Westphoenizier
Nov 28, 2018 · 2 min read

La smartfona apo ja montras Guglo-tabelon, sed ne eventualan Guglo-Apoj-skripton ligitan al ghi. Kaj chi-cirkonstance ankau ne eblas startigi la Guglo-Apoj-skripton. En la sekvo mi priskribas mian elturnighon.

Figurajho 1 montras ekstrakton el ekzempla Guglo-tabelo tiel, kiel ghi aperas en mia smartfona apo (Google Drive). Mi volas, ke estu efektivigebla jeno:

Post entajpado je loknomo (ekz. Hemmoor) en retpaghan formularon estu automate determinataj la latitudo kaj longitudo kaj krome aperigataj en O5:O6; aldone al tio la loknomo aperu en O4, kaj la enhavo de O4:O6 estu automate kopiata al B4:B6.

Figurajho 1: Ekstrakto el Guglo-tabelo en smartfona apo; temas cetere pri modifita versio de tiu Guglo-tabelo alirebla publike (tiu chi tamen ne estas ligita al iu skripto)

Chi-cele mi uzas jenan Guglo-Apoj-skripton ligitan al la Guglo-tabelo; la Guglo-Apoj-skripto estas redaktebla per Tools (iloj) > Skripteditor (skriptredaktilo):

function faruIon(ejo) {
var fono = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName(’kalkulado’);
fono.getRange(’O4’).setValue(ejo);
var response = Maps.newGeocoder().geocode(ejo);
for (var m = 0; m < response.results.length; m++) {
var result = response.results[m];
var br = result.geometry.location.lat;
var lg = result.geometry.location.lng;
br = Math.round(br*100.0)/100.0;
lg = Math.round(lg*100.0)/100.0;
}
fono.getRange(’O5’).setValue(br);
fono.getRange(’O6’).setValue(lg);
fono.getRange(’B4’).setValue(ejo);
fono.getRange(’B5’).setValue(br);
fono.getRange(’B6’).setValue(lg);
}

Por startigi tiun Guglo-Apoj-skripton per retpagha formularo laubezone ankau deire de la smartfon-apa montro, mi aranghis jenon:

 1. Al la Guglo-Apoj-skripto mi aldonis jenan plian funkcion:
  function doGet() {
  return HtmlService.createHtmlOutputFromFile('index');
  }
 2. En la skriptredaktilo de Guglo-Apoj-Skriptoj mi kreis la novan dosieron index.html per Datei (dosiero) > Neu (nova) > HTML-Datei (HTML-dosiero). Kiel ghian nomon, mi entajpis nur index, char la .html aldonighas automate.
 3. Dosiero index.html entenas la kodajhon prezentitan fine de tiu chi blogero.
 4. Mi publikigis la tutajhon, kiel ret-apon, per Veröffentlichen (publikigi) > Als Web-App einrichten (aranghi kiel ret-apon). (Mi agordis, ke aliron al ghi havu nur mi.)
 5. En chelon O3 de mia Guglo-tabelo mi endonis la al tiu ret-apo ligilon (chi-okaze cetere mallongigitan per http://bit.ly).

Por startigi la Guglo-Apoj-skripton, mi alklakas unue la ligilon en O3. En mia krozila apo malfermighas retpagha formularo. En ghin mi entajpas la loknomon kaj poste alklakas la butonon Sendi. Tio chi kauzas tion, kio estas priskribita en la tria alineo.


Kaj jen la kodajho menciita che 3:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<base target="_top">
</head>
<body>
<script>
function formSubmit() {
var ejo = document.forms[0].elements[0].value;
google.script.run.faruIon(ejo);
}
</script>
<form>
Ejo: <input type="text" name="tk01" />
<input type="button" value="Sendi"
onclick="formSubmit()" />
</form>
</body>
</html>

Se tiu chi enkorpigajho ne bone montrighas, klaku chi tie.

Westphoenizier

La Medium-ejo — Stell dir vor, es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto

Westphoenizier

Written by

Stell dir vor,es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto.Lingvo internacia Radio-auskultado:analoga&DAB+ Haiku.Hajko Sciencfikci- & fantaziajhoj.Indirok'

Westphoenizier

La Medium-ejo — Stell dir vor, es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade