Westphoenizier
Published in

Westphoenizier

Sondosiero-al-teksto-transformo per VOSK kaj AWS CloudShell — apliko por Esperanto

Aktualigoj:

La sondosiero-al-teskto-transformo bazighas esence sur tiu priskribo de alphacephei.

Por efektivigi la transformon, mi estas haviginta al mi konton che AWS CloudShell kaj, ensalutinte, igas al mi montri la tiean servon nome CloudShell, tiel ke mi komence estas en la tiea dosierujo
/home/cloudshell-user.

Cetere: AWS CloudShell estas uzebla ankau en Androida smartfono per apo AWS Console (vidu figurajhon 1).

Figurajho 1: Montro de apo AWS Console en Androida smartfono

Mi endonis jenajn komandojn unu post la alia (la unuan montras figurajho 1):

pip3 install vosk
git clone https://github.com/AndreasKueck/vosk-api
cd /home/cloudshell-user/vosk-api/python/example
python3 ./test_simple_eo.py test_eo_01.wav

Per la lasta komando mi startigas la transformon de la ekzempla sondosiero test_eo_01.wav en skriban tekston. Ghi aperas surekrane kaj estas eldonata ankau en dosiero rezulto.txt.

Ghin mi povas elshuti per Actions > Download file.
Che Enter file path mi endonas
/home/cloudshell-user/vosk-api/python/example/rezulto.txt.

Por transformi alian sondosieron, ekzemple sondosiero.wav, mi unue alshutas ghin per Actions > Upload file.
Komence la alshutita sondosiero estas en /home/cloudshell-user.

Tial estas oportuna tio, laubezone tien iri per tiom da cd ..-komandoj, ghis oni estas en la hejma dosierujo indikata per
[cloudshell-user@ip-... ~].

Per dir oni povas certigi sin pri tio, chu la alshutita sondosiero vere estas tie.

Por shovi ghin en la ghustan dosierujon, oni endonas
mv sondosiero.wav /home/cloudshell-user/vosk-api/python/example.

En tiun dosierujon oni iras per
cd /home/cloudshell-user/vosk-api/python/example
kaj startigas la transformon per
python3 ./test_simple_eo.py sondosiero.wav.

La suprajn tri komandolinion oni povas ankau endoni en unu pasho, ekzemple per kopiado el tekstoredaktilo kaj sekva algluado. Tio chi estas pli temposhpara.

Oni devas atenti, ke la sondosiero devas havi difinitajn ecojn. Laubezone mi atingas tion per konvertado al wav-sondosiero per la Androida apo Audio Converter. Kelkfoje per ghi mi devis konverti ech sondosieron, kiu jam estis de formato wav: Mi konvertis unue al formato m4a kaj poste al la tiam evidente ghusta formato wav, tiel ke la sondosiero finfine povis esti prilaborata.

Alia obstaklo estas, ke mi ankorau ne sukcesis elshuti la dosieron rezulto.txt per la Androida apo AWS Console. Per cat rezulto.txt oni almenau povas reaperigi ghian enhavon surekrane.

Resume la afero funkcias, sed ankorau iom nekomforte: Oni sentas sin, kvazau oni estas remetita en la 1980ajn jarojn, kiam oni interagis kun komputiloj chefe per komandliniaj endonoj.

Por viaj demandoj, sugestoj kaj sciigo de via preteco testi la sondosiero-al-teksto-transformon bonvole kontaktu min tiel: a) Sendu somoso-on al nul nul kvar nau unu sep ses du ses sep nul du nul kvar kvar kun “esperanto” (sen citiloj kaj sekvata de spaceto) en la komenco (oni ne povas telefoni al tiu numero); au: b) Kontaktu min per Tvitero (laubezone sekvu min, por ke mi reciproke sekvu vin kaj ni povu intershanghi rektajn mesaghojn).

Aldonajho (2022-10-30): Mi trovis a) elturnighon por tio, ke mi ne sukcesas elshuti la dosieron rezulto.txt per la Androida apo AWS Console, kaj b) plian eblon shpari tempon. Jen vico de komandoj. Ili estas endoneblaj en unu pasho, por igi prilabori alshutitan sondosieron sondosiero.wav en AWS Console / AWS CloudShell inkluzive tion, ke rezulto.txt estas sendata retposhtmesaghe al unu el miaj ret-adresoj:

Jen vico de komandoj; ilin oni povas endoni en unu pasho post alshutado de la sondosiero; oni atentu, ke antaue la du ret-adresoj devas esti autentikigitaj che Amazon Simple Email Service
Efektivigo de realtempa vocho-al-teksto-transformo de telefonvoko en Esperanto
Se tio chi ne montrighas bone, klaku chi tie.

--

--

La Medium-ejo — Stell dir vor, es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Westphoenizier

Stell dir vor,es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto.Lingvo internacia Radio-auskultado:analoga&DAB+ Haiku.Hajko Sciencfikci- & fantaziajhoj.Indirok'