Westphoenizier
Jul 31 · 4 min read

La raporto “ma 2019 Audio II — Pressetabellen zur Berichterstattung” kaj la chi-rilata retejo (ambau sekve: ma 2019 Audio II) prezentas pri Germanujo nombrojn de minimume 14jaraj auskultantoj je kelkcentoj da radioprogramoj. Tiaj nombroj estas ekstrapolacioj bazitaj sur intervjuoj al kelkmiloj da homoj pri ties radioauskultado. Tiaj nombroj estas publikigataj po tri fojoj jare (ma [jaro] Audio I, ma [jaro] Audio II kaj ma [jaro] II Audio Update). Okaze de la supre menciita ma 2019 Audio II de 2019-07-10 unuafoje en tiu raportserio estas aparte listigitaj ankau nombroj de tiuj, kiuj per DAB+, kiel ricevvojo, auskultis radion. Rilate al DAB+ aperas du grandoj:

  1. “Weitester Hörerkreis”: la plej ampleksa auskultantaro, t. e. la nombro de auskultantoj en meztipa tempospaco de kvar semajnoj.
  2. ”Tagesreichweite (Mo-So)”: la taga atingo (lu-di), t. e. la sumo de personoj, kiuj en meztipa tago (lundo ghis dimancho) utiligis minimume unu ofertatan radioprogramon.
    Noto: En tiu pli kompakta raporto por-gazetara aperas “Tagesreichweite (Mo-Fr)”, do la taga atingo (lundo ghis vendredo). Cetere: El la 70,598 milionoj da loghantoj minimume 14jaraj de la tuta Germanujo auskultas 5,3% DAB+-e en meztipa tago (lundo ghis vendredo).

Por radioprogramoj riceveblaj DAB+-e en la federacia lando Bremeno (= la urboj Bremeno kaj Bremerhaven) montras tabelo 1 la tagan atingon (lu-di); la radioprogramoj n-roj 24 ghis 33 estas listigitaj aparte en la malsupra parto, char pri ili ne estas indikoj en ma 2019 Audio II. El ghi la nombroj en kolumnoj D ghis F estas elprenitaj. La nombrojn en kolumno G mi tamen ne trovis (eble oni devas esti uzanto registrita, por havigi al si priajn nombrojn, se tiaj entute ekzistas). Nu, kiel ajn: La nombrojn en kolumno G mi simple kalkulis lau la regulo de 3:

nombro (kol. G) = nombro (kol. F) · nombro (kol. E) / nombro (kol. D)

Tiu chi kalkulo bazighas sur la eble audaca supozo, ke — rilate la koncernan radioprogramon — estas tiel, ke la kvoto de ghiaj per-DAB+-aj auskultantoj estas la sama en la federacia lando Bremeno (0,565 milionoj da loghantoj minimume 14jaraj), kiel en la tuta Germanujo (70,598 milionoj da loghantoj minimume 14jaraj). Cetere: a) Uzighas decimala komo; b) en la federacia lando Bremeno DAB+-radioaparato kun anteno ne aparte fasonita por ricevado je tre malproksimaj sendiloj kaptas che normalaj ricevkondichoj ne 33, sed 34 DAB+-radioprogramojn. La kialo: Pri unu el ili, nome NDR Info, estas varianto Malsupr-Saksa kaj varianto Bremena; ambau tamen estas sam-enhavaj kaj tial ne konsiderighas aparte.

Tabelo 1: Taga atingo (lu-di) de radioprogramoj riceveblaj per DAB+ en la federacia lando Bremeno; *: tere ricevebla almenau en Bremerhaven nur per DAB+; “per-antene provizata areo” chi-kuntekste estas tiu, kie la radioprogramo riceveblas per FM kaj/au DAB+; mallongigoj en kolumno B (“Bremeno” celas la federacian landon): b: Bremeno kaj la apuda regiono en Malsupra Saksujo; g: Germanujo; n: Bremeno, Hamburgo, Malsupra Saksujo, Meklenburgo-Antaupomerio kaj Shlesvig-Holstinio; w: Bremeno kaj Malsupra Saksujo; x: Bremeno kaj la apuda regiono en Malsupra Saksujo, Nordrejn-Vestfalujo, Berlino kaj Brandenburgo; y: Bremeno kaj la apuda regiono en Malsupra Saksujo, Baden-Virtembergo, Berlino, Hamburgo kaj Brandenburgo kaj krome iuj regionoj en Hesujo, Meklenburgo-Antaupomerio kaj Saksujo // fonto por kolumnoj D ghis F: ma 2019 Audio II

Jen miaj konkludoj:

  1. La sumigita taga atingo (lundo ghis dimancho) de DAB+ estas 0,023256 milionoj da homoj el 0,565 milionoj da loghantoj minimume 14jaraj en la federacia lando Bremeno, do 4,1%. Tio chi ne draste diferencas disde la responda 5,1% por la tuta Germanujo kaj trovebla en tiu retpagho, linio “Radio Gesamt” (radio ensume), kolumno “Tagesreichweite / DAB+”. Kredeble mia apliko de la regulo de 3 ne estas tro misa.
  2. El tiuj radioprogramoj, kiuj — almenau en Bremerhaven — riceveblas tere nur per DAB+, la tri plej altajn valorojn de taga atingo (lundo ghis dimancho) en la federacia lando Bremeno havas Radio BOB!, Absolut Relax kaj Radio Schlagerparadies.
  3. Laumuzikghenre ili disaudigas chefe furorkantojn — pli au malpli rok- kaj/au popmuzikecajn kaj neniuokaze kun fokuso indirok’.
  4. Tiuj tri radioprogramoj dissendighas per DAB+ en la tuta Germanujo; lauprogram-enhave ne estas regiona fokuso je la federacia lando Bremeno, kaj almenau rilate ghin iliaj valoroj estas rimarkeble pli malaltaj, ol tie tiuj de Bremen Vier, Bremen 1 kaj Bremen 2; chiuj tri tere riceveblas FM-e kaj DAB+-e nur en la federacia lando Bremeno kaj apuda regiono en Malsupra Saksujo.
  5. En ma 2019 Audio II estas neniuj indikoj pri tiuj radioprogramoj, kiuj — almenau en Bremerhaven — riceveblas tere nur per DAB+ kaj havas, kiel per-antene provizatan areon, la federacian landon Bremeno kaj apudan regionon en Malsupra Saksujo. Temas pri la radioprogramoj n-roj 24 ghis 27 en tabelo 1. Okaze de la radioprogramoj n-roj 25 ghis 27 menciindas, ke ili mem kaj/au la per-DAB+-a dissendado je ili ekestis ne antau 2018-06-27.
  6. Iom atentkaptas, ke Deutschlandfunk Nova kaj Bremen NEXT (ambau celas chefe junulojn kaj junajn plenkreskulojn) ne rimarkeble auskultighas DAB+-e en la federacia lando Bremeno — kredeble nur malmultaj celgrupanoj auskultas radioprogramojn tiuvoje. Tere oni dissendis Bremen NEXT ghis 2016-08-16 nur per DAB+. Poste okazis la tera dissendado ankau per FM: Komence la sendopovumo estis malalta. Sekvis intershangho de frekvencoj kun COSMO. Tio chi kondukis al la situacio, ke Bremen NEXT dissendighas FM-e kombine kun sendopovumo alta kaj COSMO kombine kun sendopovumo ne plu alta, sed malalta. Tio chi kauzis iom da protesto. Spekulativeblas, ke tera dissendado je Bremen NEXT per FM kombine kun malalta sendopovumo au ech nur per DAB+ estus atinginta draste malpli da auskultantoj, ol lau tabelo 1.

Menciinda kuriozo estas jeno:

Al tiuj “fantom-auskultantoj” dedichighas ankau tiu artikolo (en la germana).Se tio chi ne montrighas bone, klaku chi tie.

Se tio chi ne montrighas bone, klaku chi tie.

Westphoenizier

La Medium-ejo — Stell dir vor, es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto

Westphoenizier

Written by

Stell dir vor,es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto.Lingvo internacia Radio-auskultado:analoga&DAB+ Haiku.Hajko Sciencfikci- & fantaziajhoj.Indirok'

Westphoenizier

La Medium-ejo — Stell dir vor, es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade