Workoutdaily.cz
Published in

Workoutdaily.cz

Fusions #2: 9 zásad, které urychlí váš progress ve sportu i v životě (část 2.)

V prvním díle jsme načali, jak významně je ve skutečnosti propojený svět duševní a fyzické aktivity, vyznávající velmi podobnou filosofii, a jak se zlepšení ve sportu ovlivňuje s pracovním výkonem. Je možné, aby vás sport naučil více než samotná kariéra? Co za tím stojí?

Připoutání k výsledku

Jednou z nejvíce toxických věcí pro pokrok je přílišná fixace na výsledek. Jak jsem zmínil v kapitole “Choose your struggle”, je potřeba hlavně začít. Cíl je něco v místě zvaném budoucnost, které sice musí existovat, pokud tvoříme něco materiálního, ale finální forma je vždy extrémně zkreslená oproti původním představám. Po splnění cíle navíc máme tendenci danou oblast opustit, jelikož v ní již není něco, co nás zajímá/chceme získat. Zkuste neřešit výsledek, připoutání k němu odvádí pozornost od toho hlavního.

Výsledek všeho, co se nám v budoucnu povede, či stane, ovlivňujeme tím, co děláme v jeden okamžik.

Cíl není postavit nový produkt, ale práce na jeho části každý den, od menších celků k těm větším. Je tak plněn každý den. A posouvá vás krok po kroku někam mnohem dále.

Najdi svá slabá místa

Ať je to trénink nebo práce, uvědomte si své slabé stránky. Pracujte na nich víc, než na těch silných. Vždy to bylo něco, co mi ve výsledku dalo ten největší posun. Vaše slabé stránky nebudou nejspíš nikdy perfektní, ale to je zcela v pořádku.

Není umění vítězit v něčem, co nám jde snadno, ale v tom, co nám nejde vůbec, co jsme si museli vydřít.

Kouzelné je, že tím posouváme i limity svých silných faktorů.

Oddálení uspokojení

Pokud bych měl vybrat jednu věc, za kterou vidím většinu svého progressu v pracovním životě, i rovině fyzického výkonu, je to jedna jediná psychologická technika.

Čím déle uspokojení odkládáme, o to víc pro něj pracujeme a o to víc bude ve finále intenzivnější.

Tak na tom pracujte.

--

--

Pokusy a omyly objevuji, jak je život formován propojením fyzického a duševního výkonu.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store