Westphoenizier
Jun 30, 2018 · 2 min read

[Zum Artikel auf Deutsch]

Aktualigo (2019-04-21): Jen Tvitera momento "Indirok'": Kolekto de pepoj, kie mi afishas pri muzikpecoj, kiujn mi audis en la radio au che koncertoj kaj kiujn mi opinias bonaj.

Feliche NDR Blue ne estas la nura sub-publik-legha kaj miaregione tere ricevebla radiofoni-programo kun iomete da indirok’ en sia muzikpeclisto. Estas plia: Deutschlandfunk Nova (Dlf Nova). Ankau ghi estas dissendata interalie tere: tiel ne nur en la norda, sed ech tuta Germanujo, kaj tiuvoje ekskluzive per DAB+, kiel NDR Blue. Dum de chi lasta audeblas foje ankau muzikpecoj iom pli malnovaj, ion tian mi nur malofte rimarkis okaze de Dlf Nova.

En Germanujo avantaghoj de sub-publik-leghaj radioprogramoj estas jenaj: Ili prezentas — kontraste al radioprogramoj profitcelaj-privataj — draste malpli au ech neniom da reklam-afishoj. Krom tio sufiche maloftas tedaj rekon-melodioj, sloganoj kaj divenludoj per-telefonaj kun auskultantoj.

Aldone al tekstaj kontribuajhoj disaudigas Dlf Nova — lau sia propra slogano — bonan popmuzikon. Auskultante Dlf Nova, mi efektive rimarkas malgrandan porcion da muzikpecoj bonaj (chirkau 5% el chiuj muzikpecoj). Laughenre tiaj chi kredeble estas pleje indirok’ au indipop’ (ekzemploj sin trovas pli malsupre en kompilajhoj de pepoj). Krom tio plachaj estas iuj rep- kaj hiphoppecoj pro spriteco au originaleco, ekzemple “Romcom” (Mine & Fatoni). Sentebla pliigho de la porcio de indirok’ en Dlf Nova estas bedaurinde ne esper-atendebla.

Al mi kaj ankau almenau unu alia auskultanto tro malverve efikas kelkaj muzikpecoj disaudigataj de Dlf Nova; jen ekzemploj elektitaj de mi: “Follow” (Tom Misch & Laura Misch), “London” (Benjamin Clementine) kaj “Prinzip” (Yukno). Eble taugas, kiel fona sonor-kuliso en gufujo, tia muziko, chu ne? Sonante mallaute, ghi utilas al mi ankau kiel dormigilo.

Dlf Nova de temp’ al tempo pozitive surprizas min per iel atentkaptaj muzikpecoj. Kaj tial, same kiel NDR Blue, ghi kontribuas al tio, ke mi entute konatighas kun kantoj, kiuj ne estas nostalgikantoj, kaj tamen estas bonaj, kiel ekzemple jenaj:

Vidu ankau:

La sekvaj pepoj temas pri muzikpecoj disaudigitaj de NDR Blue. Ilin mi almenau unu fojon audis ankau en Dlf Nova:

Inter la tere dissendataj programoj riceveblaj chi-regione, t. e. en la nord-okcidenta Germanujo, mankas vera indirok-programo. Eble taugus Flux FM, sed per FM ghi ne plu dissendighas chi tie ekde Februaro 2015, kaj nevershajna estas tio, ke ghi dissendighos per DAB+:

Bedaurinde ankau la DAB+-multipleksoro Bremen K7D, startinta en 2018-06-27, ne entenas programon, en kies muzika fokuso estas indirok’ au indipop’. Koncerne la chi-tiean per-teran disponeblon je tia programo, mi do devas kontentighi plu per la “Indi-dieto” che Dlf Nova kaj NDR Blue — au meti mian esperon en satiga ricevo pro-troposfera el Nederlando:


Jen pliaj pepoj kun #DABplus:

Pepoj kun ”DABplus”

Jen pepoj de mi:

Se tio chi ne montrighas bone, klaku chi tie.

Westphoenizier

La Medium-ejo — Stell dir vor, es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto

Westphoenizier

Written by

Stell dir vor,es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto.Lingvo internacia Radio-auskultado:analoga&DAB+ Haiku.Hajko Sciencfikci- & fantaziajhoj.Indirok'

Westphoenizier

La Medium-ejo — Stell dir vor, es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade