Westphoenizier
Apr 24 · 1 min read

[Zum Artikel auf Deutsch]

Aktualigo (2019-07-05): Lastatempe mi ofte auskultis Radio 90.vier. Tial mi aktualigis tabelon 1.
Aktualigo (2019-05-12):
Ekde 2019-05-01 Radio 90.vier estas dissendata ankau per la DAB+-multipleksoro Bremen K7D; per chi tio la tere provizata regiono estis draste plivastigita. Tiu chi aktualigo konsideras tion.

Tabelo 1 montras respondan auskult-”horaron”. Estis provita tio, konsideri la jenajn premisojn:

 1. La muzika fokuso estu en pop- au rokmuzikpecoj, kiuj estas perceptataj, kiel novaj (kolekto de ekzemplodonaj muzikpecoj), au efikas, kiel dormigilo.
 2. Forlasataj estu tiaj radioprogramoj, en kies muzika fokuso estas
  aktualaj furor-kantoj ( Contemporary Hit Radio”; t. e. radio de nuntempaj furorkantoj),
  nostalgikantoj,
  furorkantoj chefe germanlingvaj kun simplaj, ofte ankau sentimentalaj, tekstoj (germane: “Schlager”), au
  kompilajhoj laustile de “la plej bonaj furorkantoj de la 1980aj jaroj” k. s.
 3. Se ekzistaj, reklamo kaj prezentista agado estu perceptataj, kiel ne tro tedaj.
Tabelo 1: Auskult-”horaro”

Cetere: La radioprogramoj Absolut relax, Dlf Nova, NDR Blue kaj NDR Info Spezial dissendighas tere nur per DAB+. Cosmo dissendighas tere ankau per FM, sed riceveblas chi-voje kun sufiche forta signalo— konsidere la nordokcidentan Germanujon — nur en la urbaj areoj de Bremen, Bremerhaven kaj Schiffdorf. Radio 90.vier dissendighas tere ankau per FM, sed riceveblas chi-voje kun sufiche forta signalo nur en Ganderkesee kaj proksima chirkauajho.Se tio chi ne montrighas bone, klaku chi tie.

Se tio chi ne montrighas bone, klaku chi tie

Miaj pepoj | La pepoj de Germanujo

Westphoenizier

La Medium-ejo — Stell dir vor, es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto

Westphoenizier

Written by

Stell dir vor,es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto.Lingvo internacia Radio-auskultado:analoga&DAB+ Haiku.Hajko Sciencfikci- & fantaziajhoj.Indirok'

Westphoenizier

La Medium-ejo — Stell dir vor, es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade