Mia smartfono kun Android 10 farighis softfono — sen aldone instalita SIP-telefonia apo

Westphoenizier
Jun 6 · 3 min read
Aktualigo (2020-06-12): En tiu blogero mi priskribas, kiel mi utiligas PBXes por jeno: Vokon al mia fikstelefonia numero plusendas mia Fritz!Box 3390 al mia SIP-numero che Ventengo. Tion “rimarkas” PBXes kaj alarmas mian smartfonon. Kiam post 14 sekundoj mi ankorau ne estas alpreninta la vokon, ghin plusendas PBXes al mia movtelefonia numero.
Aktualigo (2020-06-11):
Okaze de problemo kun stabila vifia konekto de la smartfono ankau en dormmodo jen mia provizora solvo.

Jen mia softfono konsistanta el mia smartfono Xiaomi Redmi Note 9 Pro (aktuale kun Android 10) kombine kun:

Almenau apo Sipdroid ne bone funkcias sub Androido 10. Tial la softfonecon de mia smartfono mi estigis jene:

Pasho 1: En la antauagordita telefon-apo de mia smartfono mi “vokis” jenan signosinsekvon*#*#869434#*#* , por malebligi la kontrolon de per-vifia telefonio. Tio chi sukcesis, char aperis la mesagho “VoWiFi carrier check was disabled”. Se tia mesagho ne estus aperinta, mi estus devinta denove “voki” la diritan signosinsekvon. Cetere: Al mi nova distingilo — konata kiel “VoWiFi” — estas, ke ankau per vifio mia smartfono kombine kun mia movtelefonia numero kapablas estigi kaj ricevi vokojn — tio estas tre utila tie, kie ne estas movtelefonia reto, sed uzebla vifio, do ekz. multloke en Germanujo.

Pasho 2: En mia Fritz!Box 3390 mi agordis por mia fikstelefonia numero Rufumleitung -> Sofort (voko-plusendon tujan), nome al celnumero de mi preferata, ekz. al mia SIP-numero akirita che Ventengo au al mia movtelefonia numero (laucirkonstance mi iufoje shanghas la celnumeron). Gravas nur ia konektiteco de mia smartfono kun la celnumero, char per ghi mia smartfono estos alarmata okaze de voko eniranta al mia fikstelefonia numero.

Pasho 3: En mia smartfono mi igis montri la agordojn de la telefon-apo kaj elektis la vok-estigajn kontojn, aldonajn agordojn kaj SIP-agordojn. Tie mi aldonis mian “sipgate basic”-konton kun jenaj parametroj: nomo de uzanto: mia_SIP-ID asignita al mia "sipgate basic"-numero; servilo kaj Proxy (prokurilo): sipgate.de; pordo: 5060; protokolo: UDP; tenu konektita: Automatisch (automate); pasvorto: mia_sipgate-pasvorto (ordinare ne egala al mia pasvorto por ensaluti!; grave: Mi malaktivigis tiun chi konton por la ricevado je vokoj, char: En mia smartfono mia “sipgate basic”-numero funkcias kaj funkciu, nur por estigi vokojn, nome ekskluzive al tiu chi numero mem, kiu estas agordita, kiel pera telefonnumero en mia ekskursigilo.

Pasho 4: Montrighis rekomendinda tio, malshalti kaj restartigi la smartfonon, por ke la agordoj pri la “sipgate basic”-telefonnumero estu efektivigitaj.

Pasho 5: En mia smartfono mi igis montri la agordojn de la telefon-apo kaj elektis la vok-estigajn kontojn, opciojn pri SIM-kartoj kaj movtelefoniaj retoj, SIM-kartajn agordojn, kaj tie mi aktivigis la estigadon kaj ricevadon je vokoj per vifio (en la germana ofte nomata “WLAN”) plus tion, ke vifio estu la preferata maniero.

Pasho 6: En mia smartfono mi igis montri la agordojn de la telefon-apo kaj elektis la vok-estigajn kontojn, tie ree la vok-estigajn kontojn kaj agordis mian “sipgate basic”-konton, kiel preferatan konton, por estigi vokojn.

Pasho 7: [Tiu chi pasho necesas, nur se la telefonnumero, al kiu estu plusendata voko, estas SIP-numero; vidu pashon 3] En mia smartfono mi igis montri la agordojn de la telefon-apo kaj aktivigis la SIP-numeron de pasho 2. (Montrighis, ke alie tiu SIP-numero ne reagas al vokoj enirantaj al ghi.)

Pasho 8: Vokon (kun mia fikstelefonia numero videbla al la vokato) mi estigas, kiel tio chi estas priskribita en tiu blogero ekde la tekstparto: “Kaj jen la procedo de vok-estigo: …”

Rimarkigo: La voko-plusendo (pasho 2) kaj la iom malsimpla estigado je vokoj (pasho 7) montrighis, kiel neeviteblaj, char laumiasperte ne funkcias stabila registrado de en-smartfona SIP-konto, kiel telefoni-aparato (ekz. 620) de mia Fritz!Box 3390 (foje estis registrado, sed ghi ial malshaltighis automate post iom da tempo).

Se tio chi ne montrighas bone, klaku chi tie.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium