PiS chce zabić e-papierosy w Polsce

Jak akcyzą zamknąć dobrze prosperującą branżę w kraju?

Photo by Jeremy Paige on Unsplash

W szumie związanym z podniesieniem opłat paliwowych, który to szum miał przykryć skok na trzecią kolumnę władzy w Polsce, szerszej opinii publicznej umknął temat związany z papierosami elektronicznymi i wyrobami nowatorskimi (dalej: WN). Chodzi o wprowadzenie podatków akcyzowych na liquidy i WN. W praktyce oznacza to zabicie rynku papierosów elektronicznych w Polsce i powrót wielu tysięcy Polaków do zwykłych papierosów.

Nowy podatek

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej KPRM pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Zgadzam się z zawartym tam twierdzeniem dotyczącym opodatkowania:

Używanie przez konsumentów ww. wyrobów nieopodatkowanych [papierosów elektronicznych i WN] akcyzą odbywa się kosztem konsumpcji opodatkowanych akcyzą tradycyjnych wyrobów tytoniowych. Zatem wystąpiła konieczność wypracowania rozwiązań legislacyjnych zapewniających analogiczne traktowanie podatkowe wyrobów substytucyjnych względem tradycyjnych wyrobów tytoniowych.

Liquidy oraz WN powinny zostać opodatkowane jako używka, tak samo, jak zwykłe papierosy lub alkohol. Jest to niestety jedyna dobra wiadomość, jaka płynie z tego projektu ustawy. Ta najgorsza znajduje się kilka akapitów dalej — stawki podatków.

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej KPRM

Stawka akcyzy za 1 mL płynu do e-papierosów ma wynosić aż 70 groszy. Co to w praktyce oznacza? Podwojenie cen liquidów. W świetle obowiązujących przepisów pojemność butelki z liquidem nie może przekroczyć 10 mL. Średnia cena takiej butelki to obecnie 6–7 złotych. Po wejściu nowego podatku w życie do ceny należy doliczyć kolejne 7 złotych i wychodzi nam cena butelki na poziomie 13–14 złotych, co stawia je na takim samym poziomie, co zwykłe papierosy. Przy okazji, obowiązkowo trzeba będzie na butelki nakładać znaki akcyzy.

W mojej opinii oznacza to porzucenie elektronicznego palenia przez zdecydowaną większość użytkowników e-papierosów. Opakowanie, które będzie wystarczać na nieznacznie dłuższy czas, niż paczka papierosów, dodatkowo w porównywalnej cenie, sprawi, że e-palacze powrócą do zwykłych papierosów lub porzucą palenie w ogóle.

Zabicie kury znoszącej złote jaja

Według raportu Fundacji Republikańskiej użytkowników e-papierosów w Polsce jest ok. 1,5–1,8 miliona osób, a wartość rynku w Polsce pod koniec 2015 wyniosła ok. pół miliarda złotych. Rząd jednym podatkiem zniszczy ten stan rzeczy. 0,7 PLN/mL lub 7 PLN/butelkę 10 mL to zbyt wysokie koszty podatku, który:
a) nie będzie efektywny, wpływy do budżetu z tego tytułu będą niskie;
b) spowoduje powstanie szarej strefy, w której m.in. pojawią się liquidy domowej roboty, które nie zostały przebadane i mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia.

Czy spodziewacie się, że rynek zbytu nie skurczy się po przeforsowaniu tak wysokiej stawki akcyzy? Ja też nie. W moim odczuciu e-papierosy wraz z wejściem akcyzy w życiu się skończą.


Jeżeli spodobał Ci się ten tekst, nie zapomnij kliknąć “🖤”.

Social Media: Facebook / Twitter / Instagram / Blog

Like what you read? Give Wojtek Wernicki a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.