Westphoenizier
May 8 · 3 min read
Aktualigo (2019-07-28): La por la IFA 2019 planita testfunkciado de la 2a federacia DAB+-multipleksoro estas malanoncita.

DAB+ signifas ciferecan aud-radiofonion kaj estas normo pri ciferecaj teraj sendado kaj ricevado de aud-radiofonio. Chi-kuntekste “tere” signifas, ke la ricevado okazas nek per-elsendflue nek per-satelite nek per-kable — la dissendado okazas per antenoj de send-instalajhoj, pleje elsendoturoj. Aktuale en Germanujo estas unu DAB+-multipleksoro (“DR Deutschland”, slange nomata “Bundesmux”) tutlande kaj samfrekvence (178,352 MHz, t. e. kanalo 5C) ricevebla kaj entenanta dek tri radioprogramojn. El ili kvar estas sub-publik-leghaj, kaj nau estas privataj.

Shajnas, ke ankorau en 2019 estos dissendata 2a federacia DAB+-multipleksoro (“zweiter Bundesmux”). Pri ghi estas konata jeno:

Sekvas iom da spekulativado pri tio, kiuj radioprogramoj povus esti en la estonta 2a federacia DAB+-multipleksoro de Germanujo:

Ne estas konate, chu entute iuj el la radioprogramoj de tabelo 1 estos en la 2a federacia DAB+-multipleksoro kaj — se jes — kiuj.

Tabelo 1: El tiuj 16 radioprogramoj eble estos duono en la 2a federacia DAB+-multipleksoro de Germanujo; *) jam en la retradio; la ceteraj aktuale ekzistas nur kiel proponoj; kromajho: la ne menciita Absolut relax jam nun estas en la unua federacia DAB+-multipleksoro de Germanujo

El la radioprogramoj de tria-partiaj ofertantoj, kiuj certigis al si opcion pri unu el eble kvar ghis sep lokoj en la dirita multipleksoro, evidente estas almenau unu, kies muzika ghenro diferencas disde la chefa muzika ghenro de la plej multaj radioprogramoj tere riceveblaj en Germanujo. Do shatantoj de ekzemple indirok’ povas iomete esperi, ke almenau unu laumuzike auskultinda programo estos en la multipleksoro. Kromajho: Da privataj radioprogramoj kun fokuso indirok’ kaj jam nun dissendataj per iu el la DAB+-multipleksoroj en Germanujo estas malmulte:

  • 917XFM (en DAB+-multipleksoro Hamburg K11C)
  • egoFM (en kelkaj DAB+-multipleksoroj en Bavarujo, Baden-Virtembergo kaj Saksujo)

Jam nun iom da indirok’ prezentas la sub-publik-leghaj radioprogramoj Deutschlandfunk Nova (en la unua federacia DAB+-multipleksoro de Germanujo) kaj NDR Blue (en la federacilandaj DAB+-multipleksoroj de Hamburgo, Malsupra Saksujo, Meklenburgo-Antaupomerio kaj Shlesvig-Holstinio).

Kandidatojn por la 2a federacia DAB+-multipleksoro de Germanujo oni povas vidi ankau en tiuj radioprogramoj, kiuj estas dissendataj jam nun per pluraj DAB+-multipleksoroj en Germanujo au kies farantoj montris en publika peto pri ofertoj intereson aperi en DAB+-multipleksoro projektata por Nordrejn-Vestfalujo, kiel ekzemple

Menciindas, ke pri la 2a federacia DAB+-multipleksoro de Germanujo ankorau estas jughafero (vidu figurajhon 1).

Figurajho 1: Mia traduko: Antenne Deutschland volas disvastigi 16 programojn nove en la tuta Germanujo per la cifereca radio DABplus. Por tio la entrepreno konstruas nun duan multipleksoron. Sed chiuj partoprenantoj submetas sin al riskoj, char ankorau estas jughafero pri tiu chi multipleksoro

Pri la provizore 71 send-instalajhoj por la dirita multipleksoro konkludeblas el mapo trovebla en tiu artikolo, ke konsidere la nord-okcidentan parton de Germanujo kredeble Bremen, Cuxhaven kaj Hamburg estos inter ili (eble ankau Molbergen), sed evidente ekzemple ne Aurich. Nepre povas esti, ke ene de Germanujo la 2a federacia multipleksoro estos dissendata — kontraste al la unua — en malsamaj kanaloj depende de la regionoj, ekzemple en 5D en la norda regiono (5D jam estas registrita kanalo por tieaj send-instalajhoj).Se tio chi ne montrighas bone, klaku chi tie.

Se tio chi ne montrighas bone, klaku chi tie

Westphoenizier

La Medium-ejo — Stell dir vor, es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto

Westphoenizier

Written by

Stell dir vor,es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto.Lingvo internacia Radio-auskultado:analoga&DAB+ Haiku.Hajko Sciencfikci- & fantaziajhoj.Indirok'

Westphoenizier

La Medium-ejo — Stell dir vor, es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade