Workoutdaily.cz
Published in

Workoutdaily.cz

Jeden z nejlepších tréninků pro tělo i mysl — surfování

Spousta zkušeností je nečekaných a o to větší zábava je jít do nich po hlavě. Když mi přišlo neplánované pozvání na týdenní surf kemp v Portugalsku, řekl jsem si, proč by vlastně ne. A jak se říká, už nikdy nebude můj život jako dříve.

“Oceán je vážně ledový a bez neoprenu byste tam nejspíš ani nevlezli.”

“Všichni jsou zde v neskutečné formě.”

“Když tohle děláte celé léto, není pro vaši životní formu třeba cokoliv dalšího.”

--

--

Pokusy a omyly objevuji, jak je život formován propojením fyzického a duševního výkonu.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store