Ny hemsida

I slutet av förra veckan pekade vi om vår sajt, så numera kan ni besöka vår nylanserade hemsida här. Extra tack till Mohammed som har varit ytterst ansvarig för framtagningen av vår sajt. Här än liten kort checklista hur sidan tagits fram och tips på hur man kan gå till väga:

Steg 1 — Förstudie / Sitemap

Vi började med att utvärdera befintlig sida. Sedan diskuterades sidans innehåll i form av målgrupp, fokus samt plockade ut vilket innehåll som är primärt och vilket syfte de olika sidorna skall uppfylla. Dessutom tog vi fram en sitemap.

Steg 2 — Wireframes

Arbetade fram en strukturerad skiss över hemsidans utformning, i form av wireframes baserat på framtagen sitemap.

Steg 3 — Designskiss & bilder

Efter dialog och godkännande av wireframes arbetades en designskiss fram. I detta skede diskuterades även bilder med rätt känsla för vår sajt.

Steg 4 — Utveckling

När vi kände oss nöjda med designskissen påbörjades Back-End utveckling (Django) följt av Front-End (Angular).

Steg 5 — Innehåll

Baserat på framtaget material i förstudien författade vi innehåll till sidan samt tog fram bilder.

Steg 6 — Driftsättning

Hemsidan fylldes med godkänt material, bilder laddades upp och sedan testades sidan för att sedan driftsättas.