David M. Beasly, verkställande direktör för FN:s World Food Programme

Biografi

Foto: WFP/Rein Skullerud

Som verkställande direktör av FN:s World Food Programme (WFP) har David Beasley fortsatt sitt livsverk av att brygga politiska, religiösa och etniska hinder för att främja ekonomisk utveckling och utbildning. På WFP använder David Beasley fyra decennier av erfarenhet inom ledarskap och kommunikation för att mobilisera finansiellt stöd för, och politisk medvetenhet om, den globala kampen emot hunger.

Kampen är mer kritisk nu än någonsin tidigare. Hungern i världen stiger på grund av konflikter och effekterna från klimatförändringar. Under David Beasleys ledarskap har WFP avvärjt svält i fyra länder under 2017. David Beasley lägger även allt större fokus på WFP:s arbete bortanför nödhjälp och understryker att långsiktig utveckling kan skapa fred och stabilitet i utsatta regioner.

Innan David Beasley började arbeta för WFP 2017 hade han i ett decennium arbetat med högt uppsatta ledare och programchefer i mer än 100 länder. Han ledde projekt som designades för att bygga fred, försoning och ekonomisk utveckling. Han reste till över 30 länder per år där han organiserade, ledde och deltog i konferenser och uppdrag, bland annat i Kosovo, Sydsudan, Sudan, Tunisien och Jemen. Hans arbete har gjort att han utvecklat djupa relationer med ledare runtom i världen.

Som guvernör i staten South Carolina i USA från 1995–1999 ledde David Beasley staten genom en ekonomisk förändring för att skapa en välfungerande, diversifierad och robust marknad. Arbetet ledde till att staten var en av de med lägst arbetslöshet i landet och till en dramatisk ökning av investeringar i den privata sektorn. David Beasley var den första guvernören i South Carolina som drev en kampanj för att ta bort Amerikas konfedererade staters flagga från statens Kapitolium. Det gav honom John F. Kennedy Profiles pris förmod.

David Beasley har studerat vid Clemson University och har en juristexamen från University of South Carolina. Han har också undervisat på Harvard University Kennedy School of Government. Han var vald till sitt första offentliga ämbete när han var 21 år som medlem av South Carolinas parlament. Han är gift med Mary Wood Payne (tidigare namn) och är far till fyra barn.

Inblick i FN:s World Food Programme

Artiklar om FN:s World Food Programme

FN:s World Food Programme

Written by

FN:s World Food Programme (WFP) är världens största humanitära organisation som arbetar för att bekämpa hunger.

Inblick i FN:s World Food Programme

Artiklar om FN:s World Food Programme