Workoutdaily.cz
Published in

Workoutdaily.cz

Nebuďte otrokem svého životního stylu a žijte trochu — pravidlo 80:20

Nejčastější témata předsevzetí jsou změny zdraví a životního stylu. Během 3 týdnů je ale po všem. Jak je možné něco nového adaptovat a jak vám pravidlo 80:20 může změnit život?

  1. Nedávejte si cíle typu “za měsíc”, vaše rozhodnutí musí být dlouhodobé, v řádu let, proto musí být udržitelné.
  2. Nárazové diety a výzvy nikam nevedou, spíš si ublížíte, a viz bod 2.
  3. Tělo funguje jako roztlačené auto, je dřina to provést, ale udržovat v chodu je mnohem snažší. Některá auta jsou ale pěkně těžká.
  4. Žádné zázračné potraviny, detoxy a jiné externí věci. Jen strava, hlava a vytrvalost. Pouze delší časový úsek ukáže výsledek.
  5. Nehledejte zkratky.
  6. Dodržujte po 80 % času váš plán na 100 %. Zbylých 20 % můžeme hřešit, dát si sladké, víno, trochu si užít.
  7. 80 % času dodržování pravidel vás stále dovede k výsledkům.
  8. Čím déle vydržíte, tím méně budete oněch 20 % potřebovat.

--

--

Pokusy a omyly objevuji, jak je život formován propojením fyzického a duševního výkonu.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store