Workoutdaily.cz
Published in

Workoutdaily.cz

Moje tajná zbraň a zázrak ve formě Yerba Maté

Je jako podivná věc až s kouzelnými vlastnostmi z teleshoppingu, slibuje energii, soustředění, drive a doslova změnu vašeho života. Co když na tom ale něco je? Proč bylo Maté nazýváno nápojem bohů a proč se těším na každé ráno, kdy si jej znovu vychutnám?

  1. Zlepšuje myšlení, soustředění a celkovou energii, ideální pro náročnou práci.
  2. Je až opojné, výrazně zlepšuje náladu.
  3. Obsahuje desítky zdraví prospěšných látek, které mi umožňují mít velmi silnou imunitu.
  4. Pomáhá spalovat tuk.
  5. Urychluje regeneraci.
  6. Nejsilnější efekt má ráno nalačno.
  7. Ideální je směs pouze z lístků cesmíny paraguayské.

--

--

Pokusy a omyly objevuji, jak je život formován propojením fyzického a duševního výkonu.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store