj kaj italaj (NDR Plus).
 • Iomete da indi- kaj alternativa rok’ (NDR Blue), sed mankas programo kun chefe tiu chi muzikspeco.
 • Kelkaj programoj kun intershanghebla enuiga muziko.

Fontoj kaj pliaj informoj

La chi tie prezentitaj informoj estas prenitaj el jenaj fontoj (se ne jam indikitaj en la antauaj tekstpartoj)

Se tio chi ne montrighas bone, klaku chi tie.

Jen enketo rilate al DAB+:

Se tio chi ne montrighas bone, klaku chi tie.

Miaj pepoj | La pepoj de Reagoj al AdE-faroj

Westphoenizier

La Medium-ejo — Stell dir vor, es gibt Sprachbarrieren und…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store