“Fundamentano / fundamentisto” lau difino de Akademiano

En pagho 143 de sia “Gvidlibro tra Esperantio (konciza leksikono de la Esperanto-kulturo: esperantonimoj, realioj kaj flugilhavaj vortoj)”, Rostov-na-Donu, mem-eldonejo, 2015, prezentas Aleksandro S. Melnikov, membro de la Akademio de Esperanto, jenan difinon:
 “Fundamentano / fundamentisto — adepto de la
Fundamento de Esperanto kiel la sola fidinda fonto de la leksiko, gramatikaj reguloj kaj stilo de Eo; kromsencoj: lingvo-konservativulo, kontrauneologismulo.”
 Tiu chi difino igas min meti plurajn demandojn.

Unue pri la leksiko (t. e., simple dirite, la tuto de la signifo-portantaj radikoj):

Kiujn fontojn de la leksiko aliajn, ol tiujn specifitajn en la Fundamento de Esperanto (FdE), elcherpas Esperanto-parolantoj entute?

Mi memorigas: FdE specifas jenajn fontojn de la leksiko:

Esperanto-parolanto cherpas Esperanto-vortojn el la diritaj fontoj. Sekve — almenau koncerne la leksikon — Esperanto-parolanto estas “fundamentisto”, chu ne? Kial oni do bezonas tiun apartan vorton por Esperanto-parolanto?

Analoge statas koncerne la aserton pri gramatikaj reguloj. Esperanto-parolanto uzas gramatikajn regulojn, kiuj estas specifitaj en FdE. (Nu, mi koncedas, ke iuj aldonaj gramatikaj reguloj, ekzemple pri “si”, estas oficiale komunikitaj de autoritata centra institucio, sed ankau io tia ja estas antauvidita en la Antauparolo al FdE.)

Al kompreno je tio, kio au kiu estas “fundamentisto”, ankau ne helpas la de Melnikov donita
 “Ekz.: La chefa grupo de mallaudantoj, Rikardo Shulco kaj kompanio, konsistigita de fundamentistoj kaj integristoj, nenion kontribuis, valoran au ne, al nia originala beletra prozo [Camacho]”, char:
 Shulco formulis la “Analizan Skolon”, kies baza kodo — lau Velger — “ne konformas al la aktuale valida normaro de la lingvo”. 
 Kial do prezenti, kiel ekzemplojn de “fundamentistoj”, anojn de la kompanio de formulinto je skolo ne konforma al FdE?

Oni povas spekulativi, ke per sia difino Melnikov celas homojn, kiuj volas, ke nur radikoj Fundamentaj, oficialigitaj kaj oficialigindaj lauopinie de tiuj homoj estu uzataj; tiaj homoj ignoras Regulon 15 kaj la Fundamentan permeson koncerne la uzadon je novaj vortoj kaj aprobitaj formoj novaj. Temas pri adeptoj de la Renata bonlingvismo. Al ili apartenas Akademiaj kolegoj de Melnikov. Ilin nomi “fundamentistoj” estas tamen tute maltrafe, char la menciita bonlingvismo estas kontrau-Fundamenta — au per eufemisma vortigo: La dirita bonlingvismo difinas planlingvon alian, ol Esperanton, sed similan al tiu chi.

Alia eblo estas, ke per “fundamentistoj” celas Melnikov tiujn, kiuj evitas uzi ankau tiujn formojn novajn en la senco de la oka alineo de la Antauparolo al FdE, kiujn ne proponis au ne rekomendis au ne kiel tolereblajn deklaris autoritata centra institucio, sed enkondukis privatuloj (ekzemple “na” kaj “ri”). Sed tia evitado estas ja ghuste normkonforma (kp. la diritan alineon). Kial uzi la apartan vorton “fundamentisto” por tiu, kiu lauigas sian lingvo-uzon al la normo? Temas simple pri Esperanto-parolanto.

Au kion mi pretervidas?

Origine publikigita en http://www.ipernity.com/blog/55667/1479244.

Miaj pepoj | La pepoj de Reagoj al AdE-faroj

Like what you read? Give Westphoenizier a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.