Westphoenizier
Published in

Westphoenizier

Doni subtenon al la Enrique-propono: teknikaj sugestoj

Peto (2022-02-03): Rapida reago necesas!Peto (2022-01-19): Bonvole skribu plurdekojn da retposhtmesaghoj individue al EU-estonteckonferencaj plenkunsidanoj - al chiu en ties lingvo! Chi-cele vi povas utiligi
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q5BacQKLhnIK2sF5-1_3rp906nYVCx-WwuzgqeyOwTg/edit?usp=sharing
Kopiu la supre donitan Guglo-tabelon en vian propran Guglo-spacon (per "Dosiero" -> "Kopii"), studu tabelfolion "priskribo" kaj laue procedu.
Peto (2021-12-31): Bonvole komentu la proponon "Subteni radioprogramojn kaj televidprogramojn, kiuj informas per cifereca disvastigovojo (respektive DAB+ kaj DVB-T2) ankau en la monda helplingvo Esperanto", por ke ghi restu inter la kvin plej multe komentitaj proponoj de temaro "Cifereca transformo" kaj aperu en venonta raporto provizora.Sugesto (2021-12-18): Se vi volas subteni proponojn kaj mem ne emas au ne povas registri vin che la Multlingva Cifereca Platformo, bonvole permesu al mi registri vin. Tio eblas per tiu retpagha formularo. <-- Tio chi ne plu estas aktiva!Aktualigo (2021-12-10): Jen multe pli ampleksa serio de kampanjaj pepoj. Bonovole repepu kaj shatu.Aktualigo (2021-12-03): "Dua fazo": Mi komencis Tvitere-responde alpepi kaj retposhte alskribi partoprenantojn de la EU-estonteckonferencaj plenkunsidoj. Sekvas ekzemploj; bonvole repepu kaj shatu:
Traduko: #CoFoE Panel 1 — Session 2 — Report: “We recommend promoting multilingualism at a very early age.” Tial bv pledi por “The EU needs improved language learning” —la plej subtenata platforma ideo! Ghi venas de noviga k sukcesa programo de Erasmus+
Traduko: En #CoFoE-”Panel 1 — Session 2 — Report” tekstas: “We recommend promoting multilingualism at a very early age.” Tial bonvole pledu por la efektivigo de la aktuale plej subtenata propono platforma:: “The EU needs improved language learning”
Traduko: Panel 1 — Session 2 — Report: “We recommend promoting multilingualism at a very early age.” Bonvole pledu tial por la plej subtenata #CoFoE-platform-ideo: “The EU needs improved language learning” Bazo: Noviga k sukcesa Erasmus+-programo
Traduko: Panel 1 — Session 2 — Report: “We recommend promoting multilingualism at a very early age.” Pledu tial bonvole por la plej subtenata #CoFoE-platform-ideo: “The EU needs improved language learning” Bazo: Noviga k sukcesa Erasmus+-programo
Traduko: Panel 1 — Session 2 — Report: “We recommend promoting multilingualism at a very early age.” Pledu tial bonvole por la plej subtenata #CoFoE-platform-ideo: “The EU needs improved language learning” Bazo: Sukcesa k noviga Erasmus+-programo
Sekvas traduko de germanlingva retposhtmesagho; temlinio:
"EU-estontecokonferenco; sugesto":
Estimata sinjorino [familia nomo]!

Kiel privatulo, mi turnighas al vi kun jena sugesto, char vi estas partoprenanto de la plenkunsidoj de la EU-estontecokonferenco.

Bonvole pledu por la aktuale plej subtenata propono el la chirkau 10000 proponoj de la Multlingva Cifereca Platformo:

"The EU needs improved language learning"
( https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893?locale=de )

Pravigo:

La propono priskribas procedon malgrandskale jam elprovitan - kun sukceso -, por realigi jenajn rekomendojn el la civitan-panela raporto "Panel 1 - Session 2 - Report" (p. 21-23); celo: forigo de lingvaj barieroj:

"We recommend promoting multilingualism at a very early age
[...]
There should be one single European language taught across all primary schools in the EU, funded and paid for by the EU member states."
( https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=en )

Krom tio la propono estas en akordo kun la rezolucio de Europa Parlamento de 2009-03-24 pri multlingveco; sekvas ekstrakto:

"Das Europaeische Parlament [...] bekraeftigt, dass es wichtig ist, die Entwicklung innovativer paedagogischer Modelle und Konzepte fuer den Sprachunterricht zu foerdern und zu unterstuetzen, um den Erwerb von Fremdsprachenkenntnissen sowie die Sensibilisierung und Motivierung der Buerger zu foerdern ..."
( https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52009IP0162&from=IT )

Pri bonvola konsiderado viaflanka mi tre ghojus.

