Brutaliserad, i exil, men oförstörd

Om att nå de som drivits ut av Boko Harams våld

Foto: WFP/Andre Vornic

I de områden som har drabbats av Boko Harams våld i Nigeria, finns det uppskattningsvis 4,4 miljoner människor som lider av hunger. Av dessa är nästan 2 miljoner i akut behov av livsmedelsassistans. Här berättar Andre Vornic, från FN:s livsmedelsprogram (WFP) om sitt besök i nordöstra Nigeria och om hur organisationen har stöttat över en miljon människor.

Boko Harams framfart i nordöstra Nigeria har kostat ca 20,000 människor livet. En motoffensiv av den Nigerianska armén och de många kontrollplatser som de satt ut har gjort att gruppen försvagats. Men Boko Haram vet hur de ska komma tillbaks, i omgrupperingar eller i sovande celler. Flera år efter sitt första dåd kastar Boko Haram fortfarande en stor skugga över regionen.

Under 2013, i byn Benisheikh som ligger i staten Borno dödade Boko Haram över 160 personer. En sådan massaker har inte skett på länge — men detta kan vi inte veta med säkerhet, då delar av regionen fortfarande är ogenomtränglig.

Foto: WFP/Andre Vornic

Om man bortser från massdödandet så är fortfarande självmordsbombningar en överhängande risk. I slutet av januari, i Bornos huvudstad, Maiduguri, sprängde en flicka sig själv i luften. På en hennes rygg fanns det ett barn — en strategi för att undkomma kontroller och kroppsvisitering.

Massdödande är ena halvan av Boko Harams avtryck i regionen. Den andra halvan är den stora interna flykten. Bara i Nigeria har två miljoner människor tvingats fly. Flera av de har flytt över gränserna till Kamerun och Tchad. Flyktingarna har funnit tillflykt i flyktingläger eller hos mottagande lokalsamhällen. Hungern förföljer det här landet. Runt 4,5 miljoner får inte i sig tillräckligt med näring. Många av dem är på gränsen till svält.

Foto: WFP/Andre Vornic

WFP tillsammans med sina samarbetspartners ser till att en stor del av de som tvingats fly får den mat de behöver — en miljon var det senast man gjorde en uppskattning. Målet är att kunna dubbla antalet under de nästkommande månaderna. Baga Roads lager i Maiduguri är central för hela räddningsarbetet. Lastbilar hyrda av lokala transportföretag kör in och ut från det stora lagerområdet, där de lastar av och på och ompacketerar säckar och pallar med mat och näringstillskott.

Foto: WFP/Andre Vornic

Det stora dammiga området som Bakasilägret utgör i Maiduguri är hem åt 30,000 människor. Trycket på lägret har minskat då armén har lyckats stävja Boko Harams framfart. Allt färre människor kommer till lägret men det är också ingen som lämnar. Fortfarande är de nya befriade delarna av Nigera för farliga att komma tillbaks till — såsom de en gång såg ut.

Foto: WFP/Andre Vornic

WFP:s lokala samarbetsorganisation, The International Medical Corps, distribuerar Plumpy’Sup, en jordnötsbaserad kräm speciellt framtagen för motverkning av undernäring hos barn under fem års ålder. Det finns många av de här. Lägret där de bor är det enda de har upplevt. Deras mammor av vilka flera tvingades fly för två år sedan har fortfarande inte kunnat återvända. Kvinnorna är så många fler än männen då de sannolikt mördades direkt på plats.

Foto: WFP/Andre Vornic

Ajazara och hennes son har varit i Bakasi i sex månader. Detta är dock inte deras första stopp. Tillsammans har de tillbringat två år och sju månader som internflyktingar. När Boko Haram först dök upp i deras område tvingades kvinnorna att stanna i hemmet — de fick inte ens gå ut och hämta vatten eller mat. Till slut dödade Boko Haram nästa alla i byn — 15 av dem tillhörde Ajazaras familj. Hon och hennes son — på bilden tillsammans med Plumpy’Sup — lyckades fly.

Foto: WFP/Andre Vornic

Efter att förlorat både försörjning och mänsklig värdighet kräver de utsatta mer än bara överlevnad — möjligheten att få ett självständigt liv tillbaks. Tillsammans med distribution av matpaket och näringstillskott använder WFP i allt högre grad kontantbaserad livsmedelsassistans. Pengar gör att människor själva kan göra sina val av inköp — samtidigt som det gagnar den lokala produktionen. Summan som mottags är lite under 440 kronor. Det kommer inte hjälpa mottagaren att få tillbaks sitt liv. Men det kommer säkra personens överlevnad.

Foto: WFP/Andre Vornic
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.