Plia probabloanalizo per Guglo-Tabeloj

En la artikolo "Probabloanalizo per Guglo-Tabeloj" mi prezentas aplikeblojn je la tabelkalkulprogramo Guglo-Tabeloj, por analizi datumojn karakterizatajn de duumeco. Bazo de la probabloanalizo estas tiu publikigajho de Berens. En ghi estas ankau probabloanalizo aplikebla al signal-respondoj neduumaj. En tiu chi artikolo mi prezentas per Guglo-Tabeloj faritan tabelfolion fasonitan por probabloanalizo de neduumaj signal-respondoj. Kiel ekzemplajn datumojn, mi prenis tiujn publikigitajn en la artikolo de Berens, tiea tabelo 2. La distingilo estas la shiroprofundo "a" (en mm), kaj la signal-respondo estas la amplitudo "â" (sen unuo) de la en-kontrol-aparata signalo kauzita de shiro (de shiriprofundo a) kadre de tri inspekto-serioj, al kiuj estis submetitaj la shir-havaj objektoj. Chel-areo B49:C132 listigas la enir-datumojn. Atentigo: Origine aperas sesfoje "(a)", kiel amplitudo. Tia indiko ne estas kalkulebla; tial en la tabelfolio uzighas la amplitudvaloro 1 anstataue. La matematiko mem, por kalkuli la probablon de shiroj esti trovataj, estas ekster la fokuso de tiu chi artikolo. Cetere: La shiroprofundo a90|95 estas la profundo de tiuj shiroj, kies probablo esti trovataj estas 90% che konfidnivelo de 95%. Per la tabelfolio determinighas, kiel a90|95, 0,26 mm por la ekzemplaj enir-datumoj. Tio koheras kun la rezulto menciita en la artikolo de Berens, tabelo 5, plej dekstra kolumno.

Figurajho 1: Pri shiroj la probablo esti trovataj, p, kontrau ilia distingilo, a, chi-okaze la shiroprofundo (en mm); konfidnivelo: 95%; uzighas decimala punkto

En la fokuso de tiu chi artikolo estas prezenti tion, kion ebligas Guglo-Tabeloj, por efektivigi la menciitan metodon (stato: 30a Aprilo 2018). Ankau en tiu chi probabloanalizo necesas determini per la Newton-procedo tiujn variablo-valorojn de la chi-okaze aplikata vershajnofunkcio, che kiuj ghi havas sian maksimumon. Startaj valoroj de la chi-modele tri variabloj kalkulighas automate jam el la enir-datumoj kaj aperas en chel-areo R5:T5. Komence oni devas ilin marki, kopii kaj ties enhavon alglui, kiel valorojn, al la chel-areo R9:T9. Por la plua procedo estas tri ebloj:

Procedo A: Permane ripetfoje aplikata Newton-metodo

Permane la uzanto devas en la unua pasho la chel-areon Q8:T8 marki, kopii kaj ties enhavon alglui, kiel valorojn, al Q9:T9, en la dua pasho tion fari analoge por la chel-areo Q6:T6, kaj en la tria pasho tion fari analoge por la chel-areo Q7:T7. Tiun chi pasho-sinsekvon li devas ripeti tiel ofte, ghis la maksimumo estos trovita kun la dezirata ekzakteco, t. e. ghis la valoroj de R11, S11 kaj T11 estas sufiche proksimaj al nul. La diritaj chel-areoj entenas la rezultojn de sub-tabelo 3, per kiu efektivighas la trovado je startvaloroj por la tri variabloj kaj Newton-metodo. Avantagho de procedo A: Nek retkonekto nek skripto (klarigata che procedo B) nek la solvilo (klarigata che procedo C) estas bezonataj; krome procedo A estas aplikebla — kontraste al B kaj C — ankau en la por-smartfona apo de Guglo-Tabeloj. Malavantagho: Depende de la datumoj la aplikado povas esti tiel laciga kaj tiel temporaba, ke ghi estas tro neoportuna: Okaze de la ekzemplo oni bezonas preskau 200 ripetojn de la supre priskribita pasho-sinsekvo, por trovi la maksimumon kontentige ekzakte. Cetere: La nura senco de la cheloj kun la literoj A, B kaj C estas helpi memori, kiun chel-areon oni markis, kopiis kaj algluis la antauan fojon. 
Kromajho: Lau tiu anonco eblas jam nun (au eblos ene de malmultaj semajnoj post meze de Aprilo 2018) uzi en Guglo-Tabeloj makroo-registrilon (simile al la situacio en “Microsoft Excel”). Per tia registrilo eblas automate registri la supre priskribitan pasho-sinsekvon por procedo A kaj poste igi ghin ripetighi laubezone ofte. Oni fakte kreas skripton similan al tiu klarigata en procedo B. Sed ankau la skripto farita per makroo-registrilo estas uzebla nek sen retkonekto nek en la por-smartfona apo de Guglo-Tabeloj.

Procedo B: Per skripto

Eblas enkonduki la skripton “newton_sr” (vidu malsupre) per “Tools” (“iloj”)->”Skripteditor” (”skriptredaktilo”); eble estas oportuna tio, forigi la tiam prezentatan ekzemplan trilinian skripton “myFunction”. Se la uzanto havas la bezonatajn rajtojn, la skripto estas startigebla ankau per alklakado je “Skripto ‘newton_sr’” en chel-areo Q2:Q3 (eble tio ne videblas tuj en la por-smartfona apo de Guglo-Tabeloj). Skripto “newton_sr” efektivigas automate tion, kio estas priskribita en procedo A. Avantaghoj: La aplikado estas pli rapida, ol per A, kaj la solvilo (klarigata che procedo C) ne estas bezonata. Malavantaghoj: Procedo B postulas retkonekton kaj ne estas aplikebla en la por-smartfona apo de Guglo-Tabeloj. — Kaj jen la skripto (pri tio, automate krei simile funkciantan skripton per makroo-registrilo, vidu che “Procedo A”, post “Kromajho:”; la sekvan skripton mi parte faris per la makroo-registrilo):

/** @OnlyCurrentDoc */
function newton_sr() {
var spreadsheet = SpreadsheetApp.getActive();
var dlnb1 = 1;
var dlnb2 = 1;
var dlnsd = 1;
while(Math.abs(dlnb1) > 0.1 || Math.abs(dlnb2) > 0.1 || Math.abs(dlnsd) > 0.1){
spreadsheet.getRange('R9').activate();
spreadsheet.getRange('R8:T8').copyTo(spreadsheet.getActiveRange(), SpreadsheetApp.CopyPasteType.PASTE_VALUES, false);
spreadsheet.getRange('R9').activate();
spreadsheet.getRange('R6:T6').copyTo(spreadsheet.getActiveRange(), SpreadsheetApp.CopyPasteType.PASTE_VALUES, false);
spreadsheet.getRange('R9').activate();
spreadsheet.getRange('R7:T7').copyTo(spreadsheet.getActiveRange(), SpreadsheetApp.CopyPasteType.PASTE_VALUES, false);
var dlnb1 = spreadsheet.getRange("R11").getValue();
var dlnb2 = spreadsheet.getRange("S11").getValue();
var dlnsd = spreadsheet.getRange("T11").getValue();
}
};

Procedo C: Per la solvilo ("Solver")

La solvilo devas esti aparte instalita kaj estas startigebla per alklakado je “Add-ons”->”Solver”->”Start”. Jen la taugaj agordoj:

"Set Objective": R11, char ties valoro estas 0 okaze de la maksimumo de la vershajnofunkcio.
"To" "Value Of" 0.
"By Changing": R9:T9, char ties valoroj estu variataj.
"Subject To": S11 = 0 kaj T11 = 0, char ankau tiuj valoroj estas 0 okaze de la maksimumo de la vershajnofunkcio.
"Solving Method": "Standard LSGRG Nonlinear".

Per alklakado je “Solve” la solvilo estas startigata. Jen gravaj atentigoj, por atingi ghustan funkciadon de la solvilo: Devas esti agordita Usono kiel “lando/lingvo de la tabelo”, char tiel estas certigite, ke uzighas decimala punkto. Kaj: Se el alia programo, ekzemple “Microsoft Excel”, en Guglo-Tabelojn estas importota iu tabelo, en tiu chi jam devas esti uzita la decimala punkto (okaze de ne plenaj nombroj). Avantaghoj de procedo C: Ghia aplikado estas rimarkeble pli rapida, ol per B, kaj aparta skripto, kiel che procedo B, ne estas bezonata. Malavantaghoj: Procedo C postulas retkonekton kaj ne estas aplikebla en la por-smartfona apo de Guglo-Tabeloj. (Kromajho: Okaze de “Microsoft Excel” eblas uzi same funkciantan solvilon ech sen retkonekto.)


Unu konkludo pri la procedado estas: Se la kalkulado devas esti farata sen retkonekto kaj/au per la por-smartfona apo de Guglo-Tabeloj, konsiderindas utiligi ilon alian, ol chi lastan, ekz. "X11-Basic". (En ghi mi faris lauan programon uzeblan en mia smartfono ankau sen retkonekto.) Kaj se estas retkonekto, tiam procedo C estas — almenau okaze de la chi tie prezentata ekzemplo — pli oportuna, ol procedo B.

— — — — — 
Jen pepoj de mi aktualighantaj automate per Integromat (sed ne tre ofte):

— — — — — 
Miaj pepoj | La pepoj de Reagoj al AdE-faroj