Westphoenizier
Aug 3, 2018 · 3 min read

[Zum Artikel auf Deutsch]

Aktualigo (2018-11-21): Tabelo 1 estis nove fasonita, kaj la loko Dornumersiel estis aldonita.
Aktualigo (2018-09-05):
Estis observate, ke ankau por Borkum, Fischerbalje, estas anoncata al- au refluchestempo (sen mencio, chu tio validas por Fischerbalje au Südstrand). Tabelo 1 estis laue aktualigita.

Ekde la 27a de Junio 2018 Radio Nordseewelle estas dissendata ankau per DAB+ deloke de Bremen kaj tial tere ricevebla ankau en Rechtenfleth.

Che Radio Nordseewelle estas anoncata por unu loko (el dek unu eblaj lokoj) unu al- au refluchestempo prognozita de BSH, nome proksimume chiun duonan horon en jenaj tempointervaloj; bazo estas miaj ghisnunaj auskult-observoj: lunde ghis vendrede de 05:59 ghis 19:59 horo kaj krome sabate kaj dimanche de 09:59 ghis 14:59 horo. Ekzemple en la 1a de Julio 2018 je ch. 10:29 horo estis anoncite, ke en Bensersiel la venonta alflucheso estos je 14:43 horo.

Tamen min interesas nur treege malofte senpere la tiea al- au refluchestempo. Pleje mi shatus scii tion chi por Rechtenfleth (vidu figurajhon 1), kaj, kiel informfonton, mi utiligas por tio ekz. tiun BSH-retejon au — kiam mi havas aliron nek al la interreto nek al la de BSH kalendaro de al- kaj refluchestempoj — tiun Guglo-tabelon. Ghin oni povas kopii kaj utiligi en Google Drive—post laua agordo—ankau sen interretkonekto (cetere ankau por lokoj aliaj, ol Rechtenfleth).

Figurajho 1: Apud la plagho de Rechtenfleth nagheblas en Vezero, kiam la nivelo sufiche altas

Sed kion fari, kiam mi — ekzemple survoje en auto — chion chi ne povas utiligi tuj? Tiam efektive helpas la al- au refluchestempo anoncita de Radio Nordseewelle; char: Surbaze de indikoj en la supre menciita kalendaro (chi-okaze por 2018; p. 69 kaj 110) de al- kaj refluchestempoj oni povas dedukti meznombrajn tempdiferencojn inter a) la al- kaj refluchestempoj de Rechtenfleth kaj b) tiuj de tiu loko, por kiu validas la anonco de Radio Nordseewelle. La rezultoj estas resumitaj en tiu Guglo-tabelo (ghin en tiu chi blogero redonas tabelo 1).

Tabelo 1: Diferencoj de al- kaj refluchestempoj

Ni restu che la supre menciita ekzemplo: Se en Bensersiel la alfluo chesas je 14:43 horo, tiam tio chi estas lau tabelo 1 126 minutojn pli frua, ol en Rechtenfleth. Tie do estas —lautakse — alflucheso je 14:43 horo plus 126 minutoj, do je 16:49 horo. Montras komparo kun la BSH-prognozo por Rechtenfleth (nome 16:54 horo; figurajho 2) jenon: La rezulto de tiu takso estas tro frua je nur kvin minutoj.

Figurajho 2: De BSH prognozo de al- kaj refluchestempoj por Rechtenfleth, alvokita en 2018-07-01

La anonco de al- kaj refluchestempoj che Radio Nordseewelle do nepre povas esti utila almenau por mi, kondiche ke mi estas laubezone enkapiginta la tempodiferencojn rilate Rechtenfleth donatajn en tabelo 1.Se tio chi ne montrighas bone, klaku chi tie.

Se tio chi ne montrighas bone, klaku chi tie

Miaj pepoj | La pepoj de Novajhoj_k_vetersituacio

Westphoenizier

La Medium-ejo — Stell dir vor, es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto

Westphoenizier

Written by

Stell dir vor,es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto.Lingvo internacia Radio-auskultado:analoga&DAB+ Haiku.Hajko Sciencfikci- & fantaziajhoj.Indirok'

Westphoenizier

La Medium-ejo — Stell dir vor, es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade