Tvitero: Sendi rektan mesaghon pere de SMS

Aktualigo (2018-03-03): Mi aldonis la chapitron "Alternativo sen bezono je skriptodosieroj".
Aktualigo (2018-01-08): Mi draste modifis la Integromat-scenaron tiuefike, ke nun okazas tuja sendado je la rekta mesagho.

De iom da tempo che Tvitero evidente ne plu funkcias la sendado je rekta mesagho per tia SMS, en kies komenco staras “d “, “m “ au “dm “ sekvata de la kontonomo de la ricevonto (kontonomo sen “che”-signo).

Tial la procedoj “Tvitero: Pepi per SMS” kaj “Pepi per SMS — sen Twilio kaj sen propre farenda skriptodosiero” ja ankorau taugas por pepi, sed ne plu, por sendi rektan mesaghon. Mi priskribas, kiel mi tian tamen povas sendi pere de SMS. Chi-cele mi utiligas interalie Integromat, ecall.ch kaj proprajn skriptodosierojn de speco CGI. La tuta afero estas iom malsimpla pro la preparaj agordoj. Ghi estas utila, kiam mi volas sendi rektan mesaghon Tviteran kaj interreto ne disponeblas kaj ja disponeblas poshtelefona reto tauga por SMS.

Bezonataj aferoj

 1. Konto che Integromat
 2. Konto che ecall.ch (ekz. mia_ecall_nomo) inkluzive la agordon, ke SMS estu plusendata, kiel retposhtmesagho, al mia_retposhtadreso_(che)_blogger.com (vidu figurajhon 1)
 3. Du skriptodosieroj, t. e. mia_skripto1.cgi kaj mia_skripto2.cgi, prezentataj malsupre en chapitro “Skriptodosieroj”
 4. Por ilin deponi kaj funkciigi: tauga retspaco, t. e. http://mia_retspaco/cgi-bin/mia_skripto1.cgi kaj http://mia_retspaco/cgi-bin/mia_skripto2.cgi.
 5. Blogpagho che blogger.com, t. e. http://mia_blogpagho/blogspot.de inkluzive jenajn agordojn (“Einstellungen”):
  a) “E-Mail”: mia_retposhtadreso_(che)_blogger.com (vidu figurajhon 2)
  b) “Sonstiges” -> “Weiterleitungs-URL für Post-Feeds”: http://mia_retspaco/cgi-bin/mia_skripto1.cgi (vidu figurajhon 3).
Figurajho 1: Agordoj che ecall.ch
Figurajho 2: Agordoj por la blogpagho che blogger.com; pri “E-Mail”
Figurajho 3: Agordoj por la blogpagho che blogger.com; pri “Sonstiges” -> “Weiterleitungs-URL für Post-Feeds”; tie staras: “http://mia_retspaco/cgi-bin/mia_skripto1.cgi"

Funkcio

 1. De mia_poshtelefona_sms_numero mi sendas al 0041763332020 SMS kun ekz. jena signosinsekvo:
  !mia_ecall_nomo!ung:abcdtviterkonto}teksto de la rekta mesaghodcbaBest
  La signoj kaj signosinsekvoj !, ung:, } kaj Best estas nepraj. abcd kaj dcba estas kodajhoj libere elekteblaj kaj estu diferencaj disde tiuj, kiuj eventuale estas elektitaj por aliaj SMS-aplikoj.
 2. Fare de ecall.ch okazas automate plusendo je tiu SMS, kiel retposhtmesagho, al mia_retposhtadreso_(che)_blogger.com.
 3. Pro tio automate estas alvokata http://mia_retspaco/cgi-bin/mia_skripto1.cgi.
 4. mia_skripto1.cgi automate kontrolas la kodajhon (en la supra ekzemplo: abcd) kaj, se ghi estas ghusta, alvokas http://mia_retspaco/cgi-bin/mia_skripto2.cgi.
 5. Pro tio mia_skripto2.cgi automate estas funkciigata. Ghi
  a) alvokas http://mia_blogpagho/blogspot.de,
  b) el ghi eltiras la signojn starantajn inter la kodajhpartoj,
  c) ilin prilaboras kaj
  d) sendas lauan retposhtleteron al signosinsekvo_(che)_hook.integromat.com (vidu figurajhojn 4 ghis 6). La signosinsekvo estas sekreta retposhtsdresa parto, kiun nur mi konas kaj bezonas por mia_skripto2.cgi.
 6. Integromat sendas al la Tviter-konto @tviterkonto rektan mesaghon kun la enhavo teksto de la rekta mesagho.
Figurajho 4: Integromat-scenaro; superrigardo
Figurajho 5: Agordoj por Webhook; post alklako je “Save” automate estighas retposhtadreso signosinsekvo_(che)_hook.integromat.com
Figurajho 6: Agordoj por Tvitero, “Send a message”

Skriptodosieroj

La skriptodosieroj estas faritaj en la programlingvo Perl. Por ke ilin povu utiligi ankau vi, ilin vi devas adapti rilate al almenau la kursivaj programkodajhpartoj.

