Virtualaj telefoncentraloj: konciza komparo de fonial kun voip2gsm

Westphoenizier
Nov 28, 2020 · 2 min read

Post la malfunkcio de PBXes meze de Novembro 2020 mi utiligis unue fonial, kiel virtualan telefoncentralon. Post malmultaj tagoj mi konstatis, ke ne chiuj vokoj enirantaj signaligas mian smartfonon — ankau ne sekve de agordita vok-plusendo al mia movtelefonia numero. Tial mi elprovis alian virtualan telefoncentralon, nome voip2gsm. (Ghis antau nelonge nur pere de virtuala telefoncentralo estis — per voko al mia hejma fikstelefonia numero! — sufiche fidinde atingebla la antauinstalita telefon-apo de mia smartfono. Sed intertempe la situacio shanghighis.) Jen konciza komparo de fonial kun voip2gsm:

 1. Lau mi la voip2gsm-retportalo estas pli facile fasonita, ol la fonial-retportalo.
 2. Kaj che voip2gsm kaj che fonial mi devis akiri*) almenau unu telefonnumeron por mia utiligado. Che fonial kostas telefonnumero EUR 0 — che voip2gsm tamen po EUR 0,29 monate okaze de 36 monatoj da abondauro; alivorte: Tio kostas EUR 10,44 por 3 jaroj — lau mi: Akcepteble.
  *) Che voip2gsm tia akiro estis simpla, rapida kaj sen video-intervjuo cele al la konfirmo de mia identeco: La akiro okazis ene de nur malmultaj horoj (cetere en dimancho miaokaze). Mi ne plu memoras, kiel estis che fonial tiurilate. Cetere: Che PBXes oni miasperte utiligas nur telefonnumerojn akiritajn che aliaj provizantoj de rettelefonia servo.
 3. Telefonajho al movtelefonia numero**) kostas che fonial po EUR 0,2261 minute (tarifo: fonial FREE) — che voip2gsm tamen nur po EUR 0,015 duonminute.
  **) Miaokaze preskau nur sekve de agordita vok-plusendo.
 4. Kiom mi povis konstati, okazas pli-malpli same fidinde la signaligado je mia smartfono per voko eniranta al mia respektiva telefonnumero fare de a) voip2gsm kaj b) fonial. Tamen: Konstraste al che fonial estis che voip2gsm ghis nun tiel, ke almenau la vok-plusendo al mia movtelefonia chiam okazis***) — kaj tio chi gravas por fidinda atingebleco.
  Cetere: Nepre povas esti, ke pri ne okazanta signaligado kulpas ne la virtuala telefoncentralo, sed la telefon-apo de mia smartfono.
  Telefonajho sekve de agordita vok-plusendo***) al mia movtelefonia numero kostas malpli che voip2gsm, ol che fonial (pro 3).
  ***) Post miaokaze 15 sekundoj, dum kiuj la voko ne estas alprenata de mia voip2gsm-telefonnumero.
 5. Che fonial okazas pagoj per debeto de mia indikita bankkonto. Che voip2gsm mi ghiris monon al mia tiea bonhavajho.

Resume: Chefe pro 3 kaj 4 mi aktuale preferas la virtualan telefoncentralon de voip2gsm al tiu de fonial.

Se tio chi ne montrighas bone, klaku chi tie.

Westphoenizier

La Medium-ejo — Stell dir vor, es gibt Sprachbarrieren und…

Westphoenizier

Written by

Stell dir vor,es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto.Lingvo internacia Radio-auskultado:analoga&DAB+ Haiku.Hajko Sciencfikci- & fantaziajhoj.Indirok'

Westphoenizier

La Medium-ejo — Stell dir vor, es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto

Westphoenizier

Written by

Stell dir vor,es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto.Lingvo internacia Radio-auskultado:analoga&DAB+ Haiku.Hajko Sciencfikci- & fantaziajhoj.Indirok'

Westphoenizier

La Medium-ejo — Stell dir vor, es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store