Respektoplene

[Subskribo]
Defio (2021-11-14):Igu por-Esperantan proponon la plej subtenata el chiuj preskau 10000 proponoj. Chi-cele ankorau mankas preskau 90 subtenoj, sed tio estas farebla:
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893?locale=de
Jen alternativa ligilo okaze de teknika malfacilajho (tie rulumu supren, por subteni):
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893?commentId=75109#comment_75109
Urgha peto (2021-11-10):Bonvole donu komentojn al jena por-Esperanta propono kaj subtenu ghin (sekvas ligiloj al komentoj, char la baza ligilo montrighis, kiel ne funkcianta):https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/145037?commentId=140350
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/145037?commentId=140384
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/145037?commentId=140450
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/145037?commentId=140488
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/145037?commentId=140515
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/145037?commentId=140684
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/145037?commentId=140746
Urgha peto (2021-11-04):Bonvole donu komentojn al tiuj du por-Esperantaj proponoj:Pli bonaj lingvokonoj - pli bona demokratio. La angla _kaj_ Esperanto!
kaj
La interret-portalo "Europa Unio – novajhoj" informu ankau en la monda helplingvo Esperanto;
jen alternativoj por la unua ligilo okaze de problemoj:
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44420?commentId=49373#comment_49373,
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44420?commentId=49506#comment_49506,
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44420?commentId=49634#comment_49634 kaj
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44420?commentId=55573#comment_55573.
La supraj ligiloj kondukas ne al la respektiva chefa retpagho, sed nur al unuopa komento, char la chefaj retpaghoj ial ne estas atingeblaj.Tamen estas treege grava tio, ke ambau proponoj ricevu plej eble multajn komentojn, char tio kredeble rezultigos ilian aperon en venontaj raportoj provizoraj kaj fina pri la EU-estontecokonferenco.Anticipan dankon!Aktualigo (2021-10-19):Laupropone de Lu mi skribis al teamo @cofe_moderation_team germanlingvan mesaghon (ghi similas al teksto verkita de Lu kaj legebla en https://groups.io/g/EU-estonteco-konferenco/message/373).Jen en Esperanto (bonvole konsideru alskribi prie tiun teamon ankau vi en via lingvo):Estimataj sinjoroj kaj sinjorinoj!Dankon por la dokumento "Dua raporto provizora - Septembro 2021".Tamen en ghi mankas la plej multe subtenataj proponoj cofe-PROP-2021-05-17955 kaj cofe-PROP-2021-05-5399 de temaro "Pliaj ideoj".En la dokumento ja tekstas, ke la proponoj de "Pliaj ideoj" estis asignitaj al aliaj temaroj, sed tio evidente ne veras, char:La supre menciitaj proponoj trovighas en neniu temaro en unu el la listoj de la kvin plej multe subtenataj kaj kvin plej multe komentitaj ideoj. Tie ili tamen devus esti menciitaj lau la nombro de la subtenoj kaj/au komentoj!Bonvole certigu en la raportoj (provizoraj) ghustan prezenton koncerne la supre menciitajn proponojn.Kun amikaj salutoj[Mia nomo]

Che la konferenco pri la estonteco de Europo furoras la por-Esperanta Enrique-propono. Sed lausperte de iuj vizitantoj de ghia retpagho estis au estas tiel, ke tiu chi ne montras sin bone okaze de ensalutinteco; ofte okazas eltempigha eraro de speco 504. Jen solvo provizora (ghi bazighas sur empiriaj eltrovoj de Remush afishitaj en Gugla grupo):

Pasho 1: Certigu, ke unue vi ne estas ensalutinta en la EU-retejo. Do laubezone elsalutu.

Pasho 2: Certigu, ke en via retumilo kuketoj estu forvishitaj. Okaze de retumilo Chrome vidu figurajhojn 1, 2 kaj 3, por ekkoni unu eblon, kiel vi povas atingi tion.
Eble estas aliaj ebloj, por atingi tion; kaj eble tiu chi pasho 2 ne estas necesa.

Pasho 3: Fermu vian retumilon kaj restartigu ghin.

Pasho 4: Iru al jena retpagho:
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399?commentId=7426#comment_7426

Pasho 5: Rulumu supren, ghis vi vidas la butonon, por subteni. Ghin alklaku.

Pasho 6: Aperas mesagho, kiu petas de vi ensaluti per EU-ensalutado (“EU Login”). Tion chi faru. Tio estas farebla interalie per konto Fejsbuka, Gugla kaj Tvitera.

Pasho 7: Alklaku denove la butonon, por subteni — farite!

Kaj jen figurajhoj 1, 2 kaj 3. Ili klarigas, kiel vi laubezone povas forvishi kuketojn okaze de retumilo Chrome (komparu pashon 2):

Figurajho 1: Alklaku la butonon, kiu trovighas supre dekstre kaj montras tri punktojn. Poste alklaku “Einstellungen” (agordoj)
Figurajho 2: Alklaku “Cookies und andere Websitedaten” (kuketoj kaj aliaj retejaj datumoj)
Fihurajho 3: Shaltu “Cookies und Websitedaten beim Beenden löschen” (forvishi kuketojn kaj retejajn datumojn che finado)
Se tio chi ne montrighas bone, klaku chi tie.

--

--

--

La Medium-ejo — Stell dir vor, es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Westphoenizier

Westphoenizier

Stell dir vor,es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto.Lingvo internacia Radio-auskultado:analoga&DAB+ Haiku.Hajko Sciencfikci- & fantaziajhoj.Indirok'

More from Medium

UK: Covid Uncertainty Disguises the Impact of Post-Brexit Migration Policy Changes

Muralist Amandalynn Saturates San Francisco in Lush Botanicals

Q+Art is a regular column from NOT REAL ART featuring contemporary artists from all over the world.

ANIA and the Forgotten History of Afrocentric Comics Publishing

Book Review of “In Order To Live”