Westphoenizier
Nov 17, 2018 · 2 min read

Jam de longe mi serchis eblon, por oportune montri enkorpigitajn peplistojn au aliajn retpaghojn en Medium-blogero tiel, ke videblas ilia enhavo tuj, t. e. ke la leganto ne bezonas unue alklaki iun butonon au ligilon. La afero funkcias ekzemple bone che enkorpigita unuopa pepo, kiel ekzemple tiu:

Mia traduko: Kiel mi povas agordi @CodePen-kodajh-ekstrakton en mia @Medium-blogero tiel, ke uzantoj ne bezonas alklaki la “run pen”-butonon?

Tiu pepo ilustras samtempe, ke CodePen evidente ne taugas, char la leganto devas alklaki ion. Aliaj ebloj, kiel Sheetsu.com kaj gist.github.com, ja tuj montras la enhavon, sed ne oportune, ekzemple ne alklakeblas ligiloj kaj ne montrighas bildoj; krome eventuale ankau necesas esti iel programinta regulan aktualigadon je la enhavo:

Lastatempe mi malkovris CodeSandbox. Shajnas, ke ghi plenumas la postulojn menciitajn en la unua frazo supre. Sekvas du ekzemploj de enkorpigajhoj:

Se tiu chi enkorpigajho ne bone montrighas, klaku chi tie.
Se tiu chi enkorpigajho ne bone montrighas, klaku chi tie.

Unuavide CodeSandbox montrighas, kiel la serchita elturnigho. Sed estas kelkaj aferoj atentendaj:

  1. La redaktado che CodeSandbox efikas iom pli malsimple kaj fortimige, ol tiu che CodePen, precipe se oni ne estas sperta pri la funkcio kaj celo de ekzemple index.js kaj package.json; kredeble oni povas ignori ilin chi-kuntekste. (Mi ne estas programisto kaj ankau ne emas tro enprofundighi en tiajn aferojn.)
  2. Shajnas, ke chiu povas redakti la Sandbox! Por eviti shanghojn fare de aliaj redaktantoj en Sandbox difinita per laua ligilo, estas rekomendate shalti sub Project Info la econ FROZEN. Tio chi efikas, ke redaktita kaj konservita Sandbox automate ekhavos novan ligilon, do estos forkata.
  3. Rilate al unu Sandbox estas minimume du ligiloj: Unu estas lauforme de https://codesandbox.io/s/xxxxxxx, kaj la alia estas lauforme de https://xxxxxxx.codesandbox.io/. (La xxxxxxx estas la identigilo.) Miasperte estas pli bona tio, en Medium alglui la ligilon lauforme de https://codesandbox.io/s/xxxxxxx.
  4. CodeSandbox evidente ne taugas por malsimplaj kaj pezaj html-monstrajhoj, kiel ekzemple tiuj de Medium-retpaghoj. Miasperte Sandbox krashis, kiam mi provis alglui tian kodajhon en Sandbox-dosieron index.html.
  5. Se la index.html-dosiero de Sandbox fontas el html-dosiero de Guglo-Apoj-skripto (GAS), oni devas forigi kodajhon specifan nur kombine kun GAS, ekzemple google.script.run....
  6. Sandbox-objektoj ne funkcias en mia por-smartfona apo Medium. Kaj, se mi legas Medium-blogeron en mia por-smartfona apo Google Chrome, mi devas alklaki ilin, por ke montrighu ilia enhavo.

Miaj pepoj | La pepoj de Reagoj al AdE-faroj

Por traduki klaku malsupre “Run Pen” au — en apo Medium: — chi tie.
Zum Übersetzen unten “Run Pen” anklicken oder — in der App Medium — :
hier.

Westphoenizier

La Medium-ejo — Stell dir vor, es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto

Westphoenizier

Written by

Stell dir vor,es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto.Lingvo internacia Radio-auskultado:analoga&DAB+ Haiku.Hajko Sciencfikci- & fantaziajhoj.Indirok'

Westphoenizier

La Medium-ejo — Stell dir vor, es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade