12 asiaa, joita et tiennyt World Food Programmesta

Tämän vuoden Nobelin rauhanpalkinnon vastaanottaja valokuvien välityksellä

Mosambik: Koulutyttöjä Beirassa kotiin vietävien ruoka-annosten kanssa ennen koulujen sulkeutumista huhtikuussa. Valokuva: Karel Prinsloo/Arete/UN Mozambique

Paul Anthem, Simona Beltrami ja Mert Er

YK:n sisarjärjestöjen, muiden kumppanien ja lahjoittajien kanssa työskentelevä maailman suurin humanitaarinen järjestö vastaanottaa Nobelin rauhanpalkinnon. Tässä muutama asia, joka kannattaa tietää tästä järjestöstä:

1.

WFP on maailman suurin humanitaarinen järjestö, joka avustaa 100 miljoonaa ihmistä 88 maassa.

Haiti: Hallintoasiantuntija Chiara Camassa WFP:n Port-au-Princen varastolla. Valokuva: WFP/Antoine Vallas

2.

Vuoden jokaisena päivänä 5 600 rekkaamme, 30 laivaamme ja 100 lentokonettamme toimittavat ruokaa ja muuta avustusta maailman kaukaisimpiin ja haastavimpiin paikkoihin.

Kongon demokraattinen tasavalta: WFP tarjoaa tärkeitä lentokuljetuksia ja muuta logistista tukea humanitaariselle yhteisölle. Valokuva: WFP/Jean Pierre Kitungwa
Kongon demokraattinen tasavalta: WFP hoitaa Yhdistyneiden kansakuntien humanitaarisen avun lentopalveluita. Valokuva: WFP/John Wessels

3.

WFP on etulinjassa vastaamassa hätätilanteisiin, jotka ovat aiheutuneet konflikteista, ilmastoshokeista, pandemioista tai muista katastrofeista. Torjumme meneillään olevia hätätilanteita yhteensä 20 alueella, ja suurin osa näistä hätätilanteista on saanut alkunsa konflikteista.

Bangladesh: Ennen tulvien iskemistä jaetut käteisavustukset antavat perheille mahdollisuuden valmistautua. Photo: WFP/Sayed Asif Mahmud

4.

Tarjoamme kouluruokaa 17,3 miljoonalle lapselle parantaaksemme sekä lasten ravitsemusta että heidän pääsyään mahdollisesti elämää mullistavan koulutuksen piiriin. Olemme rakentaneet kansallisten hallitusten kapasiteettia vuodesta 1990 saakka ja tänä aikana yli 40 valtiota on ottanut haltuunsa maansa kouluruokaohjelman.

Kirgisia: Ilmaiset annokset kannustavat vanhempia pitämään huolen siitä, että lapset menevät kouluun. Kuvan koulu sijaitsee Dyikan kylässä. Valokuva: WFP/Daniil Usmanov

5.

WFP:n vastaanottamat lahjoitukset ovat lisääntyneet viime vuosien aikana ja vuonna 2019 saimme tukea ennätykselliset 6,7 miljardia euroa. Tästä huolimatta, meillä on yhä 3,8 miljardin euron rahoitusvaje. Tarvitsemme taloudellista lisätukea enemmän kuin koskaan, sillä kasvavien tarpeiden lisäksi myös pitkittyneiden konfliktien, ilmastoon liittyvien katastrofien ja koronaviruspandemian keskellä elävien ihmisten avustamisen kustannukset ovat nousseet.

Kongon kansantasavalta: Nainen odottaa vuoroaan ostaakseen elintarvikkeita WFP:n kaupunkiväestölle suunnatuilla käteissiirroilla Brazzavillessä. Valokuva: WFP/Alice Rahmoun

6.

WFP luo yhteyksiä pienviljelijöiden ja markkinoiden välille yli 40 maassa. Vuonna 2019 ostimme 31,5 miljoonan euron edestä ruokaa pienviljelijöiltä, jotka tuottavat suurimman osan maailman ruuasta.

Laos: Akha-yhteisön jäseniä WFP:n ruuanjakelupisteellä Luang Namthan alueella. Valokuva: WFP/Vilakhone Sipaseuth

7.

Vuonna 2019 WFP:n Food Assistance for Assets -aloite kehitti maankäyttöä 127 000 hehtaarin alueella ja istutti metsää 7 000 hehtaarin alueelle. Toimien tarkoituksena on parantaa ihmisten pitkän aikavälin ruokaturvaa ja kestokykyä ilmastonmuutosta vastaan.

Ensimmäinen WFP:n tarvike-erä saapui perille Wuhaniin 13. maaliskuuta. Toimitus sisälsi 50 mekaanista hengityslaitetta. Valokuva: Yingshi Zhang

8.

WFP toimitti 4,2 miljoonaa tonnia ruokaa vuonna 2019. Ruuan paino vastaa 840 000 Aasiannorsun painoa.

Nigeria: WFP:n työntekijä Elizabeth Adejoh työskentelee Lagosin Makokossa, maailman suurimmassa kelluvassa slummissa. Valokuva: WFP/Damilola Onafuwa

9.

Yli kolme neljäsosaa ostamastamme ruuasta tulee kehittyvistä maista. Tämä säästää sekä aikaa että kuljetuskustannuksia ja auttaa ylläpitämään ja kasvattamaan paikallisia talouksia.

Syyria: Äitejä WFP:n avustuspisteellä Deir Ez-Zorin kaupungissa odottamassa ruokapakettiensa noutamista. Valokuva: WFP/Jessica Lawson

10.

WFP on humanitaarisen yhteisön suurin käteisavustusten tarjoaja. Vuonna 2019 käteisavustuksia tarjottiin 1,8 miljardin euron edestä yhteensä 64 maassa. Käteisavustukset kasvattavat kuluttajien valinnanvapautta ja vahvistavat paikallisia markkinoita.

Kolumbia: WFP ja World Vision tarjoavat 5 000 ruokakoria kolumbialaisille ja siirtolaisille Soachan kaupungissa, lähellä Bogotáa. Valokuva: WFP/Mathias Roed

11.

WFP auttaa 15 maata ennustamaan sään ääri-ilmiöitä ja ennaltaehkäisevien toimien aloittamisessa, jo ennen kuin katastrofit ovat iskeneet haavoittuvaisiin perheisiin. Tulvia, kuivia kausia ja myrskyjä edeltävät käteissiirrot antavat uhan alla oleville ihmisille mahdollisuuden evakuoida omaisuutensa ja karjansa, vahvistaa taloja ja ostaa ruokaa, siemeniä ja hätäaputarvikkeita, jotta he ovat paremmin valmistautuneita mahdollisen ruokakriisin iskiessä.

Jemen: 4-vuotias Omar istuu WFP:n jauhosäkkien päällä Khawlanin kaupungissa. Valokuva: WFP/Mohammed Awadh

12.

Yli 50 % WFP:n avustamista ihmisistä on naisia ja tyttöjä. Vuonna 2019 R4 Rural Resilience -aloitteen osallistujista 60 % oli naisia. Aloitteen tuloksena 56 102 naista yli 7 maassa pystyi hallitsemaan ilmastoriskejään paremmin vakuutusten avulla, jotka suojaavat heidän elinkeinojaan monilta eri riskeiltä.

Zimbabwe: Viljelijänä työskentelevä Rebecca otti vastaan WFP:n avustusta hänen maissisatonsa epäonnistuttua aikaisemmin tänä vuonna. Valokuva: WFP/Claire Nevill

LAHJOITA auttaaksesi WFP:tä pelastamaan ihmishenkiä ja muuttamaan elämiä

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
YK:n World Food Programme

YK:n World Food Programme

YK:n World Food Programme (WFP) on maailman suurin humanitaarisen avun järjestö, jonka työn tavoitteena on saavuttaa maailma ilman nälkää.