Jemen — Att fiska i förrädiska vatten

De flesta familjer kämpar varje dag i hungersdrabbade Hodeidah

Foto: WFP/ Reem Nada

Även i de bästa av situationer är det tufft att vara förälder. Men att vara förälder och samtidigt inte ha råd att ge mat till sina barn är hjärtekrossande.

Fadl och Aisha är två föräldrar från Jemen som genomgår detta scenario varje dag. De kämpar med att ge sina fem barn den mest grundläggande maten. På den varma sommareftermiddagen kan man se hur deras yngste ligger på de sandtäckta golven för att kyla ner sin överhettade kropp. Barnen har inte en enda leksak, för dem får huset bli lekplatsen. Föräldrarna visar tydligt sin kärlek till sina barn. För kärlek har de råd att ge i massor.

Denna unga familj förlorade sin enda inkomstkälla när striderna intensifierades vid hamnen i Hodeidah och längs Jemens kust. De lever nu nästan bara på bröd och ibland lite fisk om Fadl lyckas fånga någon. Vissa dagar är bättre, då har de även råd med ris och tomatsås.

Fadl, kan som de allra flesta fiskare i staden inte längre åka ut på djupt vatten. Tidigare kunde de vara borta i veckor med de stora båtarna. Men nu går det inte åka ut längre än några meter på grund av striderna. De försöker fånga ett par fiskar som de kan sälja för att få ihop lite pengar, ibland kan de även äta några själva.

Foto: WFP/ Reem Nada
’’Vårt enda hopp är havet. Jag kan inget annat, men vi kan inte arbeta här något mer. Vi måste stanna hemma’’, säger Fadl.

Överlever på nästan ingenting

Familjen utgör en del av de 7 miljoner människor, några av de mest sårbara i Jemen, som FN:s livsmedelsprogram (WFP) hjälper varje månad. En påse med mjöl är värd ungefär 100 kronor i Jemen, den genomsnittliga månadsinkomsten ligger någonstans mellan 300–400 kronor. Livsmedelspriserna har skjutit i höjden och inkomsterna har nu nästan helt försvunnit.

’’Barnen får äta det som finns. Det beror på hur mycket pengar vi har fått in. Om vi har fått vetekorn från livsmedelsassistansen måste vi gå till huset med malen för att göra mjöl. Ibland har vi inget annat än mjöl, då får vi göra assed (en jemenitisk gröt gjord på mjöl och vatten) med lite socker.

Fler än 17 miljoner människor är i behov av livsmedelsassistans i Jemen. WFP kan endast ge assistans till sju miljoner människor. Familjer med gravida eller ammande kvinnor samt barn i riskzonen för felnäring prioriteras.

Foto: WFP/ Reem Nada

Vad ska vi göra nu?

Familjen har ingen elektricitet i huset, de har ingen gas för matlagning — de har inte ens utrustning för att laga mat. Aisha har en temporär spis byggd av tegelstenar. Hon använder kartong, papper och torkade löv för att få till en eld under den gamla grytan. Trots allt är Aisha en lugn och glad mamma som uppfostrar fem barn och har ett sjätte på väg.

’’Jag är inte det minsta glad över att få ett barn till. Hur skulle jag kunna vara det? Jag har använt de preventivmedel som finns men jag blev ändå gravid, säger hon till ljudet av den sprakande elden.

’’Vad ska vi gör nu?’’ säger Fadl. ’’Vi måste acceptera guds vilja och acceptera barnet. Jag hoppas bara att saker ska bli bättre och att livet ska kunna återgå till hur det var innan kriget när jag kunde ge hela familjen det de behövde’’.

Sedan mars 2015 har konflikt förvärrat Jemens problem. Det som redan var det fattigaste landet i arabvärlden har fallit ner i en allt djupare hunger och fattigdom som sätter liv och hela generationers liv på spel.


Dela denna artikel och hjälp oss att hjälpa NU.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.