Workoutdaily.cz
Published in

Workoutdaily.cz

Látky ovlivňující vaši náladu a výkon — do deprese a zase zpátky

Náladu a psychické rozpoložení neurčuje náhodné hození kostkou, ale jsou důsledkem mnoha vzájemně propojených faktorů. Strava, vitamíny, minerály, esenciální látky, pohyb. Co když si dobrou náladu a pozitivní přístup můžeme vypěstovat jen tím, co do sebe dáváme? A jak naopak prohloubí depresi vynechávání důležitých látek? Jak s tím souvisí slabá motivace a vůle? Podrobil jsme každou látku, kterou užívám, několikaměsíčnímu testování, abych sám pocítil její pozitivní či negativní dopad.

“Rozhodl jsem se ohlédnout a každý ze suplementů, které až na výjimky užívám dlouhou dobu, jsem vysadil na minimálně několik týdnů, až měsíců.”

Chtěl jsem na vlastní kůži pocítit, jaké je to mít abstinenční problémy, kdy se podíl látek v těle snižuje, i problém s velkým nedostatkem. Většinu suplementů totiž užívám roky. Je dobré připomenout, že jsem se během tohoto období stravoval velmi kvalitně, přímo ve stravě jsem tedy držel vysoký standard. Pokud by tomu tak nebylo, efekt popsaný dále v článku by byl ještě silnější.

“Je to jako nenápadná nemoc — každý den se cítím hůř a hůř.”

Chvilky dobré nálady jsou každý den kratší, dopady stresu hlubší. Celková vůle a motivace postupně mizivá, myšlenky se točí na negativní kraviny. Pomáhá, že se stresem umím pracovat, nedovedl bych si představit své rozpoložení, kdybych neměl určitou odolnost. Během zhruba měsíce a půl se dostanu někam, co jsem sám pro sebe nazval “temným místem”. Náročné pracovní úkoly jsou bez výjimky vykonávané v tlaku a stresu, nával několika věcí naráz je těžce zvladatelný. Zkrátka zmizela pohoda a nějaké uvolnění, které paradoxně přinesla jen občasná sklenička. Nebo lahev. Dvě. Což problém další den udělá ještě hlubším. Slušně řečeno, pěkná spirála do prdele.

“Zvyknete si, že vidíte věci negativně, protože přece jsou negativní.”

O to víc silné je zjištění, že cesta ven (pokud vůbec chcete) z podobných pocitů nevede skrze nějaké lekce pozitivního myšlení, woodoo sluníčkářské praktiky a obskurní práce s myslí (tím neříkám, že s myslí se nemá pracovat!), ale skrze naprosto jednoduchou věc — musíte být zdraví. Zdravé tělo má všeho dostatek, dobře regeneruje, nevysílá stresové podněty, má hormonální rovnováhu. Citát Buddhy se zde ještě určitě neobjevil, ale tento zrovna krásně sedí: “Pokud je naše tělo i duše v pořádku, vše ostatní je také v pořádku.” Pokud jsme zdraví, začneme okolí i problémy vnímat jinak.

“Cesta ven vede skrze naprosto jednoduchou věc — musíte být zdraví.”

Byla to perfektní zkušenost. Křivka nahoru, dolů a zase nahoru mi pomohla uvědomit si, co mě nejvíce stresuje a učinit i některá dlouho odkládaná rozhodnutí. Pojďme se teď podívat na konkrétní látky, jejich účinky, jak často ovlivňují jedna druhou a také na to, jak jsem se dostal zase zpátky na vrchol.

--

--

Pokusy a omyly objevuji, jak je život formován propojením fyzického a duševního výkonu.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store