Den bedste email app til iPhone

Dispatch (iPhone) — 39 kr.

En mail app skal kunne gøre to ting nemmere for mig:

  1. Nemmere at læse og overskue mine mails
  2. Gøre det hurtigere at svare på min mails

Mere skal en mail app ikke gøre for mig. Jeg har prøvet mange, men ingen fungere så godt som Dispatch. Designet er simpelt og holdt i hvid og sort som primære farver. Det giver nem og god læsning af emails.


Dispatch er “action-based”, hvilket vil sige du hurtigt kan lave en email om til pdf, en todo i Todoist, hurtig unsubscribe mm. Det var smart før IOS8, men da vi fået større mulighed for at sende emails videre til andre apps, er det ikke en feature jeg har brugt særlig meget.


Swipe navigation og Snippets

For mig er det “swipe navigation” og “snippets” der gør den helt store forskel. Swipe styringen gør, at jeg med få swipes kan svare på en mail. Jeg behøver ikke trykke på en lille send knap i toppen af skærmen, men kan derimod bruge hele højre side til at sende. Det gør det utroligt hurtigt og nemt at svare på mails.

Snippets giver mig prædefineret tekststykker lige ved hånden. Tekststykker jeg selv kan definere med f.eks. emailadresser, adresser, hjemmesider, ofte beskrevet svar etc. Derudover er alle svar mails allerede udfyldt med et “Hej Navn” til navnet på afsender, så jeg kan begynder at svare med det samme. Lille ting, men den hjælper til at give et godt flow. Jo færre ord jeg behøver skrive på min iPhone jo bedre. Snippets er en stor hjælp til dette.


Det gratis alternativ

Et godt gratis alternativ er Mailbox. Den mangler snippet, bedre swipe navigation og mulighed for flere typer mailkontoer (imap, exchange etc.), men er eller super. Mailbox findes også som beta til Mac, som jeg bliver gladere og gladere for.

Like what you read? Give Mathias Elmose a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.