Innovationer och ingenjörsvetenskap för att avskaffa hunger: Träffa Raul Saenz från WFP

Jonathan Eng
Inblick i FN:s World Food Programme
4 min readAug 16, 2017

--

Varje år hjälper FN:s livsmedelsprogram (WFP) närmre 80 miljoner människor i över 80 länder, så att de får tillgång till den mat och näring de behöver för att kunna leva deras liv till dess fulla potential. Dedikerad personal världen över, ser till att detta blir verklighet. Raul Saenz är en av dem. Han arbetar för att involvera innovationer och ingenjörsvetenskap för att nå de mest utsatta. Under två veckor i augusti är Raul en av WFP:s talanger som deltar i den globala innovationskonferensen UNLEASH.

Foto: WFP

- Att få chansen att i över 10 dagar arbeta med 1000 utav de mest begåvade personerna från min generation är ett perfekt utbildningstillfälle. Det är också en enorm inspiration för vårt fortsatta arbete mot en värld utan hunger, säger Raul Saenz när han beskriver sina förväntningar för UNLEASH.

UNLEASH är ett globalt innovationslabb, som för första gången samlar människor från hela världen i Danmark för att finna innovativa lösningar för de Globala Målen. Syftet är att utveckla de personliga inblickar som de 1000 deltagarna har till hundratals idéer för att bygga långtgående globala nätverk kring de Globala Målen. Estimeringar visar att det behövs 5–7 trillioner USD varje år för att nå målen — inte bara behövs mer pengar, innovativa lösningar är avgörande för att nå målen innan 2030.

- Jag är extremt imponerad över hur öppna WFP är för innovationer, prova nya idéer och gå den där extra biten för att förbättra våra resultat. Sen jag började på WFP har jag sett den enorma skillnad som vårt arbete gör. Inte bara i att stödja människor med livsmedelsassistans, utan också i långsiktiga utvecklingsprojekt, så som skolmåltider, bygga upp motståndskraft, och program inom näring. Jag drivs av WFP:s mål om att inte bara rädda liv genom omedelbar utdelning av livsmedel, utan också adressera orsakerna till hunger och otrygg livsmedelsförsörjning i världen, säger Raul Saenz.

2016 öppnade WFP:s kontor för innovationer — Innovations Acceleratorn i München. De försöker ta fram innovativa lösningar för att nå en värld utan hunger. De innovativa lösningarna är avgörande för detta.

UNLEASH har sökt deltagare från hela världen för att finna innovativa idéer och lösningar för en mer hållbar värld. Från WFP deltar fem unga talanger och en expert som har blivit utvalda för UNLEASH Lab 2017.

- I min roll som innovations koordinator försöker jag finna nya lösningar för att öka effektiviteten i våra program. Framförallt gällande skolmåltider. När de idéerna kristalliseras till reella aktiviteter, bygger jag lokala partnerskap med regeringen och privata företag för att tillsammans operationalisera de här programmen. Mitt främsta projekt drivs nu i samarbete med WFP:s Innovations Accelerator. Om det är framgångsrikt så är målet att det ska hjälpa de lokala skolmåltidsprogrammen att bli hållbara och självförsörjande genom hemodlad livsmedelsproduktion och försäljning av överflödig mat. Det skapar jobb på vägen till hållbarhet.

Foto: WFP

Alla de globala målen är sammanlänkade, vi behöver adressera alla problem på samma gång i partnerskap. Det här är något som Raul Saenz arbetar med varje dag när han försöker förespråka ett genus tänk i ingenjörsvetenskap.

- Ett av de stoltaste ögonblicken i mitt jobb är ifrån när jag ledde ett byggprojekt för vårt skolmåltidsprogram i Malawi. Jag noterade att det var ett stort antal kvinnliga arbetare, vilket är ganska ovanligt på byggen. Tillsammans med vår gender koordinator genomförde vi en undersökning och kom fram till att nästan alla var drivna till att jobba i våra projekt. Detta trots de många sociala och kulturella barriärer som finns. De arbetade för att överleva under de magra säsongerna eftersom det var de som tjänade familjens inkomst. Vi inspirerades av deras passion för att lära sig och att arbeta.

- I ett försök till att stötta dem organiserade vi en träning för de kvinnliga arbetarna i olika byggnadsämnen. Detta gjorde vi i partnerskap med det statliga ministeriet för byggutbildningar och certifiering. På den sista dagen av utbildningen anordnade vi en ceremoni där de fick sina certifikat. Det var tydligt hur utbildningen hade stärkt dem och fick dem att känna sig lika viktiga som alla andra, man eller kvinna. För de flesta av dem var det första diplomet eller erkännande som de fått. Jag kan minnas deras ansikten när vi delade ut certifikaten. I den stunden kände jag mig otroligt stolt att arbeta för en organisation som möjliggör och stöttar de här projekten som stärker kvinnorna och där samarbete mellan olika avdelningar uppmuntras och resulterar i effektfulla förändringar.

Foto: WFP

UNLEASH LAB 2017 startade den 12 augusti och slutar den 21 augusti. Vill du träffa WFP? Kom till FN tältet på sideventet Be the Change i Aarhus den 20–21 augusti.

--

--

Jonathan Eng
Inblick i FN:s World Food Programme