Westphoenizier
Aug 28 · 4 min read
Aktualigo (2019-09-01): Surbaze de miaj lastatempaj spertoj mi modifis la indikojn pri la taugaj agordoj rilate al la parametroj "G722 HD Voice (64kbit)", "PCMA (64kbit)" kaj ceteraj.

Fine de Aprilo 2019 mia ofertanto de fiks-telefonio shanghis ties konekton de analoga al cifereca (t. e. interretbazita, IP-bazita). Estas rekta per-drata ligo inter mia telefona konektskatolo kaj mia hejma malnova por-interreta enkursigilo. Tiu chi estas de tipo Fritz!Box 3390 (kapabla je vifio kaj IP-telefonio).

La shanghon mi ne povis eviti, krom eble se mi estus chesiginta mian kontrakton kun la ofertanto, sed tion chi mi neniel volis. Ekde tiu shangho mi ne plu povas utiligi mian fiks-telefonian aparaton sendratan (germane: “Schnurlostelefon” au “DECT-Telefon”), char evidente ghi konekteblas kun mia Fritz!Box 3390 nek per vifio nek per la DECT-a reto nek per drato nek alie. Cetere: Fiks-telefonian aparaton ne-sendratan mi utiligis nek antau nek post la shangho.

Mankis do al mi iu por-mane tauga aparato, por — lauvoje de mia fiks-telefonia konekto (t.e. mia “normala” telefonnumero) — alpreni vokojn alvenantajn kaj estigi vokojn elirontajn! Novan enkursigilon k. t. p. mi ne volis akiri. Unu tre facile efektivigebla solvo estas instali apon Fritz!App Fon en mian smartfonon kaj tiel transfomi ghin en softfonon. Sed tiun apon mi ne volis uzi, char oni povas asigni al ghi nur unu telefonnumeron — kaj mi bezonas du; detaloj estas malsupre. Tial mi elektis apon Sipdroid. Ambau apojn mi ankau ne volas uzi. Jen mia solvo provizora — kaj eble ech daura, nome softfono konsistanta el mia smartfono plus apo Sipdroid:

Pasho 1: En mia Fritz!Box 3390 mi registris novan telefoni-aparaton (nomo difinita de mi: sipdroid5) kaj al ghi asignis mian fiks-telefonian numeron kaj pasvorton. De mia Fritz!Box 3390 la telefoni-aparato sipdroid5 automate ricevis la internan kodajhon 620.

Pasho 2: Apon Sipdroid (figurajho 1) mi agordis jene:

"Authentifizierungsname" (autentikiga nomo): 620
"Passwort" (pasvorto): {la pasvorto, kiun mi devis difini, kiam mi registris la telefoni-aparaton sipdroid5 (vidu pashon 1 supre)}
"Server oder Proxy" (servilo au prokurilo): fritz.box
"Domäne" (domajno): fritz.box
"Protokoll" (protokolo): TCP
"G722 HD Voice (64kbit)": Nie (PBXes unterstützt HD Voice) (neniam [PBXes subtenas "HD Voice"-n])
"PCMA (64kbit)": Nur über WLAN und 3G (nur per vifio kaj 3G)
"PCMU (64kbit)": Nur über WLAN und 3G (nur per vifio kaj 3G)
"speex (11kbit)": Immer versuchen (chiam provi)
"GSM (13kbit)": Immer versuchen (chiam provi)
"BV16 (16kbit)": Immer versuchen (chiam provi)
Se chio estas bone konektita, tiam, kiam perfingre oni estas ruluminta la plej supran parton de la smartfona ekrano malsupren, montrighas verda punkto kaj la mesagho: "Preferred", au: "Click to select".
Figurajho 1: Unu el la tre simple fasonitaj aspektoj de apo Sipdroid. Mi eltrovis, ke atingebleco per ghi estas pli bone sekurigita, kiam la fenestrajho de Sipdroid estas fermita, kaj ke mi malfermu ghin, nur kiam mi estigas elirontan vokon. Chiuokaze Sipdroid devas esti aktiva; tion chi indikas unu blanka punkto (au du blankaj punktoj) en la maldekstra supra parto de la smartfona ekrano

Por la okazo, ke voko alvenanta che mia fiks-telefonia numero ne povas alarmi mian smartfonon lauvoje de mia fiks-telefonia numero pro ekzemple ne suficha intenso de la vifia signalo de mia Fritz!Box 3390, mi en ghi agordis “Rufumleitung -> Verzögert” (voko-plusendon prokrastitan), nome al mia movtelefonia numero. (Tiu chi ne bezonas ian vifian reton.)

Kaj por la okazo, ke ankau ne atingeblas mia movtelefonia numero (ekzemple pro ne suficha intenso de la movtelefonia reto), mi agordis en mia smartfono voko-plusendon — okaze de neatingebleco — al mia Ventengo-IP-telefonnumero. Ghin mi ne aldonis al mia Fritz!Box 3390. Ankau mian Ventengo-IP-telefonnumeron mi asignis al Sipdroid, nome jene:

"Authentifizierungsname" (autentikiga nomo): {mia che Ventengo registrita retposhtadreso, per kiu mi ensalutas en la konton rilate al mia Ventengo-IP-telefonnumero; chi-kuntekste mi devas tajpi AT anstatau @}
"Passwort" (pasvorto): {la pasvorto por mia Ventengo-IP-telefonnumero; tiu pasvorto ne nepre egalas al la pasvorto por ensalutado en la Ventengo-konton!}
"Server oder Proxy" (servilo au prokurilo): sip.ventengo.de
"Domäne" (domajno): sip.ventengo.de
(Ceteraj agord-ebloj: kiel supre por la autentikiga nomo 620)
Se chio estas bone konektita, tiam, kiam perfingre oni estas ruluminta la plej supran parton de la smartfona ekrano malsupren, montrighas verda punkto kaj la mesagho: "Preferred", au: "Click to select".

Do jen la avantagho de apo Sipdroid kompare kun Fritz!App Fon: Al Sipdroid oni povas asigni du telefonnumerojn; en mia okazo unu estas mia fiks-telefonia kaj la alia estas mia Ventengo-IP-telefonnumero.

Lauvoje de ghi mia smartfono do estas alarmata, se ghi estas konektita kun iu vifia reto escepte de tiu de mia Fritz!Box 3390 kaj ne konektita kun la movtelefonia reto.

Se mia provizora solvo montrighos, kiel tro neoportuna, mi kredeble akiros aparataron taugan por telefonio per-DECT-a.


Se tio chi ne montrighas bone, klaku chi tie.

Westphoenizier

La Medium-ejo — Stell dir vor, es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto

Westphoenizier

Written by

Stell dir vor,es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto.Lingvo internacia Radio-auskultado:analoga&DAB+ Haiku.Hajko Sciencfikci- & fantaziajhoj.Indirok'

Westphoenizier

La Medium-ejo — Stell dir vor, es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade