Radio-elsendoj permallongondaj en la itala kaj angla

Sekvas du listoj de radio-elsendoj permallongondaj: En la unua listo estas kompilitaj elsendoj en la itala kaj en la dua listo elsendoj en la angla; per helpo de Integromat mi igas automate kontroli pri eventuala aktualigo (“Last update”) de la bazo — tamen nur proksimume chiun trian tagon:

Sekvas ligiloj al listoj pri radio-elsendoj permallongondaj en aliaj lingvoj:

Por ricevprognozo: Bonvolu la sekvan ligilon marki, kopii tondejen, englui en la retumilan adreslinion kaj adapti lau la latitudo de l’ sendilo (bs; nordaj: +, sudaj: -), longitudo de l’ sendilo (ls; orientaj: +, okcidentaj: -), latitudo de l’ ricevilo (be), longitudo de l’ ricevilo (le), sendopovumo en kW (sl), sunmakulnombro (rr), monato (mo), tago (ta), frekvenco en MHz (fr), antenpluso de l’ sendilo en dBi (as), antenpluso de l’ ricevilo en dBi (sae) kaj vojo (wg; 0: mallonga laulonge de l’ grandcirklo, 1: longa laulonge de l’ grandcirklo):

Jen pepoj de mi aktualighantaj automate per Integromat (sed ne tre ofte):

Miaj pepoj | La pepoj de Reagoj al AdE-faroj

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.