Workoutdaily.cz
Published in

Workoutdaily.cz

Jak může méně cvičení přinést lepší celkové výsledky, část 2.

Příliš časté a stereotypní nasazení vás pouze unaví a cvičení až znechutí. Jak na to jít chytře a cvičit méně s těmi nejlepšími výsledky?

  1. Nakombinujte si tréninky se závažím, intervalové, nebo tréninky dynamiky. Stereotyp vás neposouvá.
  2. Pokud jste skutečně fyzicky unavení, raději si odpočiňte. Cvičení může napáchat více škody.
  3. Trénujte tvrdě do vyčerpání pouze 2–3x do týdne.
  4. Zkuste si jednou týdně zasprintovat, nebo běžet krátký úsek v intervalech maximálního úsilí a výklusu. Je to úžasný impulz pro tělo.
  5. Zbytek času se často hýbejte pomalu, choďte pěšky, nejezděte výtahem, hledejte příležitosti.
  6. Naučte se odpočívat, v netréninkové dny se protahujte, či si dejte saunu.
  7. Tělo se staví a vyvíjí během odpočinku a spánku, ne tréninku.
  8. Stagnaci lze překonat novým obzorem — partnerem na cvičení, či zkušeným trenérem.

--

--

Pokusy a omyly objevuji, jak je život formován propojením fyzického a duševního výkonu.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store