Westphoenizier
Published in

Westphoenizier

Vocho-al-teksto-transformo kaj inverse: rimedoj uzeblaj por Esperanto

Rilate al Esperanto tabelo 1 montras kompilajhon de rimedoj uzeblaj por vocho-al-teksto-transformo kaj inverse.

Tabelo 1: Rilate al Esperanto jen rimedoj uzeblaj por vocho-al-teksto-transformo kaj inverse

Por viaj demandoj, sugestoj kaj komentoj bonvole kontaktu min tiel:

  • Kontaktu min per Tvitero (laubezone sekvu min, por ke mi reciproke sekvu vin kaj ni povu intershanghi rektajn mesaghojn).
Se tio chi ne montrighas bone, klaku chi tie.

--

--

La Medium-ejo — Stell dir vor, es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Westphoenizier

Stell dir vor,es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto.Lingvo internacia Radio-auskultado:analoga&DAB+ Haiku.Hajko Sciencfikci- & fantaziajhoj.Indirok'