Workoutdaily.cz
Published in

Workoutdaily.cz

Na co si dát pozor u Intermittent Fastingu (přerušovaného půstu), část 1.

První druh stravování, který se ke mně dostal, byl klasický high-frequency — vysokofrekvenční fitness jídelníček. O něm slyšel skoro každý kdo začínal cvičit, tedy jíst co 2 hodiny, ideálně kuře a rýži, protože oheň v peci nesmí vyhasnout. Ráno po spánku do sebe co nejrychleji nacpat snídani a ideálně vysokosacharidovou, protože se vám jinak rozpadnou svaly po nočním hladovění. Dobrá blbost.

--

--

Pokusy a omyly objevuji, jak je život formován propojením fyzického a duševního výkonu.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store