Biografien av David Beasley

Foto: WFP/Rein Skullerud

Som eksekutivdirektør for FNs World Food Programme fortsetter David Beasley sin innsats for å bygge bro mellom politiske, religiøse og etniske grenser for å fremme økonomisk utvikling og utdannelse. Hos WFP benytter David Beasley fire tiår med lederskaps- og kommunikasjonserfaring til å mobilisere ytterligere økonomisk støtte og offentlig oppmerksomhet rettet mot den globale kampen mot sult.

Kampen er viktigere nå enn noensinne. Antallet av mennesker som sulter stiger på grunn av vedvarende konflikter og effektene av klimaforandringer. Under David Beasleys lederskap har WFP forhindret hungersnød i fire land i 2017. David Beasley retter også større fokus og oppmerksomhet på WFPs arbeid utover akutt matvareassistanse, og setter dermed fokus på hvordan langsiktig utvikling kan bringe fred og stabilitet til urolige regioner.

Før David Beasley kom til WFP i april 2017, arbeidet han gjennom et tiår med høyprofilerte verdensledere og feltarbeidere i mer enn 100 land hvor han ledet prosjekter rettet mot å fremme fred, forsoning og økonomisk fremgang. Han reiste til så mange som 30 land i året hvor han organiserte, ledet og deltok i konferanser og operasjoner i blant annet Kosovo, Sør-Sudan, Sudan, Tunisia og Jemen. Hans arbeid har gitt ham muligheten til å danne nære relasjoner med ledere rundt om i verden.

Som guvernør i den amerikanske delstaten Sør-Carolina fra 1995 til 1999 ledet David Beasley delstaten gjennom år preget av økonomiske omstillinger, og bidro til å omforme delstatens økonomi til et sunt, mangfoldig og robust marked. Innsatsen førte til en de laveste arbeidsledighetsratene i landet, parallelt med en kraftig vekst i privatsektorinvesteringer. David Beasley var den første guvernøren i Sør-Carolina som kjempet for å fjerne konføderasjonsflagget fra delstatens kongressbygning, hvilket sikret han hedersprisen John. F Kennedy Profile in Courage Award.

David Beasley mottok sin bachelorgrad fra Clemson University og en doktorgrad i rettsvitenskap fra University of South Carolina. Han har undervist ved Kennedy School of Government på Harvard University. Han ble valgt til det offentlige embete første gang som medlem av Representantenes hus i Sør-Carolina som 21-åring. Han er gift med Mary Wood Payne og er far til fire barn.

Opprinnelig utgitt i oktober 2018

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store