# mia_skripto1.cgi

#!/usr/bin/perl -w
use CGI::Carp qw(fatalsToBrowser);
use CGI qw(header);
use lib “/vojnomparto/cgi-bin/moduloj”;
use Simple;
print header;
$ttt_ejo = ‘http://mia_blogpagho.blogspot.de/';
$enhavo = get $ttt_ejo;
$enhavo =~ s/<.+?>//gs;
$enhavo =~ s/\&nbsp\;//gs;
$enhavo =~ s/\&gt\;//gs;
$enhavo =~ /ung\:(.+?)Best/s;
$enhav1 = $1;
if ($enhav1 =~ /abcd/g)
{
$ttt_ejo = ‘http://mia_retspaco/cgi-bin/mia_skripto2.cgi';
$t = get $ttt_ejo;
}
# mia_skripto2.cgi

#!/usr/bin/perl -w
use CGI::Carp qw(fatalsToBrowser);
use CGI qw(header);
use lib "/vojnomparto/cgi-bin/moduloj";
use Simple;
require retsendu;
print header;
open(EIN, "</vojpartnomo/cgi-bin/ajna_nomo.txt");
@Zeilen = <EIN>;
close (EIN);
$teksto1 = $Zeilen[0];
$sendintnomo = "mia_nomo";
$sendintadreso = "mia_nomo\@\post\.webmailer\.de";
$ttt_ejo = 'http://mia_blogpagho.blogspot.de/';
sleep(10);
$enhavo = get $ttt_ejo;
$enhavo =~ s/<.+?>//gs;
$enhavo =~ s/\&nbsp\;//gs;
$enhavo =~ s/\&gt\;//gs;
$enhavo =~ /abcd(.+?)\}(.+?)dcba/s;
$konc = $1;
$teksto = $2." \-\- Gruss \/ Amike mia_nomo Dieses wurde mittels SMS gesendet\. \/ Tio chi estis sendita pere de SMS\.";
$ricevonto = "signosinsekvo\@hook\.integromat\.com";
if ($teksto ne "" && $teksto ne $teksto1)
{retsendu($ricevonto, $sendintnomo, $sendintadreso, $konc, $teksto);}
$teksto0 = $ricevonto.$konc.$teksto;
open(AUS, ">/vojnomparto/cgi-bin/ajna_nomo.txt");
print AUS $teksto0;
close (AUS);
sub retsendu
{
$ricevonto = shift;
$sendintadreso = shift;
$sendintnomo = shift;
$koncerno = shift;
$teksto = shift;
my $retposhtilo = “/usr/lib/sendmail”;
open(RETPOSHTO, “|$retposhtilo -t”) || “Retposhtilo ne lasas sin malfermi.”;
print RETPOSHTO “To: $ricevonto\n”;
print RETPOSHTO “From: $sendintadreso $sendintnomo\n”;
print RETPOSHTO “Subject: $koncerno\n\n”;
print RETPOSHTO $teksto, “\n”;
close(RETPOSHTO) || print “Eraro dum sendado!”;
}

Kostoj

Vidu mian blogeron “Pepi per SMS — sen Twilio kaj sen propre farenda skriptodosiero”.


Alternativo sen bezono je skriptodosieroj

Mi utiligas unu el la SMS-al-retposhto-kluzoj (en tiu chi ekzemplo: TeamMessage) kaj konton che Integromat. Jen kiel la afero funkcias:

 1. De mia_poshtelefona_sms_numero mi sendas al 004915123710560 SMS kun ekz. jeno:
  signosinsekvo@hook.integromat.com abctviterkontocbateksto de la rekta mesaghoabc
  La signosinsekvo estas tiu klarigita en figurajho 8. abc, cba kaj abc estas kodajhoj libere elekteblaj kaj estu diferencaj disde tiuj, kiuj eventuale estas elektitaj por aliaj SMS-aplikoj. Tiuj kodajhoj ne videblas en la rekta mesagho.
 2. Okazas automate plusendo je tiu SMS, kiel retposhtmesagho, al la Integromat-scenaro priskribita en figurajhoj 7 ghis 10.
 3. Integromat sendas al la Tviter-konto @tviterkonto rektan mesaghon kun la enhavo teksto de la rekta mesagho.
Figurajho 7: Integromat-scenaro; superrigardo
Figurajho 8: Agordoj por Webhook; post alklako je unue “Add” kaj poste “Save” automate estighas retposhtadreso signosinsekvo@hook.integromat.com
Figurajho 9: Agordoj por “Text parser — Match pattern”. Ne videbla: La malsupra parto montras kampon nome “Text”. Por ghin plenigi, kio nepras, oni devas elekti “Text” okaze de interalie TeamMessage kaj sms77
Figurajho 10: Agordoj por Tvitero, “Send a message”

— — — — —

Jen pepoj de mi aktualighantaj automate per Integromat (sed ne tre ofte):

— — — — —

Miaj pepoj | La pepoj de Reagoj al AdE-faroj

Like what you read? Give Westphoenizier a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.