La neologismoj de Brian — au: Kion faras la Akademianoj por ni?

En la filmo “La vivo de Brian” estas demandite, kion iam faris la Romianoj por ni. En la realo de la 28a de Julio 2016 en Nitro che la 101a Universala Kongreso de Esperanto aperis alia Brian, nome Brian Moon. Li estas unu el la du vicprezidantoj de la Akademio de Esperanto (AdE). Li, dek du el liaj entute 43 AdE-kolegoj kaj du AdE-korespondantoj (Detlev Blanke kaj José Antonio Vergara Olavarría) prezentis sin al la publiko. Cheestante, mi faris kelkajn notojn nek stenografiajn nek per sonregistrado kaj surbaze de ili iomete resumas la aranghon. Eble tio chi helpos respondi la demandon metitan en la titolo de tiu chi blogero.

Ne cheestis AdE-prezidanto Probal Dasgupta. Tio chi estis unuflanke bedaurinda kaj aliflanke bona tiom, kiom neniu bezonis klopodi kompreni vortkunmetajhojn laustile de “malpensi”. Kial ajn, reala Brian gvidis tra la arangho

(en la bildo de maldekstre dekstren: Brian Moon tenanta fotilon, François Lo Jacomo, Otto Prytz, Orlando Raola, Vilmos Benczik, Renato Corsetti, Humphrey Tonkin, Jouko Lindstedt, Amri Wandel, Anna Löwenstein, Katalin Kováts, Giridhar Rao, Barbara Pietrzak).

Mia rimarkigo: Domaghe, ke ne cheestis AdE-ano Cyril Brosch.
 
La cheestantaj AdE-anoj kaj AdE-korespondantoj koncize prezentis sin. La retpagharo, sekcioj, komisionoj kaj lingva konsultejo de AdE estis menciitaj. Jen prie kelkaj aktualaj informoj donitaj en la arangho:

La transiro al la novaj retpaghoj ne estas senproblema. La specimene en la arangho montritaj retpaghoj ankorau ne estas publike alireblaj.

Mia rimarkigo: Almenau antau tiu renovigado kelkaj AdE-retpaghoj prezentis asertojn ne koherajn kun la Esperanto-normo; ekzemplaj detaloj.

La verko pri la historio de AdE estas farata de la tiurilata komisiono kaj espereble baldau aperos.

AdE-ano Anna Löwenstein raportis pri la AdE-sekcio, kiu kontrolas lernilojn. Shi diris, ke ordinare tiaj kontroloj estas farataj antau la lancho de kurso, sed ke okaze de la furora angllingva Esperanto-kurso en Duolingo ne estis tiel. La AdE-sekcia kontrolado estas farata post la lancho kaj dum la kurso estas utiligata (15 AdE-anoj estas envolvitaj). Shi informis krome pri tio, ke hispanlingva Esperanto-kurso en Duolingo estas lanchota (5000 frazoj) kaj ke ankau nova versio de la angllingva Esperanto-kurso en Duolingo estas preparata (ankau kun 5000 frazoj). Shi diris ankau, ke la aktuala Esperanto-kurso de lernu! estas preparita de la menciita sekcio.

Mia rimarkigo: Ne nepre estis malsagha de la iniciatintoj de la Duolingo-kurso tio, ne submeti antau ties lancho la kurson al kontrolado fare de AdE, char: Ne estas certigita kun certeco tio, ke chiu AdE-ano estas sufiche kompetententa prijughi lingvajn demandojn surbaze de la Esperanto-normo, por ne paroli ekzemplodone pri tio, ke Anna Löwenstein lingve eksperimentis en sia verko “La shtona urbo” per la konfuzanta formo nova “kias”.

Amri Wandel informis pri la laboro de la AdE-sekcio pri faka lingvo kaj atentigis interalie pri la libro de la Internacia Kongresa Universitato kaj pri terminoj rilate la okazintan sciencan pruvon je gravitaj ondoj.

Sekvis tiu arangho-parto, en kiu cheestantaj AdE-anoj respondis al demandoj skribe submetitaj al ili el la spektantaro.

Mia rimarkigo: En la analoga arangho en 2015 mi metis demandojn, por testi, ghiskiugrade AdE-anoj pritraktas ilin launorme, sed chi-foje mi ne faris ion tian.

Iu demandis, kiuj reguloj ekzistas, por Esperantigi helenajn nomojn, kaj kial homoj ne uzas la vorton “helena”.
 AdE-sekretario Renato Corsetti diris, ke tiaj reguloj ne estas, kaj li atentigis pri tio, ke tiajn nomojn oni trovas en revuoj. Al la dua demando li respondis, ke liascie tiaj homoj ekzistas, nome en Grekujo.

En alia slipo estis petitaj la opinioj de AdE-anoj pri la Esperantigo je propraj nomoj en verkoj, kiel ekzemple “Sherlock Holmes”.
 La esprimitaj opinioj variis de ne esperantigi ghis ja esperantigi. Renato Corsetti atentigis pri tiurilata oficiala Akademia rekomendo.

Mia rimarkigo: Estas laudinde, ke Renato atentigis pri oficiala AdE-dokumento. Sed bedaurinde ghi entenas nuligon je io launorme ne nuligebla.

Iu shatis scii, kiu estas ghusta el la demando-manieroj: “Kiu/kio/kia estas via nomo?”

En la respondoj estis menciite, ke prie AdE-anoj jam estis diskutintaj, ke ili ne estis atingintaj unuecan respondon kaj ke, por elturnighi, eblas demandi: “Kiel vi nomighas?”; la eblo demandi per “kiu” estas pravigebla per tio, imagi liston de nomoj, el kiuj la trafa estas demandata per la identigcela “kiu”.

Estis ankau petitaj la opinioj de AdE-anoj pri la esprimo “saghtelefono”. AdE-anoj menciis plurajn alternativajn esprimojn (“telefono”, “karestelefono”, “lerttelefono”, “komputila telefono”, “magia telefono”) kaj teoriumis pri iliaj avantaghoj kaj malavantaghoj.

Mia rimarkigo: Iomete maltrankviliga estas tio, ke neniu AdE-ano atentigis pri la internacia vorto “smartfono” uzebla lau Regulo 15 kaj preferata de ekzemple la ne cheestanta AdE-ano Bertilo Wennergren.

Al la demando, chu eblas plibonigi la prononcon, estis respondite, ke ghi nun estas multe pli unueca, ol antau 100 jaroj, ke al tio chi kontribuis ankau radiofoniaj elsendoj de ekzemple Pola Radio kaj ke estas grave, ke nuntempaj retaj lerniloj prezentu modeldonan prononcon.

Al la demando, chu oni povas shanghi la literon hh, respondis Renato, ke lau la Antauparolo io tia eblas nur post la fina venko.

Mia rimarkigo: Tiu respondo pozitive surprizis min, char: Unuafoje mi konstatis, ke Renato rekonas la Antauparolon, kiel ion leghdonantan. Lia respondo bazighas sur la dua frazo de la unua alineo de la Antauparolo kaj miatakse estas trafa.

En unu demando, kies vortigon mi ne bone audis, temis pri tio, kiel esprimi en Esperanto la anglajn esprimojn “equity” kaj “fair trade”, kaj chu por chi lasta taugas la iam proponita “ekvila komerco”. AdE-ano Humphrey Tonkin atentigis pri tio, ke en la brita jursistemo estas diferenco inter “equity” kaj “justice”. Kiel taugan tradukon je “fair trade” AdE-anoj prezentis la esprimon “justa komerco”. Brian Moon diris, ke li estas kontrau tio, proponi neologismojn, kaj ke li preferas, ke oni ekuzu ilin.

Mia rimarkigo: Tio, ke li uzis la neprecizan esprimon “neologismo” sen klarigo je tio, kion per ghi li celas, evidentigas mankon en lia posedo je la Fundamenta sistemo pri la uzebleco je vortoj: “Neologismo” povas esti: a) ne oficiala internacia vorto en la senco de Regulo 15 au b) ne oficiala nova vorto en la senco de 7a alineo de la Antauparolo au c) ne oficiala formo nova en la senco de la 8a alineo de la Antauparolo. Zamenhof komprenis sub “neologismo” nur c). Konsidere al “ekvila” celis Brian Moon kredeble b). Sed se tio, kion li celis vastasence au gheneralige, inkluzivas c), tiam lia prefero je ekuzado ne koheras kun la Fundamento, char: Uzado je formo nova (= “neologismo” lau Zamenhofa kompreno) postulas oficialan aprobon — alie temas pri “rekta peko kontrau la unueco de la lingvo”.

Jen mia konsileto precipe al uzantoj je Duolingo: Angllingvan klarigon je la principoj de la vorto-uzebleco donas tom_4_3i en tiu komento ene de la Duolingo-retpagharo.

La miamemore lasta demando estis, chu AdE aktualigos la Akademian Vortaron. Brian Moon klarigis, kio tio estas, kaj diris, ke ghi estas malabunda kaj ke estus bone, se AdE havu la tempon ghin kompletigi. Krome AdE-anoj atentigis pri tio, ke nur sufiche maturaj vortoj estos oficialigitaj. AdE-anoj ankau atentigis pri manko de difinoj kaj tradukoj okaze de kelkaj jam oficialigitaj vortoj kaj pri la malfacilo interkonsenti pri difino okaze de iuj ne oficialaj vortoj (kiel ekzemplon, AdE-anoj donis la radikon “shmink’” kaj teoriumis pri ghia ebla baza signifo, t. e. verba au substantiva au alia).

Mia rimarkigo: Vortaro Oficiala, do kompilajho je chiuj vortoj Fundamentaj en 1905 kaj vortoj poste oficialigitaj, estas farita de Bernhard Pabst.

Mia resumo je la tuto: Kvankam estas — kvazau “Lichtblick” (radio de espero) — konkludeble, ke la AdE-sekretario intertempe komencis rekoni ankau la Antauparolon, kiel ion leghdonantan, restas — konsidere la uzon je la esprimo “neologismo” kaj prian aserton fare de unu el la AdE-vicprezidantoj — duboj pri tio, chu chiu AdE-ano prijughas lingvajn demandojn launorme. Se mi preparus Esperanto-kurson kaj kadre de tio havus prilingvajn demandojn, mi ne konsultus tian Akademion, sed tiajn homojn, pri kiuj mi scias kun certeco, ke ili pritraktas tiajn demandojn surbaze de la Esperanto-normo.

Origine publikigita en http://www.ipernity.com/blog/55667/4625502.

Miaj pepoj | La pepoj de Reagoj al AdE-faroj