Workoutdaily.cz
Published in

Workoutdaily.cz

Essentials~4: V čem je lowcarb dieta nebezpečná a proč se cpát tukem

V čem je problém lowcarb diety a proč to není vysněný dar z nebes? Co za tím stojí a v čem je to nebezpečné? A jak můžu zkonzumovat stovky kalorií tuku a přitom nepřibrat?

  1. Kalorický deficit po chybějících sacharidech je nutné doplnit tukem.
  2. Dobrými zdroji tuků jsou zejména ořechy, avokádo, nebo sýry.
  3. Konzumace tuků při omezení cukrů vede ke spalování tuků.
  4. Jíst zejména rostliny, zvířata a výrobky z nich (sýry).
  5. Příjem tuků může tvořit až polovinu kalorického příjmu.
  6. Vyvážená strava má za efekt lepší regeneraci a náladu.

--

--

Pokusy a omyly objevuji, jak je život formován propojením fyzického a duševního výkonu.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store