A korábban csak a filmiparban használt, ma már üzleti célú design módszer végre jótékony célt szolgál

UX reggeli — 2019. november 7.

Works.
Works.
Nov 18, 2019 · 3 min read

A november 7-i UX reggelin eltávolodva a hard-core üzleti szférától a Habitat for Humanity non-profit szervezet magyarországi terveihez nyújtottunk a résztvevőkkel közösen szakmai támogatást:

storyboardokat rajzoltunk.

A Habitat for Humanity azért tevékenykedik, hogy lakhatási segítséget nyújtson rászoruló családoknak. Nagyszabású, izgalmas tervük, hogy az Észak-Amerikában, ​Észak-Írország és Lengyelország már működő ReStore koncepciót itthon is meghonosítsák.

A ReStore egy olyan közösségi adományáruház lesz, amely használt, illetve a kereskedelemből kivont lakberendezési tárgyakat és építési anyagokat adományként befogad, majd értékesít. A ReStore koncepció lényege, hogy társadalmi vállalkozásént az üzlet profitját a szervezet küldetésére fordítja. Mindemellett felhasználóbarát kényelmi funkcióval is rendelkezik: a ReStore a felajánlott és elfogadott adományt összegyűjti, és ingyen elszállítja.

A ReStore sikeréhez hozzájárul, hogy az aktív közösségteremtésen kívül szem előtt tartja a társadalom, az adományozók és vevők szemléletformálását, magánszemélyek mellett főleg vállalati partnerek támogatásával jön létre.

A működő koncepció eddig nem látott részeire világított rá a storyboard módszer

A sikeres, ügyfélcentrikus szolgáltatók hasznos támogató eszközét használva a csapatos közös munka során először szöveggel kiegészített user journey-k készültek onnantól kezdve, hogy felmerül az igény a bútor eladására / elajándékozására, odáig, hogy a ReStore-ba kerül az adomány.

A storyboard módszer biztosítja, hogy akik nem vesznek részt a projektben is könnyedén átfogó képet kapjanak a témáról; valamint segít mindenkinek egy lapra kerülni. Segít abban is, hogy a termék fejlesztőjeként ne vesszünk el mindig a részletekben és átfogó képet kapjunk arról, hogy milyen szolgáltatást nyújtunk.

Az eredmény megosztásakor, az egyes storyboardok bemutatásakor többek között olyan értékes insighttal és ötlettel gazdagodott a Habitat for Humanity csapata mint:

· adományozói szemszögből nézve fölmerült a bizalmi kérdés, visszacsatolások, további bevonódás kérdése

· egyéni adományozói szemléletformálás, érzékenyítés érhető el egy konyhabútor cseréjéhez kapcsolódó puszta megoldást kereső igényből — „mit kezdjek a régivel?”

· nagyvállalati fenntarthatósági célkitűzések eléréséhez tud hozzásegíteni a ReStore koncepció

· teherautóba invesztálás helyett hatékony lehet fuvarozó vállalattal partnerséget kezdeményezni

Nagy öröm volt együtt dolgozni, értéket teremteni és mindezt egy jótékony szervezet céljára fordítani. Köszönjük, hogy a ráfordított energiával, erőbedobással együtt támogathattuk a szervezet küldetését!

Works.

Élményszerű digitális felületek kialakításában segítjük ügyfeleinket

Works.

Written by

Works.

We love design that Works.

Works.

Works.

Élményszerű digitális felületek kialakításában segítjük ügyfeleinket

More From Medium

More on UX from Works.

More on UX from Works.

Két kutató beszélget

Works.
Feb 24 · 6 min read

3

More on UX from Works.

Works.
Feb 4 · 3 min read

1

More on Ux Reggeli from Works.

More on Ux Reggeli from Works.

Hogyan térül meg a design egy szervezetben?

Works.
Dec 19, 2019 · 4 min read
Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade