Det är helt enkelt en tragedi

Torben Due är FN:s livsmedelsprograms (WFP) landsdirektör i Sana’a, Jemen, där allt fler människor drivs in i hunger. I denna intervju pratar Torben Due om utmaningarna i att möta de humanitära behoven i ett land där inbördeskriget har drivit människor på massflykt, skapat en utbredd fattigdom och lett till sinande resurser.

Foto: WFP/Abeer Etefa

Hur är den humanitära situationen i Jemen just nu?

Jemen befinner sig i en mycket tragisk och dramatisk situation. Många människor i Jemen lider av hunger. Faktum är att halva landets befolkning är i ett tillstånd av kristiskt låga nivåer av livsmedelssäkerhet. Man uppskattar att 7 miljoner människor har mycket osäker tillgång till mat och är i akut behov av livsmedelsassistans. Mödrar som inte ens har tillräckligt med mat för att själva kunna äta, ser sina barn förtvina och förlora mer i vikt för var dag som går.

Vad gör WFP i Jemen?

WFP förser humanitär assistans till nästintill sju miljoner människor över hela landet, genom livsmedelsdistributioner och matkuponger. Under de senaste månaderna har WFP tvingats att dela upp ransonerna i mindre kvantiteter, då behoven ökar samtidigt som resurserna minskar. Genom humanitär livsmedelsassistans har WFP kunnat stabilisera situationen, men fler och fler jemeniter drivs in i hungern.

Vilka utmaningar möter WFP i Jemen?

Konflikten gör många delar av Jemen otillgängligt. Den utbredda förstörelsen har lett till en dramatisk reducering av hamnens kapacitet. Fartygen kan inte förtöja och flera broar och vägar har förstörts. Den låga kapaciteten för att lasta av förnödenheterna och transportera maten till resten av landet har skapat massiva flaskhalsar. Dessutom är det en stor brist på drivbränsle.

En annan stor utmaning är den bristande finansieringen. WFP behöver över 459 miljoner US dollar för att kunna förse livräddande livsmedelsassistans fram till april 2017. Denna kritiska situation har gjort WFP i Jemen tvungna att ta ut ett internt lån för att kunna täcka de mest akuta luckorna. På detta sätt kan WFP fortsätta de akuta livsmedelsdistributionerna. Däremot måste WFP snabbt mobilisera resurser för att kunna betala tillbaka lånet och trygga den fortsatta insatsen.

WFP är mycket tacksam för de givare som har bidragit eller lovat att bidra med stöd — däribland Danmark, Finland och Norge.

Foto: WFP/Abeer Etefa

Hur är situationen i Jemen i jämförelse med andra länder du har jobbat i?

Självklart skiljer sig varje land och varje situation från varandra. Vad som gör Jemen unikt är den låga allmänna kännedomen om krisen, internationellt sett. Det är en bortglömd konflikt med enorma konsekvenser. Nästan hälften av alla barn under fem år lider av växthämning, vilket är den näst högsta siffran i världen. Dessa barn kommer att leva med fysiska och kognitiva nedsättningar under resten av sina liv. Det är inte bara det att de inte kommer att kunna bli lika långa som barn i våran del av världen. Deras hjärna är skadad för alltid. De kommer aldrig kunna att återhämta sig. Det är helt enkelt en tragedi.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut på WFP i Jemen?

Jag spenderar större delen av min tid med att koordinera mellan FN-organen, regeringen och våra samarbetspartners. Det betyder att jag spenderar större delen av min tid på kontoret. Men detta är inte en vanlig kontorsmiljö. Vi är i ett inhägnat område, omringat av beväpnade vakter och förflyttar oss endast med pansarfordon. Möjligheterna till att förflytta sig är mycket begränsade — om du vill åka någonstans måste du ha planerat det dagar i förväg.

Vad är de största utmaningarna för dig som en humanitär hjälparbetare i Jemen?

Den största utmaningen är att nå de människor som behöver vår hjälp — det finns människor där ute som är i desperat behov av vår hjälp, men som vi vet att vi inte kan hjälpa. Det finns såklart även en psykologisk dimesion av att jobba i en konfliktzon — det påverkar dig på en helt personlig nivå. WFP:s landskontor är mycket mindre än i andra länder med insatser av samma storlek. Vi har endast 25 internationellt anställda. Sedan har vi vår lokalanställda personal som gör ett fantastiskt jobb under hög press, och farliga, nästintill omöjliga omständigheter.

Vilka har varit de bästa ögonblicken under din tid i Jemen?

Höjdpunkten är när du vid slutet av månden ser att vi har lyckats leverera mat till sju miljoner människor. Det är en enorm prestation. Utan WFP skulle människorna få lida än mer än vad de redan gör. WFP är en livlina för en stor del av befolkningen i Jemen och våra insatser har en varaktig positiv inverkan på deras liv.

Text: WFP/ Jonas Madsen Krogh
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.