Westphoenizier
Feb 24, 2018 · 2 min read

Fine de Januaro 2018 mi malkovris ekzemplerojn de la supre menciita DAB+-/FM-radio en bazaro de elektronikajhoj en Bremerhaven. Mi achetis unu, char: Min iel ravis la malgrandeco, malpezeco, aspekto kaj krome praktika kunporteblo per la kunliverita karabenhoko kombine kun la por ghi fasonita firma hoketingo (vidu figurajhon 1). Do ne sufiche fortimigis min tio, ke la radio estas sen enmuntita lautparolilo kaj havas pilon ne elshangheblan (ghi reshargeblas per USB-kablo konektanta la radion kun kurentfonto).

Figurajho 1: Radio Sky Vision DAB 11B, fiksita per karabenhoko che zon-mufeto de l’ pantalono. En DAB+-modo nek frekvencon nek kanalnomon prezentas la tri-linia montro. Sed ghi prezentas interalie la staci-nomon kaj akompanan tekston (“Dynamic Lable Segment”, DLS). Chi-okaze DLS indikas la nomon de la aktuale disaudigita muzikgrupo (en la foto: “Beta Band”) kaj muzikpectitolon; ghi tamen ne videblas en la foto pro la kurantaj DLS-signoj

Disde 11B diferencas la aliaj model-variantoj 10G kaj 12O per koloroj aliaj, ol la blua, nome respektive la verda kaj orangheca.

Kompare kun mia DAB+-kapabla smartfono LG Stylus 2 montrighas unu avantagho de la radio Sky Vision DAB 11B, nome che-promene: Mi povas pli facile shanghi la sonforton kaj stacion; la smartfonon mi tiucele devas chiufoje elposhigi au daure teni enmane.

Informoj kaj mallongaj spertraportoj pri la radio Sky Vision DAB 11B troveblas ankau en tiu foruma pagho (en la germana). Pri la germanlingva uzinstrukcio sciindas jeno:

  • Chapitro “Speicher löschen” (nuligi memoron): Miasperte ne eblas nuligi la “Speicher des Geräts” (memoron de l’ aparato), sed nur unuopajn memorajn lokojn. Chi-cele en la PMEM-modo oni tenas la enir-klavon premita du sekundojn (kaj ne “Enter- und Power-Tasten gleichzeitig” [“enir- kaj kurentshalt-klavojn samtempe”]).
  • Chapitro “Neustart” (restartigo), punkto 2: La (supozitan) restartigon de l’ softvaro oni kauzas per la premado samtempa (kaj ne “nacheinander folgende” [sinsekva]) de chiuj klavoj escepte de tiu por la LED. Tamen mi ankorau ne povis rekoni la senc-havecon: La radio poste montras ion kriptan kaj restas en stato de ne-funkciado, ghis estas farata “mechanischer Neustart” (mekanika restartigo), nome per premado je la butono por rekomencigo.

La efektiva ricevo kompreneble tre dependas de tio, kiom la ricevloko estas provizata per FM- kaj DAB+-signaloj. Kiom mi povis konstati pri DAB+, la radio Sky Vision DAB 11B (anteno: orelauskultilkablo) ricevas sub la samaj kondichoj almenau ne rimarkeble pli malbone, ol Albrecht DR 70 (anteno: che-aparata teleskopanteno) kaj LG Stylus 2 (anteno: orelauskultilkablo).
Se tio chi ne montrighas bone, klaku chi tie.

Se tio chi ne montrighas bone, klaku chi tie

Miaj pepoj | La pepoj de Reagoj al AdE-faroj

Westphoenizier

La Medium-ejo — Stell dir vor, es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto

Westphoenizier

Written by

Stell dir vor,es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto.Lingvo internacia Radio-auskultado:analoga&DAB+ Haiku.Hajko Sciencfikci- & fantaziajhoj.Indirok'

Westphoenizier

La Medium-ejo — Stell dir vor, es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade